Koszty przystąpienia do SKOK

1 1 1 1 1

Aby móc skorzystać z oferty (lokata, pożyczka itp.) danej kasy oszczędnościowo-kredytowej musisz być jej członkiem. Wiąże się to z wizytą w oddziale kasy, podpisaniem kilku dokumentów m.in. deklarację członkowską oraz poniesieniem jednorazowych opłat, z czego część pieniędzy odzyskamy przy rezygnacji z członkostwa w kasie. Konieczne jest zatem:

  • opłacenie wpisowego,
  • wykupienie co najmniej jednego udziału (w niektórych kasach zakup większej liczby udziałów wiąże się z określonymi przywilejami, takimi jak wyższe oprocentowanie depozytów lub niższy koszt pożyczki; opłata zwracana),
  • wniesienie wkładu członkowskiego (opłata zwracana).

W części kas należy dodatkowo zapisać się do współpracującego z kasą stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej) oraz opłacić składkę członkowską. KNF naciska na pozostałe kasy, aby i one w ten sposób integrowały swoich członków. Wszystkie wymagane opłaty mają charakter statutowy to znaczy są zapisane w statucie każdej kasy.

Z kasy można wystąpić po złożeniu pisemnego wniosku, z zachowaniem jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w zależności od SKOK-u. Zwrot udziału i wkładu członkowskiego następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym przestaliśmy należeć do kasy.

Poniżej koszty jakie związane są z przystąpieniem do danego SKOK-u, które jak widać wahają się pomiędzy 3 a 205 PLN.

NAZWA SKOK WPISOWE UDZIAŁ* WKŁAD CZŁONKOWSKI* SKŁADKA RAZEM

SKOK Kozienice

www.skokkozienice.pl

20 PLN

65 PLN

10 PLN

4 PLN

99 PLN

SKOK IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

www.skok-zdzieszowice.pl

15 PLN

70 PLN

1 PLN

brak

86 PLN

SKOK "DZIEDZICE"

www.skokdziedzice.pl

15 PLN

145 PLN

5 PLN

brak

165 PLN

SKOK IM. STANISŁAWA ADAMSKIEGO

www.skokadamskiego.pl
1 PLN

100 PLN

30 PLN

4 PLN**

135 PLN

SKOK W KOSTRZYNIE N. ODRĄ

15 PLN

50 PLN

5 PLN

brak

70 PLN

SKOK JAWORZNO

www.skokjaw.pl
60 PLN

30 PLN

1 PLN

3 PLN

94 PLN

SKOK "WESOŁA"

www.skokwesola.pl

29 PLN

70 PLN

1 PLN

12 PLN

112 PLN

POWSZECHNA SKOK

www.powszechna-skok.pl

20 PLN

50 PLN

1 PLN

12 PLN

83 PLN

KASA WYBRZEŻE

www.kasawybrzeze.pl

10 PLN

50 PLN

10 PLN

4 PLN** 74 PLN

SKOK "RAFINERIA"

www.skok-rafineria.pl
40 PLN

30 PLN

1 PLN

4 PLN**

75 PLN

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

www.skokziemryb.com.pl

20 PLN

5 PLN

85 PLN

2 PLN

112 PLN

SKOK "BOŻE DARY"

www.skok-bozedary.pl

5 PLN

10 PLN

5 PLN

brak

25 PLN

SKOK MAŁOPOLSKA

www.skokmalopolska.eu/

30 PLN

79 PLN

1 PLN

brak

110 PLN

KASA IM. UNII LUBELSKIEJ

www.kasaul.pl

40 PLN

50 PLN

1 PLN

brak

91 PLN

SKOK "POZNANIAK"

www.skok-poznaniak.pl

1 PLN

1 PLN

1 PLN

brak

3 PLN

SKOK "ŚLĄSK"

www.skok.slask.pl

30 PLN

120 PLN

1 PLN

1 PLN**

152 PLN

SKOK "WISŁA"

www.skokwisla.pl

25 PLN

60 PLN

5 PLN

5 PLN**

95 PLN

SKOK "BESKIDY"

www.skokbeskidy.pl

0,9 PLN

95 PLN

0,1 PLN

brak

96 PLN

KASA POLSKA

www.kasapolska.pl

100 PLN

100 PLN

1 PLN

4 PLN

205 PLN

SKOK "ARKA"

www.skokarka.pl

30 PLN

149 PLN

1 PLN

5 PLN** 185 PLN

SKOK IM. Z. CHMIELEWSKIEGO

www.skok-chmiel.pl

15 PLN

80 PLN

50 PLN

brak

145 PLN

SKOK "SKARBIEC"

www.skokskarbiec.pl

1 PLN

1 PLN

1 PLN

brak

3 PLN

KASA STEFCZYKA

www.kasastefczyka.pl

1 PLN

1 PLN

1 PLN

4 PLN** 7 PLN

SKOK IM. M. KOPERNIKA

www.skok-kopernik.pl

10 PLN

50 PLN

1 PLN

1 PLN

62 PLN

KRAKOWSKA SKOK

www.krakskok.pl
10 PLN

50 PLN

25 PLN

brak

85 PLN

LUBUSKA SKOK

www.lubuskaskok.pl

20 PLN

130 PLN

1 PLN

brak

151 PLN

SKOK "SZOPIENICE"

10 PLN

40 PLN

10 PLN

brak

60 PLN

WIELKOPOLSKA SKOK

www.wielkopolskaskok.pl

20 PLN

50 PLN

10 PLN

12 PLN

92 PLN

SKOK "ŚWIDNIK"

www.skokswidnik.pl

30 PLN

100 PLN

1 PLN

brak

131 PLN

SKOK "PROFIT" W RYBNIKU

www.skok-profit.pl

5 PLN

30 PLN

5 PLN

bd

40 PLN

SKOK PRZY "DEZAMET" S.A.

www.skok.nowadeba.pl

10 PLN

40 PLN

50 PLN

brak

100 PLN

SKOK "PIAST"

www.skokpiast.pl
30 PLN

60 PLN

5 PLN

bd

95 PLN

KASA CENTRUM

www.kasacentrum.pl

40 PLN

50 PLN

1 PLN

4 PLN**

95 PLN

KASA JOWISZ

www.kasajowisz.pl

35 PLN

80 PLN

1 PLN

brak

116 PLN

SKOK IM. E. KWIATKOWSKIEGO

www.skokkwiatkowskiego.pl

30 PLN

2*30 PLN

5 PLN

brak

95 PLN

SKOK IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

www.krolowejjadwigi.skok.pl

20 PLN

80 PLN

50 PLN

bd

150 PLN

SKOK "BOGDANKA"

www.skok-bogdanka.pl

20 PLN

80 PLN

40 PLN

brak

140 PLN

SKOK "MYSŁOWICE"

www.skok-myslowice.pl
30 PLN

50 PLN

10 PLN

brak

90 PLN

SKOK W HPR DĄBROWA GÓRNICZA

www.skokhpr.pl

25 PLN

75 PLN

50 PLN

brak

150 PLN

SKOK "SIARKOPOL"

www.skoksiarkopol.fc.pl
30 PLN

40 PLN

5 PLN

brak

75 PLN

ZACHODNIOPOMORSKA SKOK

www.zskok.pl
35 PLN

60 PLN

5 PLN

1 PLN

101 PLN

BIESZCZADZKA SKOK

www.bieszczadzkaskok.pl

20 PLN

65 PLN

1 PLN

brak

86 PLN

SKOK KUJAWIAK

www.skokkujawiak.pl

9 PLN

70 PLN

1 PLN

brak

80 PLN

SKOK IM. S. KARD. WYSZYŃSKIEGO

www.skokwyszynski.pl
1 PLN

40 PLN

1 PLN

1+12 PLN**

55 PLN

SKOK W ZWCH "STILON" S.A.

20 PLN

50 PLN

5 PLN

4 PLN**

79 PLN

RZESZOWSKA SKOK IM. BPA J. S. PELCZARA

www.skok.rzeszow.pl
1 PLN

30 PLN

1 PLN

bd

32 PLN

SKOK IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

www.skokblachnickiego.pl

30 PLN

45 PLN

45 PLN

brak 120 PLN

REGIONALNA SKOK IM. ŚW. BRATA ALBERTA

5 PLN

100 PLN

5 PLN

brak

110 PLN

SKOK IM. ŚW. JANA Z KĘT

www.skokjan.pl

0,99 PLN

10 PLN

0,01 PLN

1 PLN

12 PLN

TWOJASKOK

www.opolskaskok.pl

10 PLN

96 PLN

1 PLN

brak

107 PLN

SKOK ŚWIĘTOKRZYSKA

20 PLN

40 PLN

20 PLN

brak

60 PLN

SKOK "NIKE"

www.skoknike.pl
15 PLN

30 PLN

5 PLN

12 PLN**

62 PLN

SKOK W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

10 PLN

40 PLN

20 PLN

brak

60 PLN

SKOK w WOŁOMINIE

www.skok.wolomin.pl

39 PLN

30 PLN

1 PLN

5 PLN

75 PLN

KASA WSPÓLNOTA

www.kasawspolnota.pl
1 PLN

1 PLN

1 PLN

4 PLN**

7 PLN

*Udział oraz wkład członkowski to opłaty zwracane przy wystąpieniu ze SKOK-u
**Składka płatna co rok

Poza podanymi wyżej kosztami, nowy członek kasy spółdzielczo-kredytowych deklaruje comiesięczną wpłatę na IKS (Indywidualne Konto Spółdzielcze), której minimalna wysokość zależy od kasy i waha się między 0–60 PLN. Na szczęście wiele SKOK-ów zwalnia członków mających lokaty z konieczności wpłacania zadeklarowanej w umowie kwoty.

UWAGA: Przy analizie oferty depozytowej wybranej kasy spółdzielczo-kredytowej warto obok przestudiowania kosztów wstąpienia do SKOK-u zapoznać się z tabelą opłat i prowizji. W niektórych kasach przelewy mogą być bardzo kosztowne (nawet do 100 PLN), dlatego opłacić się może wykupienie usługi e-SKOK (e-Konto), która choć płatna ok. 5 PLN miesięcznie często zwalnia z opłat za przelewy wychodzące.

Przy wstępowaniu do kasy (ale również i przy podpisywaniu umowy z bankiem) warto również rozważyć złożenie dyspozycji na wypadek naszej śmierci (uprawnionymi mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo), co związane jest z kosztem około 15 zł. Oczywiście posiadacz rachunku może w każdym czasie odwołać lub zmienić dyspozycję.

Koszty przystąpienia do SKOK - 5.0 out of 5 based on 8 votes

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!