Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Kiedy nastąpi reset systemu pieniądza fiducjarnego?

Życie na kredyt, w początkowej fazie bezbolesne i przyjemne, musi się ostatecznie odbić czkawką. Problem nadmiernego zadłużenia Polaków, innych Europejczyków czy Amerykanów wciąż narasta i dotyczy zarówno sfery prywatnej, jak i publicznej. Patrząc na dane zegara długu publicznego można dojść do przykrego wniosku – jesteśmy statystycznie niewypłacalni na kilka pokoleń do przodu.

Wiem, że czytelnikom tego bloga trudno będzie się z tą myślą pogodzić. Wciąż przecież posiadamy prywatne oszczędności, które ulokowane są m.in. w bankach czy SKOK-ach. I jeśli nie zawsze udaje nam się pomnażać posiadane środki, to robimy wszystko, aby siła nabywcza pieniądza została zachowana. Należycie moi drodzy do mniejszości i możliwe, że przed takimi jak my ciułaczami i oszczędzającymi wkrótce zawisną czarne chmury.

Wyobraźcie sobie, że około 60% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Regularnie zaś oszczędza zaledwie 7% Polaków. Poza tym tylko 2,5% ma taki zapas oszczędności, który odpowiada ich rocznym dochodom. Dodam jeszcze, że wartość oszczędności netto w bankach i kasach waha się wokół zera, co oznacza, że statystycznie wartość naszych oszczędności pomniejszonych o zobowiązania (pożyczki i długi) wynosi wspomniane zero złotych. Przygnębiające prawda? Jeśli te dane nie zrobiły na Was większego wrażenia to w tym miejscu warto przywołać kwestię długu publicznego, a więc skumulowanych działań poszczególnych rządów. Zrzut ekranu poniżej:

Dług publiczny Polski

Nie do wszystkich przemawia wartość 1 biliona zł wygenerowanych długów, więc bardziej obrazowa jest kwota zadłużenia 26286 zł jaka przypada na każdego Polaka (także na noworodka i emeryta; tutaj szczegóły). Dla porządku należy również wspomnieć o długu ukrytym, który jest nie do udźwignięcia, tym bardziej, że demograficznie Polska znajduje się w krytycznej sytuacji. Moje składki emerytalne traktuję obecnie jako podatek i nie spodziewam się, abym cokolwiek otrzymał od ZUS-u nawet jeśli dożyję 67 lat. W każdym razie ta perspektywa wydaje się jeszcze odległa i bardziej naglący jest problem ściany, do której zmierzamy wielkimi krokami. Kiedy koszt obsługi zadłużenia długu publicznego przestanie być możliwy do obsłużenia? Już dziś kwota ta wynosi około 50 mld rocznie, a więc równowartość zebranych pieniędzy z podatku PIT! Sytuacja wielu innych krajów nie jest wcale lepsza. Weźmy dla przykładu Stany Zjednoczone:

I choć akumulacja bogactwa w Stanach Zjednoczonych jest dużo większa niż w Polsce to poziom zadłużenia jest tak wysoki, że trudno patrzyć w przyszłość z optymizmem. Mam wrażenie, że impas będzie się pogłębiał i że coraz bliżej jest do dnia pt. "za późno". Czego możemy się spodziewać? Hiperinflacji i zadrukowania długu? Upadku walut a tym samym papierkowego czy elektronicznego pieniądza opartego na zaufaniu? Wojny światowej?

A może dojdzie do szeroko okrojonej konfiskaty oszczędności przez państwa na poczet spłaty swoich zobowiązań? Precedens już miał miejsce w kraju należącym do Unii Europejskiej. To na Cyprze właściciele oszczędności powyżej 100 tys. euro ulokowanych w dwóch największych bankach straciło 47,5% swoich oszczędności. Może wobec tego wycofać oszczędności z banków i SKOK-ów i zainwestować w metale szlachetne, nieruchomości, kolekcje? A może w dobrze rokujące przedsiębiorstwa?... Ciekaw jestem waszych przemyśleń i pomysłów, bo sam jestem na etapie poszukiwań. Czas nagli tym bardziej, że już mamy do czynienia z nerwowymi ruchami w Polsce. Nasze oszczędności emerytalne zostały zamienione na ZUS-coiny a wiek emerytalny podwyższony do 65/67 lat.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na czerwiec 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Minął kolejny miesiąc od czasu opublikowania rankingu najlepszych lokat na maj. Choć doszło do kilku zmian w rankingu to nadal możemy cieszyć się relatywną stabilizacją oprocentowania depozytów przy relatywnie niskiej inflacji. Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki, choć wciąż znaleźć można wyjątki. Przykłady ofert atrakcyjnych bankowych:

 1. 30-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 200000–300000 zł). Założenie lokaty wymaga wypełnienie niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale.
 2. Lokata Bezkarna, oprocentowanie 4%, lokata oferowana przez BGŻ Optima na 3 miesiące i o maksymalnej kwocie 20 tys. zł. Warto zauważyć, że bank ten oferuje również atrakcyjnie oprocentowane konto (3–3,5%) stąd warto się zastanowić nad jego założeniem.

Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania (>3%) to liderami krótkoterminowych lokat (0–3 miesięcy) są SKOK Kujawiak oraz SKOK w Wołominie. Wypadła natomiast lokata oferowana przez Kasę Polską, która w poprzednim miesiącu oferowała tzw. "Lokatę na piątkę" oprocentowaną na 5%:

 1. SKOK Kujawiak: Lokata Powitalna, oprocentowanie zmienne 4,5% (kwota maksymalna to 20 tys. zł)
 2. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014 3m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Na okres 4–6 miesięcy wciąż dominuje oferta SKOK Wołomin:

 1. SKOK w Wołominie: Lokata 10-latka, 4m, oprocentowanie zmienne 4,5%
 2. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4,2% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)
 3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna bez ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Również w przypadku lokat na dłuższy termin 7–12 miesięcy liderem jest SKOK Wołomin. Pozostałe kasy nie zdecydowały się na jakiekolwiek zmiany.

 1. SKOK w Wołominie: Lokata systematycznego oszczędzania II 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7%
 2. SKOK w Wołominie: Lokata rentierska Stabilna 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

W przypadku długoterminowych lokat (powyżej 12 miesięcy) w rankingu jest dość tłocznie i bardziej różnorodnie. Poza SKOK-iem Wołomin pojawiają się również MSKOK w Dąbrowie Górniczej, SKOK Nike czy SKOK Jaworzno. Pełny ranking dostępny jest jak zawsze tutaj.

KNF: Zarząd komisaryczny w SKOK Wesoła

KNF

Komisja Nadzoru Finansów wprowadziła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. SKOK Wesoła to czwarta już kasa, w której odwołano dotychczasowy zarząd. Do tej pory na taki krok zdecydowano się jeszcze w kasach:

 • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
 • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa św. Jana z Kęt w Rumi
 • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wspólnota w Gdańsku

Dla przypomnienia w bardzo trudnej sytuacji (ujemny współczynnik wypłacalności) znajduje się w sumie 19 kas, które stanowią 23% aktywów całego sektora SKOK. SKOK Wesoła to średniej wielkości kasa kredytowa. Na koniec 2012 roku wartość aktywów wynosiła 428 mln zł a strata netto ok. 22 mln zł.

Czy klienci kasy mają się czego obawiać? Nie. Warto bowiem pamiętać, że wszystkie depozyty są obecnie gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), co oznacza, że w przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są depozyty do kwoty 100 tys. euro, a więc w przybliżeniu 420 tys. zł. Gorzej mają natomiast pożyczkobiorcy, ponieważ w przypadku ew. upadku kasy mogą mieć zerwaną umowę pożyczki w trybie natychmiastowym.

Coraz niższa inflacja a podaż pieniądza

Dzisiaj upubliczniona została przez GUS inflacja za kwiecień (2014), która wyniosła 0% m/m oraz 0,3% r/r. Oznacza to, że inflacja w Polsce znajduje się poniżej 1% od siedmiu miesięcy. Spadek inflacji ma również miejsce w większości krajów Unii Europejskiej, a w kilku z nich występuje deflacja. Przykładem są Węgry, w których to w kwietniu ceny detaliczne spadły o 0,1% w skali roku, co oznacza, że po raz pierwszy Węgry spotykają się deflacją od 1968 roku. Niska inflacja cieszy i życzyłbym sobie, aby w następnych miesiącach i latach utrzymywała się na podobnym poziomie, choć nie pogardziłbym również deflacją, co oznaczałoby, że siła nabywcza naszych oszczędności zwiększyłaby się. Szansa na to jest jest jednak niewielka, chyba że będziemy świadkami politycznych zmian w Polsce.

Niestety, rekordowo niskie stopy procentowe sprawiają, że Polacy chętniej sięgają po pożyczki i kredyty. Zwiększona ilość pieniądza w obiegu jest też pochodną działań państwa, które nieustannie się zadłuża. Niepokojący jest również rosnący koszt zadłużenia Polski, który jest już niemal równy wpływom z podatku PIT. Podaż pieniądza w tym roku wzrosła już o 0,7%, czyli o 6,9 mld zł.

Tabela. Podaż pieniądza (w mld zł) w kwietniu 2014

Podaż pieniądza (M3) 985,8

Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków)

119,3
Depozyty i inne zobowiązania gospodarstw domowych 559,6

Struktura depozytów w SKOK-ach na koniec 2013

Raporty KNF poświęcone sektorowi SKOK, choć bardzo ogólne zawierają kilka ciekawych danych. Cześć z nich dotyczy struktury depozytów, której poświęcony jest dzisiejszy wpis. Dane uwzględniają stan na koniec roku 2013 roku, patrz wpis pt. "Raport KNF: Wyniki finansowe SKOK za 2013".

W ujęciu podmiotowym 99,5% wartości wszystkich depozytów w sektorze SKOK należało do osób prywatnych. Na pozostałe 0,5% składają się kolejno przedsiębiorcy indywidualni (0,2%), rolnicy (0,1%), sektor MSP (0,1%) oraz instytucje niekomercyjne. W sumie wartość depozytów pod koniec 2013 wynosił 17,629 mld zł.

Wśród zgromadzonych depozytów dominują lokaty (81%) a przeciętna wysokość takiego depozytu wynosi 23,8 tys. zł. Natomiast średnia kwota, jaką trzymali członkowie SKOK na rachunku bieżącym to 1,1 tys. zł. Proszę jednak zwrócić uwagę na strukturę depozytów według kwoty pod koniec 2013 roku (w mln. zł):

Raport KNF: Wyniki finansowe SKOK za 2013

Dziś pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK na zakończenie roku 2013. Dane, które płyną z raportu są mieszane, co nie może dziwić skoro do jednego worka włożona kasy o bardzo dobrej sytuacji finansowej, a także te, których kondycja jest krytyczna. Do pierwszej grupy zaliczono 18 kas (59% aktywów sektora) — tylko w tych współczynnik wypłacalności wynosi ponad 5%. W sytuacji krytycznej (ujemny współczynnik wypłacalności) znajduje się natomiast 19 kas odpowiedzialnych za 23% aktywów. Pozostałych 18 kas również nie spełnia wymogu wypłacalności i znajduje się gdzieś pomiędzy (0–5%). Natomiast bieżącą sytuację kas w zakresie płynności można uznać za zadowalającą.

Główne wielkości charakteryzujące sektor skok pod koniec 2013 (źródło: KNF)

Wyszczególnienie 2012 2013 Zmiana w okresie roku zmiana %
Liczba członków 2587049 2654141 67092 0,0259
Liczba oddziałów i filii 2050 1928 -122 -0,06
Liczba zadeklarowanych udziałów 4636369 39953420 35317051 7,6174
Liczba zadeklarowanych udziałów przypadająca na jednego członka 1,79 15,05 13,26 7,4078
Wpłacony fundusz udziałowy (tys. zł) 129529 204054 74525 0,5754
Liczba zatrudnionych 6156 5205 -951 -0,1544
Liczba członków na pracownika 420 510 90 0,214
Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) 104996 149598 44602 0,4248
Depozyty (tys. zł) 15730689 17629041 1898352 0,1207
Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) 10288265 10698324 410059 0,0399
Aktywa (tys. zł) 16811955 19138199 2326244 0,1384

10 lat Polski w Unii Europejskiej: Oszczędności i długi

Wczoraj minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z nami członkami Unii 1 maja 2004 roku pozostało dziewięć innych państw w tym Cypr, Słowacja, Węgry i Czechy. Jaki jest bilans zysków i strat tej dekady? Trudno ocenić, ponieważ zmiennych, które należałoby wziąć pod uwagę jest bardzo wiele. Z uwagi jednak na tematykę bloga podam tu dane dotyczące wysokości oszczędności Polaków oraz zadłużenia w ramach banków i SKOK.

Tabela 1. Wysokość oszczędności oraz pożyczek i kredytów gospodarstw domowych w bankach i SKOK (w mld PLN) w roku 2004 i 2014

  Depozyty Pożyczki i kredyty Oszczędności netto
2004
219 104 115
2014 569 566 3

Źródło: NBP, Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html

Z danych wynika, że wysokość oszczędności Polaków ulokowanych w bankach oraz kasach spółdzielczych wzrosła dwukrotnie podczas gdy wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów wzrosło pięciokrotnie. Skok zadłużenia gospodarstw domowych spowodował, że wartość oszczędności netto spadła ze 115 mld do zaledwie 3 mld zł przez okres 10 lat. Przyznam, że jest to zjawisko niepokojące szczególnie jak popatrzy się również na wzrost zadłużenia publicznego i wysokość długu, jaki zaciągają kolejne rządy w naszym imieniu. W końcu w podatkach będą one musiały być kiedyś ściągnięte.

SKOK: Upadek czy przejęcie?

Dziś w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł pt. "Bankowy plan ratowania SKOK". Wynika z niego, że KNF coraz mocniej naciska na banki, aby to one poniosły ciężar ratowania niektórych będących w trudnej sytuacji SKOK-ów. Ile ich jest? Szacuje się, że 15–19 z 55 istniejących obecnie (25–30% sektora). Jednak zarówno banki jak i kasy nie zamierzają się poświęcać i pogarszać swoich wyników finansowych i wskaźników. Oficjalne stanowisko w tej sprawie w imieniu banków będzie znane do 10 dni i wyda je Związek Banków Polskich. Wtedy też okaże się czy bliższa będzie upadłość będących w bardzo trudnej sytuacji kas kredytowych czy może zostanie wypracowany jakiś inny plan naprawczy, w którym partycypować (?) mogą banki.

Według wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

Ewentualne upadłości są droższe zarówno dla systemu bankowego, jak i systemu SKOK, niż restrukturyzacja oparta na przejęciach przez ekonomicznie zdrowe podmioty.

Wydaje się, że niechęć przejmowania zagrożonych upadkiem kas przez banki jest ekonomicznie, prawnie i technicznie uzasadniona. Poza tym upadek kilku kas spółdzielczych nie powinien mieć wpływu na działalność banków, bo wizerunkowo kasy są postrzegane jako odrębny sektor. Więcej do stracenia ma więc sam sektor SKOK. Po pierwsze byłaby to porażka wizerunkowa (do tej pory żadna kasa w III RP nie upadła w przeciwieństwie do banków komercyjnych i spółdzielczych), a po drugie i najważniejsze zaufanie do SKOK-ów mogłoby dramatycznie spaść, co implikowałoby nawet takie reperkusje jak run na SKOK-i bez względu na sytuację finansową poszczególnych kas.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na maj 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Od czasu opublikowania najlepszych lokat z kwietnia nie doszło do jakichkolwiek zmian w rankingu. Możemy zatem cieszyć się stabilizacją oprocentowania depozytów przy relatywnie niskiej inflacji. Ile ona potrwa? Zakładam, że przez okres 6–9 miesięcy, co wynika pośrednio z prognoz inflacyjnych prowadzonych przez NBP, jak i zapowiedzi RPP o nie podnoszeniu stóp procentowych do końca tego roku. Po tym czasie możliwe jest podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co powinno przełożyć się również na wzrost oprocentowania depozytów. Stąd bezpiecznie jest zakładać lokaty nie dłuższe niż 12–18 miesięczne, choć i dłuższe przy dobrym oprocentowaniu mogą się opłacać, jednak premia za ryzyko powinno być wyższa.

Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki głównie przy lokatach rocznych i dłuższych. Najlepszą ofertę ma SKOK Wołomin oferujący roczną lokatę systematycznego oszczędzania oprocentowaną na poziomie 4,7%. W przypadku lokat krótszych dobrze jest celować w promocyjne oferty banków komercyjnych i spółdzielczych. Przykładem jest np. 30-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 200000–300000 zł), która wymaga jednak wypełnienia niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale.

SKOK Wołomin: Świetne wyniki finansowe za 2013

SKOK Wołomin

Dziś Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie pochwaliła się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. W komunikacie czytamy: "Na koniec 2013 roku wynik finansowy netto wyniósł 83 mln zł. Jest on ponad dwukrotnie większy niż w roku 2012, kiedy odnotowano 30 mln zł zysku. Ponadto Kasa zwiększyła do 9,22% wskaźnik adekwatności kapitałowej, co oznacza, że osiągnął on poziom wymagany dla banków". Poza tym aktywa Kasy na dzień 31 grudnia 2013 wynosiły 2,8 mld zł, co oznacza 49% wzrost w stosunku do roku 2012.

Trzeba przyznać, że wzrost tej kasy jest imponujący. Tym bardziej, że jest on organiczny, a więc wypracowany samodzielnie i realizowany bez przejęć innych kas. Dobre wyniki cieszą, ponieważ jako organizacja non-profit powinna zaoferować jeszcze lepsze warunki depozytowe i kredytowe swoim członkom, których na koniec 2013 było 79 tys. (15% w stosunku do 2012). Jak będzie w praktyce zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że ambicje prezesa Mariusza Gazdy, aby ze SKOK-u Wołomin zrobić bank zelżą a sprawa tymczasowego aresztowania wiceprezesa tej kasy zostanie wyjaśniona a zabezpieczenia przed wyłudzaniem kredytów ulepszone. Więcej na ten temat tej sprawy, która ciągnie się od maja 2013 roku można przeczytać tu.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!