Co to jest SKOK?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, zwane również uniami lub spółdzielniami kredytowymi, to instytucje finansowe oparte na spółdzielczości. Oznacza to, że są one tworzone przez zorganizowaną grupę ludzi, którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Aby zatem skorzystać z usługi kasy trzeba stać się jej członkiem. Z usług kas mogą również korzystać jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Współczesne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają w Polsce od 1992 roku i zrzeszają blisko 2,7 miliona członków. Podobne instytucje działają również w stu innych krajach, skupiając ponad 200 milionów ludzi. W Polsce SKOK-i nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego i działają w oparciu o stworzone dla nich regulacje prawne. Podstawą prawną funkcjonowania kas jest ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. Depozyty członków kas podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W skład systemu SKOK wchodzi 49 kasy, które prowadzą własną i niezależną politykę depozytowo-kredytową. Dla porównania w Polsce funkcjonują 42 banki komercyjne oraz 567 banki spółdzielcze. Liczba kas według liczby członków przedstawia się następująco:

Liczba członków Liczba kas
Ogółem 49
do 2000 członków 5
2 001–5 000 8
5 001–10 000 5
10 001–20 000 12
20 001–50 000 14
50 001 i więcej 5

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!