Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Tablet za rachunek osobisty w BNP Paribas

Spółdzielcze kasy kredytowo-oszczędnościowe przegrywają batalię o klienta z bankami na polu oferty kont osobistych przede wszystkim z uwagi na brak promocji oraz koszty przystąpienia do kasy. Podczas gdy w SKOK-ach warto trzymać pieniądze na krótko i długoterminowych lokatach, to konto osobiste do codziennego użytku lepiej posiadać w banku. Przy czym dobrze być elastycznym i mobilnym wyszukując najciekawsze oferty.

Piszę o tym z uwagi na ofertę BNP Paribas, który oferuje tablet Samsung Galaxy Tab oraz 3% zwrot za zakupy internetowe (PayU) w zamian za założenie iKonta i spełnienia kilku prostych warunków. Jakich? Aby otrzymać tablet wystarczy klikać w ten formularz i założyć konto do 31 sierpnia i do 30 września zrobić zakupy kartą na co najmniej 400 zł. Ponadto trzeba utrzymać konto i kartę co najmniej przez rok od podpisania umowy. Przy małym wysiłku konto i karta mogą być darmowe. Tablet zostanie wysłany do 10 października. Warto się pospieszyć, bo liczba tabletów jest ograniczona!

Aktualizacja: Wniosek jest już nieaktywny, co oznacza, że promocja w tym banku się skończyła. O innych ciekawych promocjach będę informował na bieżąco.

SKOK Wołomin dla wtajemniczonych

Okazuje się, że istnieje niepubliczna część oficjalnej strony SKOK w Wołominie. Zalogowanie się na stronie umożliwia podpatrzenie pełnej oferty depozytowej kasy (przykład poniżej). Przypomnę, że od początku bieżącego roku szczegółowej informacje, takie jak oprocentowanie lokat zostało usunięte i zaprzestano publikowania tych danych. Jak tłumaczono mi przy różnych okazjach miało to związek z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółów można się jedynie domyślać, bo tych nie chciano zdradzić. Te osoby, które chciałyby poznać aktualne oprocentowanie lokat w SKOK w Wołominie mogą się zalogować na tej stronie i wpisać hasło "SKOK2014". Oczywiście, najnowsze oprocentowanie można również podejrzeć na stronach stefczykradzi.pl.

Kasa Stefczyka i SKOK Wołomin chwalą się wynikami

W mediach coraz ciszej na temat ogłoszenia przez Kasę Wspólnota upadłości, aczkolwiek wciąż pojawiają się echa tego wydarzenia m.in. za sprawą komunikatu BFG na temat dokładnej kwoty, do której środki są gwarantowane (414790,00 zł) oraz informacji, że pieniądze mogą być podejmowane od 28 lipca w 1131 placówkach PKO BP w całej Polsce. Z informacji, które napływają można wywnioskować, że proces wypłat przebiega sprawnie, za co należy pochwalić Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Tymczasem dwa największe SKOK-i w Polsce pochwaliły się na oficjalnych stronach internetowych wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2014 roku. Wyniki są zadowalające, choć lepiej wypada SKOK Wołomin, a więc druga co do wielkości kasa w Polsce (por. tabela).

  31.12.2013 30.06.2014
Suma bilansowa 2 828 413 508,00 zł 3 088 536 678,00 zł
Depozyty ogółem 2 501 986 068,00 zł 2 719 763 663,00 zł
Kredyty i pożyczki ogółem 2 141 654 328,00 zł 2 429 335 036,00 zł
Wynik finansowy netto 83 047 447,00 zł 32 561 262,00 zł
Kapitały własne 201 353 418,00 zł 236 248 740,00 zł
Współczynnik wypłacalności 5,44% 7,99%

Natomiast w komunikacie Kasy Stefczyka napisano: "Według danych sprawozdawczych, na koniec czerwca 2014 roku, Kasa Stefczyka osiągnęła zysk przekraczający 15 milionów złotych. To istotna poprawa w odniesieniu nie tylko do maja, który Kasa zakończyła wynikiem ok. 9,9 miliona, ale również w stosunku do pierwszego kwartału, kiedy zysk przekroczył 4,1 miliona. Aktywa Kasy przekraczają 7 miliardów złotych, zaś jej współczynnik wypłacalności stale utrzymuje się powyżej norm ustawowych.

Dodatnie wyniki finansowe cieszą, podobnie jak rosnący współczynnik wypłacalności. Dobra kondycja obu kas jest kluczowa, ponieważ są one odpowiedzialne za około 55% aktywów całego sektora SKOK. Warto również nadmienić, że to iż kasa wykazuje zysk, choć jest organizacją non-profit nie jest niczym nagannym. Zysk nie może być przeznaczony na dywidendą, jak jest to w przypadku banków czy organizacji komercyjnych, może być natomiast przenoszony w ramach rezerw na następne lata i później wykorzystany na cele statutowe.

Fundusz pomocowy BFG

Analizując raporty roczne Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z ostatnich 5 lat można na szybko obliczyć, że średni przyrost funduszy pomocowych tej instytucji wynosił około 750 mln zł rocznie. Na koniec 2012 roku BFG posiadało środki w wysokości 6,86 mld zł, co oznaczało, że zabezpieczenie środkami systemu bankowego wynosiło zaledwie 1,83%. Dodam, że wskaźnik ten obniżył się z poziomu 2,72% w 2007, co wynikało bezpośrednio z podwyższenia gwarancji depozytów z 22,5 tys. euro do 100 tys. euro.

Wskaźnik zabezpieczenia środkami systemu bankowego i kas można uznać za niewystarczający i konieczne wydaje się zwiększenie składki na rzecz BFG opłacanej zarówno przez SKOK-i oraz banki tak, aby w przypadku większej zawieruchy na rynkach finansowych podatnicy nie ponosili finansowej odpowiedzialności za błędy polityki poszczególnych kas czy banków. Zasadne minimum to wskaźnik na poziomie 10% i więcej. Składki płacone przez banki i od niedawna kasy są niejako ubezpieczeniem na rzecz swoich deponentów i składka mogłaby być większa niż symboliczne 0,085% aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych instytucji. Przypomnę, że zysk netto sektora bankowego wyniósł ponad 16,2 mld zł w 2012, 15,5 mld zł w 2013, a w tym roku wynik finansowy może być jeszcze lepszy. Dla porównania, wpłata całego sektora bankowego na rzecz funduszu pomocowego BFG wyniosła 829 mln zł w 2012, czyli niespełna 5% zysku netto.

Wysokość funduszu gwarancyjnego, którego można obecnie szacować na kwotę 8,5 mld zł nie wystarczyłby nawet na ratowanie kas realizujących programy naprawcze. Podczas gdy wartość depozytów we wszystkich SKOK-ach na koniec marca 2014 wynosiła 17,6 mld zł, to w kasach realizujących proces naprawczy znajdowało się 14,5 mld zł. Upadek Kasy Wspólnota, jednej z pięciu największych kas kredytowych w Polsce oznacza, że BFG będzie musiało wypłacić około 875 mln zł, czyli więcej niż w całej historii funkcjonowania funduszu. W latach 1995–2012 BFG dokonał wypłaty środków gwarantowanych 318,8 tys. deponentom 5 upadłych banków komercyjnych i 89 banków spółdzielczych na kwotę 814,4 mln zł! Trzeba jednak pamiętać, że gwarancje bankowe były wówczas dużo niższe i wynosiły w 100% do kwoty 1000 euro i 90% kwoty do 22,5 tys. euro. Obecnie BFG gwarantuje depozyty do kwoty 100 tys. euro w 100%, co wiąże się z dużo większymi obciążeniami dla BFG.

Nowe lokaty w SKOK Wołomin do 5,5%

Można by rzecz, że SKOK Wołomin kontratakuje i wyprzedza ewentualne nerwowe ruchy członków całego sektora SKOK, których źródłem jest dzisiejsza wiadomość o zawieszeniu normalnej działalności przez Kasę Wspólnota. Możliwe, że wprowadzenie nowej lokaty przez SKOK Wołomin jest też częścią planu mającego na celu przejęcie części klientów kas, w szczególności tych, w których ustanowiony jest zarząd komisaryczny. Chodzi tu o SKOK w Mysłowicach, SKOK im. św. Jana z Kęt w Rumii oraz SKOK w Ornontowicach. Wracając jednak do meritum, w ofercie kasy pojawiły się dwie zmiany, a mianowicie:

1. Lokata Zyskowna zastąpiła produkt "Lokata 10-latka", przy czym wszystkie parametry pozostały bez zmian, czyli lokata na 4 miesiące i do wyboru oprocentowanie zmienne 4,5% lub stałe 4%.

2. Lokata "Na piątkę" vel "Nowe środki" to prawdziwy hit o oprocentowaniu stałym i w zależności od wysokości środków, jakie mamy do ulokowania. Dodajmy, że aby się załapać minimalna kwota to 10 tys. zł przy czym muszą to być nowe środki. Jedynym ale jest czas trwania lokaty, który wynosi raptem jeden miesiąc.

Kwota lokaty (w tys. PLN) Oprocentowanie
10–100 5,00%
100–300 5,20%
300–500 5,30%
>500 5,50%

SKOK Wspólnota: wniosek o ogłoszenie upadłości

Dzisiaj, czyli 18 lipca, został złożony wniosek do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku o ogłoszenie upadłości SKOK „Wspólnota”. Oznacza to m.in. że dziś kasa zawiesiła swoją działalność i wszystkie 84 placówki są nieczynne. Komisja Nadzoru Finansowego tłumaczy to następująco:

Konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z sytuacji ekonomiczno–finansowej zastanej w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności z braku perspektyw ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz z zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego wieloletnich, niekorzystnych dla SKOK „Wspólnota” umów powierzających istotne obszary działalności SKOK „Wspólnota” podmiotom zewnętrznym. Umowy były zawarte w sposób, który w praktyce istotnie ograniczał możliwość zmiany umów działaniami SKOK „Wspólnota”, zaś na zmianę lub przedterminowe rozwiązanie umów zarządca komisaryczny nie uzyskał zgody pozostałych stron umów.

Przypadek ten jest precedensowy w całej historii funkcjonowania kas w III RP. Konsekwencje upadku kasy na inne podmioty w sektorze mogą być poważne, choć decyzja wydaje się być słuszna i może oczyścić rynek z podmiotów nieefektywnie zarządzanych. Warto przy tym zauważyć, że SKOK Wspólnota to jedna z największych kas w Polsce i do dziś posiadała 84 placówki w województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i małopolskim. Kasa mogła się pochwalić ponad 108 tysiącami członków. Poza oczyszczeniem możemy się spodziewać niewielkiego odbicia oprocentowania depozytów w pozostałych kasach oraz artykułów o takim mniej więcej wydźwięku. Upadłość to w końcu dobra okazja, aby każda z kas podkreśliła swoją niezależność podmiotową i pochwaliła wynikami finansowymi. 

Konsolidacja sektora SKOK

Kasa Stefczyka to druga już kasa oszczędnościowo-kredytowa po SKOK-u Wołomin, która wstępnie wyraziła chęć przejęcia kas znajdujących się w gorszej sytuacji. W tym przypadku chodzi o dwie kasy: SKOK Wspólnota i SKOK św. Jana z Kęt w Rumi. Na horyzoncie jednak nie widać innych kas, które posiadałyby potencjał przejęcia kolejnych kas. Również banki ustami Związku Banków Polskich nie kwapią się do przejmowania kas, czego powodem może być m.in. stan prawny i wysoka kosztochłonność. Notabene, warunkiem przejęcia obu kas przez SKOK Stefczyka jest partycypacja w dokapitalizowaniu kas Kasę Krajową oraz BFG kwotą szacowaną na 500 mln. zł.

Jak widać skala przedsięwzięcia jest gigantyczna, a dziura w finansach poniektórych kas jeszcze większa. Możliwe jest jednak, że wkrótce na rynku kas dojdzie do wymuszonej okolicznościami konsolidacji. SKOK Stefczyka posiada know-how, ponieważ uczestniczyła w przejęciach kas już kilkanaście razy. Możliwe jest, że KNF będzie chciała skorzystać z okazji... póki co czas nagli. Tym bardziej, że trudno jest przewidzieć kolejne tąpnięcie na rynkach finansowych, które mogłoby podkopać zaufanie nie tylko do banków ale i SKOK-ów. A pozostawianie wyrw w systemie zawsze stanowi ogromne ryzyko dla całego sektora w kryzysowych czasach.

AKTUALIZACJA: Dziś, czyli 17.07 KNF dała zielone światło na przejęcie przez niewielki SKOK Szopienice Kasy SKOK Dziedzice. Obie kasy oszczędnościowo-kredytowe funkcjonują na terenie Śląska i posiadają odpowiednio 11 i 6 oddziałów.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na lipiec 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Minął kolejny miesiąc od czasu opublikowania rankingu najlepszych lokat. Wciąż możemy cieszyć się relatywną stabilizacją oprocentowania depozytów przy relatywnie niskiej inflacji, która jak mówią niektórzy ekonomiści może przez chwilę zamienić się w deflację. Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki, choć wciąż znaleźć można wyjątki. Przykłady ofert atrakcyjnych bankowych:

  1. 30-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 200000–300000 zł). Założenie lokaty wymaga wypełnienie niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale.
  2. Lokata Bezkarna, oprocentowanie 4%, lokata oferowana przez BGŻ Optima na 3 miesiące i o maksymalnej kwocie 20 tys. zł. Warto zauważyć, że bank ten oferuje również atrakcyjnie oprocentowane konto (3–3,5%) stąd warto się zastanowić nad jego założeniem.

Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania (>3%) to liderami krótkoterminowych lokat (0–3 miesięcy) są SKOK Kujawiak oraz SKOK w Wołominie. Wypadła natomiast lokata oferowana przez Kasę Polską, która w poprzednim miesiącu oferowała tzw. "Lokatę na piątkę" oprocentowaną na 5%:

  1. SKOK Kujawiak: Lokata Powitalna, oprocentowanie zmienne 4,5% (kwota maksymalna to 20 tys. zł)
  2. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014 3m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Na okres 4–6 miesięcy wciąż dominuje oferta SKOK Wołomin. Tuż za nią nowa promocyjna lokata zaproponowana przez Kasę Polską (oferta ograniczona czasowo do 11 lipca):

  1. SKOK w Wołominie: Lokata 10-latka, 4m, oprocentowanie zmienne 4,5%
  2. Kasa Polska: Lokata promocyjna Lokata Letnia, 6m, oprocentowanie stałe 4,3%
  3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4,2% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)
  4. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna bez ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Również w przypadku lokat na dłuższy termin 7–12 miesięcy liderem jest SKOK Wołomin. Pozostałe kasy nie zdecydowały się na jakiekolwiek zmiany.

  1. SKOK w Wołominie: Lokata systematycznego oszczędzania II 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7%
  2. SKOK w Wołominie: Lokata rentierska Stabilna 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

W przypadku długoterminowych lokat (powyżej 12 miesięcy) w rankingu jest dość tłocznie i bardziej różnorodnie. Poza SKOK-iem Wołomin pojawiają się również MSKOK w Dąbrowie Górniczej, SKOK Nike czy SKOK Jaworzno. Pełny ranking dostępny jest jak zawsze tutaj.

Dywersyfikacja oszczędności, czyli jak najkorzystniej kupić walutę?

Mając na uwadze ryzyko, jak i dużą zmienność naszej waluty w kontekście ostatnich kilkunastu lat, warto zastanowić się nad dywersyfikacją naszych oszczędności i wymianą części złotówek na inne wybrane przez nas waluty, takie jak np. USD, CHF, EUR itd. Piszę o tym teraz z uwagi na interesujące spostrzeżenie Wojciecha Białka dotyczące naszej waluty oraz tzw. cyklu Kitchina. Według jego prognozy z marca, to właśnie okolice czerwca bieżącego roku mają przynieść lokalny szczyt na polskiej walucie, co zresztą ma obecnie miejsce. Wyrazistym przykładem jest zachowanie euro względem złotówki  w perspektywie jednego roku:

OFE czy ZUS, czyli wybór bez znaczenia

Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że model państwa opiekuńczego to w praktyce model patologiczny. Jednostce odebrano prawo do decydowaniu o sobie i o własnych oszczędnościach m.in. w kontekście emerytury.

Politycy, którzy uważają siebie za odpowiedzialnych za losy ludzkości, zdecydowali najpierw, że to oni zadbają o emerytury osób pracujących, dzięki czemu nasze wynagrodzenie za pracę jest więc pomniejszane o różne składki społeczne wynoszące co najmniej ponad tysiąc zł. Lwia część przypada na naszą przyszłą emeryturę, do której wielu z nas po prostu nie dożyje, ponieważ według obecnej interpretacji prawa wiek przejścia na emeryturę może być dowolnie kształtowany. Przypomnę, że od 2013 roku wiek ten został zrównany dla kobiet i mężczyzn i podniesiony do 67. roku życia. Oczywiście za 15 lat może się okazać, że będziemy musieli pracować i odprowadzać składki jeszcze dłużej, np. do 80. roku życia. Oznacza to tyle, że państwo ma nade mną okrutną władzę – decyduje do kiedy mam pracować i jaką kwotę z płaconych comiesięcznie przez kilkadziesiąt lat składek odzyskam będąc na emeryturze. Oczywiście, nikt nie odziedziczy po mnie nadwyżki, jeśli umrę lub nie dożyję do pierwszej wypłaty.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!