Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Największe banki w Polsce – zestawienie

Po zestawieniu największych SKOK-ów działających w Polsce czas na banki komercyjne. Ranking został sporządzony w oparciu o sumę aktywów na koniec 2013 roku.

Miejsce Nazwa banku Suma aktywów (w mln PLN) Zmiana (w proc.)
1 PKO Bank Polski S.A. 199231 3,1
2 Bank Pekao S.A. 158522 5,2
3 Bank Zachodni WBK S.A. 106089 76,8
4 mBank S.A. 104283 2,1
5 ING Bank Śląski S.A. 86751 10,8
6 Getin Noble Bank S.A. 63263 7,4
7 Bank Millennium S.A. 57017 8,1
8 Raiffeisen Polbank w Warszawie S.A. 48645 -2,9
9 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 44962 4,9
10 Bank Gospodarstwa Krajowego 43849 -9,9
11 Bank BGŻ S.A. 35777 -3,9
12 Bank BPH S.A. 33004 -4,1
13 Nordea Bank Polska S.A. 32856 -1,4
14 Deutsche Bank Polska S.A. 27802 1,1
15 Alior Bank S.A. 25545 20,6
16 BNP Paribas Bank Polska S.A. 19654 2,1
17 Bank Ochrony Środowiska S.A. 18417 9,2
18 Santander Consumer Bank S.A. 14263 22,5
19 SGB-Bank S.A. 12730 11,7
20 Euro Bank S.A. 11242 9,7
RAZEM   1143901 7,5

Dla porównania dwie największe kasy w Polsce to SKOK im. Stefczyka oraz SKOK w Wołominie, których wartość aktywów wynosi odpowiednio 7727,7 i 2828,4 mln zł. Podczas, gdy kasy oszczędnościowo-kredytowe całkowicie oparte są na polskim kapitale, o tyle w przypadku banków tylko nieliczne z ww. listy są polskie – PKO BP, BOŚ oraz Alior Bank. Poza pierwszą 20 mamy jeszcze trzy inne polskie banki: Getin i Idea Bank oraz Bank Pocztowy.

Wzrosła opłata roczna na rzecz BFG dla banków i kas

Logotyp BFG

Wczoraj Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła stawkę opłaty obowiązkowej dla spółdzielczych kas oszczędnościwo-kredytowych na rok 2015. Według uchwały wysokość opłaty dla SKOK-ów ma wynieść 0,3% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na dzień 31 grudnia 2014. Przypomnę tylko, że składka za rok 2014 wynosiła znacznie mniej bo 0,085% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych, czyli wzrost obciążeń wynosi aż 353% (nominalnie wychodzi to ok. 50 mln zł).

Dla porównania bankom przykręcono śrubę relatywnie mniej bo o 89% (z 0,1% do 1,89%), nominalnie jednak kwota ta wynosi ok. 2 mld zł. Maksymalna stawka jaka mogła być narzucona na banki i SKOK-i wynosi właśnie 0,3% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie – Prawo bankowe (dla banków) lub 0,3% aktywów i zobowiązań pozabilansowych w przypadku SKOK-ów. Mówią o tym artykuły 13 i 13c. Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Więcej o funduszu pomocowym BFG dla kas oraz banków można przeczytać we wpisie pt. Fundusz pomocowy BFG oraz Gwarancja depozytów: SKOK-i są już w BFG.

Na koniec 2013 r. łączne zasoby zgromadzone przez BFG wynosiły 10,5 mld zł. Tak więc upadek małego, bo zajmującego 20 miejsce wśród największych banków w Polsce Euro Banku S.A. mającego aktywa wartości 11,2 mld zł wydrenowałoby w pełni fundusze BFG. Decyzja o zwiększeniu pobieranej stawki należy uznać za słuszne, lecz dziwi fakt, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zdecydował się na podniesienie stawki do maksimum również dla banków, biorąc pod uwagę wciąż rosnącą wartość kredytów przeterminowanych i niedopasowanie wielkości funduszu do wielkości sektora bankowego. Sugerowałbym nawet zwiększenie maksymalnej stawki do co najmniej 0,5%, tym bardziej, że wartość gwarantowanych depozytów przez ostatnie lata wzrosła do równowartości 100 tys. euro, co oznacza większe obciążenia dla BFG.

KNF: Zarząd komisaryczny w SKOK Wołomin

Dnia 4 listopada 2014 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała jednogłośnie o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Oznacza to, że od dziś kasą pokieruje Waldemar Stawski, który jest Członkiem Rady Nadzorczej mBank SA (potencjalny kupca kasy?). Jego CV dostępne jest tutaj.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie SKOK-u i KNF:

"Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wołomin poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego".

Pojawiły się również zapewnienia, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na sposób działania Kasy:

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wołomin. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie".

Pełny komunikat wygląda następująco:

KNF nie po raz pierwszy ustanawia zarząd komisaryczny w SKOK-ach. Jednak do tej pory miało to miejsce jedynie w przypadku kas, których sprawozdania finansowe mówiły jasno, że są one w finansowych tarapatach (m.in. ujemne fundusze własne). Dla przypomnienia, chodzi o cztery kasy:

Czy podobnie jest w przypadku SKOK-u Wołomin, który zarobił w 2013 roku 83 milionów złotych netto a za pierwsze półrocze tego roku osiągnął zysk na poziomie 49 milionów złotych netto? Wszystko wskazuje na to, że problem ściśle związany jest z sprawą.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na listopad 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Minął kolejny miesiąc od czasu opublikowania rankingu najlepszych lokat. I choć wciąż mamy deflację liczoną rok do roku (-0,3%), to w przypadku miesiąc do miesiąca już tylko stagnację (0%). Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy to według danych NBP tylko 0,2%. Tak więc, wszystkie lokaty Mimo dalszego obniżenia podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w październiku średnie oprocentowanie depozytów spadło nieznacznie. Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki, choć wciąż znaleźć można wyjątki, które jednak zaklasyfikować można jako klasyczne wabiki na nowych klientów:

  1. 30-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 200000–300000 zł). Założenie lokaty wymaga wypełnienie niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale.
  2. 30-dniowa lokata Jesienna na 5,5%(kwota od 20000–60000 zł) zakładana przez Expander. Również tu założenie lokaty wymaga wypełnienia wniosku i wizyty w oddziale.

Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania (>3%) to liderami krótkoterminowych lokat (0–3 miesięcy) są SKOK Kujawiak oraz SKOK w Wołominie, którego prezes został tymczasowo aresztowany na wniosek prokuratury. W porównaniu z poprzednim miesiącu, wypadła z rankingu doskonale oprocentowana lokata jubileuszowa SKOK-u Wołomin. Obecnie ranking rozpoczyna:

  1. SKOK w Wołominie: Lokata "Na piątkę" 1M, oprocentowanie stałe 5–5,5%, przy czym wysokość oprocentowania zależy od kwoty zdeponowanej. Minimum to 10 tys zł. Więcej na temat lokaty tutaj.
  2. SKOK Kujawiak: Lokata Powitalna, oprocentowanie zmienne 4,5% (kwota maksymalna to 20 tys. zł)
  3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014 3m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Na okres 4–6 miesięcy z rankingu wypadła Lokata Super Procent Kasy Polskiej (5,2%). Tak więc SKOK Wołomin zdominował ranking:

  1. SKOK w Wołominie: Lokata Zyskowna, 4m, oprocentowanie zmienne 4,5% (tylko dla nowych środków)
  2. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4,2% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)
  3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna bez ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Również w przypadku lokat na dłuższy termin 7–12 miesięcy liderem jest SKOK Wołomin. Pozostałe kasy nie zdecydowały się na jakiekolwiek zmiany.

  1. SKOK w Wołominie: Lokata systematycznego oszczędzania II 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7%
  2. SKOK w Wołominie: Lokata rentierska Stabilna 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

W przypadku długoterminowych lokat (powyżej 12 miesięcy) w rankingu jest dość tłocznie i bardziej różnorodnie. Poza SKOK-iem Wołomin pojawiają się również MSKOK w Dąbrowie Górniczej, SKOK Nike czy SKOK Jaworzno. Pełny ranking dostępny jest jak zawsze tutaj.

Prezes SKOK Wołomin usłyszał zarzuty - co dalej?

W środę pisałem o zatrzymaniu przez policję na wniosek prokuratury prezesa SKOK w Wołominie. Dziś poznaliśmy szczegóły tej niecodziennej sprawy. Zarówno prezes jak i wiceprezes tej drugiej co do wielkości kasy kredytowej w Polsce usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2009–2014 i tym samym działaniu na szkodę kierowanej przez nich kasy. Celem grupy miało być uzyskiwanie pożyczek i kredytów z tej kasy przez podstawione osoby. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury w ten sposób podejrzani są współodpowiedzialni za zaciągnięcie ponad 200 pożyczek na łączną kwotę ponad 300 mln zł.

Obecnie prokuratora zajmuje się tzw. słupami, na które wyłudzano te pożyczki, co każe mniemać, że krąg osób mogących brać udział w tym procederze przekroczy 41 osób, którzy do tej pory usłyszało zarzuty. Śledczy ustalili, że pierwsze z zaciąganych kredytów w kwotach ponad 3 mln zł były spłacane, a następne pożyczki, w większości w kwotach po 1 mln zł, były już spłacane kolejnymi, zaciąganymi nielegalnie kredytami. Co to oznacza? Gdyby to co ustaliła prokuratura potwierdziło się, mogłoby to oznaczać, że przekręt mógłby zagrozić funkcjonowaniu kasy poprzez nadszarpnięcie zaufania do tej instytucji.  Fala artykułów na jej temat jeszcze nas czeka a fora pełne już są pytań i wątpliwości.

Na papierze SKOK Wołomin chwalił się doskonałymi wynikami finansowymi, jednak zakładając, że prokuratura umieści osoby zaangażowane w proceder wyłudzania kredytów w więzieniu wówczas realnie możemy mówić o stracie około 300 mln zł przez SKOK Wołomin. Możliwe więc, że zapowiadany zysk 80 mln w bieżącym roku będzie niższy, a w kolejnym SKOK wygeneruje stratę, którą będzie musiał pokryć z funduszu zapasowego (zysku wypracowanego w poprzednich latach).

Na dzień 30.09.2013 SKOK ten posiadał kapitały własne w wysokości 175 mln, więc realne jest zagrożenie, że SKOK Wołomin z świetnymi wynikami finansowymi przeobrazi się w kasę, która będzie wymagać dokapitalizowanie i która czekać może proces naprawczy. Czy wobec tego wycofywać środki z lokat w SKOK-u w Wołominie? Każdy musi rozważyć za i przeciw, aczkolwiek każdy depozyt do 100 tys. euro jest chroniony w 100% (łącznie z odsetkami) przez BFG. Osobiście uważam, że upadek kasy jest bardzo mało prawdopodobny, choć proces sanacji z pewnością będzie długotrwały. Gdyby kasa nie wyszła ostatecznie na prostą z pewnością znajdzie się bank, który połakomi się na 85 tys. nowych klientów. Z resztą byłoby to zwieńczenie marzeń prezesa SKOK Wołomin, który w jednym z wywiadów mówił o przyszłościowej wizji przeobrażenia kasy w bank...

Aktualizacja: Dostępny już jest komunikat SKOK Wołomin z 31.10.2014:

Rada Nadzorcza ma już listę kandydatów na członków zarządu kasy, w tym kandydatów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu bankami, mających także dowiedzione doświadczenie w skutecznym opracowaniu i wdrażaniu planów naprawczych instytucji finansowych. W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza kasy dokona uzupełnienia składu Zarządu SKOK w Wołominie. Do czasu uzupełnienia składu zarządu kasy wszelkie istotne procesy operacyjne w kasie zachodzą w sposób niezakłócony, w oparciu o udzielone przez zarząd kasy pełnomocnictwa, które nie wygasły na skutek zatrzymania członków zarządu kasy. O podjętych decyzjach zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po zakończonym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zmiany w zarządzie kasy nie wpływają istotnie na działalność Kasy. Z całą pewnością objęcie depozytów naszych członków gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tys. euro, przy równoczesnym atrakcyjnym oprocentowaniu lokat w naszej Kasie, wpływa bardzo korzystnie na stabilność działania Kasy oraz poczucie bezpieczeństwa naszych członków.

Prezes SKOK Wołomin zatrzymany

Według Polskiej Agencji Prasowej doszło do zatrzymania prezesa SKOK-u w Wołominie Mariusza Gazdy. Potwierdziła to Prokuratora Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, która jednak nie podaje żadnych dodatkowych informacji na ten temat, nie potwierdza też doniesień o rodzaju zarzutów, jakie mogą zostać mu postawione. Szczegóły mają się za to pojawić na konferencji prasowej prokuratury w piątek. Spekuluje się jednak, że prezes mógł być zamieszany w sprawę wyłudzania kredytów w SKOK-u Wołomin. Rozpracowywaniem tej sprawy zajmuje się prokuratura, ABW i CBŚ już od od dwóch lat a jej efektem jest zatrzymanie na początku roku wiceprezes Kasy SKOK Wołomin Joanny P. oraz wiceprezesa Piotr P., którym to postawiono zarzuty dotyczące wyłudzania kredytów.

Pod artykułami prasowymi na ten temat pojawiły się różne opinie. M.in. zawierające pytania o przyszłość kasy oraz bezpieczeństwo depozytów. Osobiście wycofałbym swoje pieniądze z Kasy, gdyby nie były one gwarantowane przez BFG. Co prawda nie sądzę, aby bardzo dobre wyniki finansowe Kasy były manipulowane, to trudno jest ocenić obserwatorowi jaka jest skala udzielonych pożyczek. Według ostatnich doniesień pożyczki są spłacane, co również jest ciekawe w kontekście tego "wyłudzenia". Możliwe jednak, że część pożyczek jest utopionych i wówczas należałoby dokonać aktualizacji w księgach. Jak duży być może to ciężar dla Kasy trudno ocenić bez wglądu w twarde dane SKOK-u.

Poniżej jeszcze komunikat wydany przed chwilą przez SKOK Wołomin.

BFG i Kasa Krajowa SKOK spłaca deponentów Kasy Wspólnota

Dziś na stronie Kasy Krajowej SKOK pojawił się interesujący komunikat:

"Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa 27 października 2014 sfinansowała wydatki na pokrycie roszczeń członków SKOK „Wspólnota” z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych w takim zakresie, w jakim środki te nie były objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego".

Innymi słowy Kasa Krajowa sfinansowała wydatki w łącznej wysokości ponad 25,7 mln zł na pokrycie roszczeń członków SKOK, które wykraczały ponad zobowiązania BFG wobec deponentów Kasy "Wspólnota". To dobra wiadomość, która umożliwia SKOK-om wykorzystanie sformułowania, że oszczędzający w SKOK-ach nie stracili ani złotówki. Pytanie czy działanie Kasy Krajowej to jednorazowy akt łaski czy też w przypadku ew. ogłoszenia upadłości innej kasy sytuacja się powtórzy. Wydaje się, że to drugie, co oznaczałoby, że lokowanie dużych kwot (ponad 100 tys. euro) w SKOK-ach jest relatywnie bezpieczne. Bezpieczniejsze niż w bankach, jeśli popatrzymy na historyczne dane BFG.

PKO BP przejmie SKOK im. Mikołaja Kopernika?

Dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę PKO Bankowi Polskiemu na przejęcie ew. kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. To już druga kasa kredytowa, która może znaleźć się w rękach banku. Wcześniej, bo 1 września bieżącego roku, SKOK im. św. Jana z Kęt z siedzibą w Rumii został przejęty przez Alior Bank SA.

Decyzja UOKiK oznacza, że już wkrótce zniknąć może kolejny SKOK, co oznacza, że na rynku SKOK-ów pozostanie 51 podmiotów. Przejmowany SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach posiada obecnie 41 placówek w województwie dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. SKOK Kopernika miał 10,92 mln zł zysku netto i aktywa równe 353,93 mln zł (dane na 06.2014). Natomiast PKO BP to obecnie największy bank w Polsce, którego aktywa na koniec czerwca 2014 wyniosły 242,29 mld zł (0,15% aktywów przejmowanego SKOK-u).

Co to oznacza dla obecnych klientów kasy? Najprawdopodobniej powtórzy się scenariusz realizowany podczas trwającego jeszcze procesu przejmowania kasy św. Jana z Kęt przez Alior Bank, czyli wszystkie placówki SKOK-u zostaną zamknięte a dotychczasowi klienci kasy staną się klientami PKO BP i z usług tego banku będą mogli swobodnie korzystać.

 

Światowy Dzień Oszczędzania

Dla przypomnienia, już za dziesięć dni (31.10) obchodzić będziemy Światowy Dzień Oszczędzania. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej wartościowych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Dzień ten obchodzony corocznie od 1924 roku i został ogłoszony przez prof. Filippo Ravizza, ówczesnego dyrektora nowo powstałego Światowego Instytutu Kas Oszczędnościowych (World Savings Banks Institute, WSBI) podczas "I Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych" w Mediolanie. Ideę tego dnia, który zakładał promowanie oszczędzania, zaaprobowali wówczas wszyscy z 354 delegatów kas oszczędnościowych z 27 krajów.

Pewnie zauważyliście, że paradygmat współczesnej "ekonomii" przez kilka ostatnich dekad bardzo się zmienił. Oszczędności wcale nie są szczególnie przez nikogo doceniane. Liczy się wydatkowanie i konsumpcja. Ba, oszczędzanie jest wręcz karane, bo opodatkowane inflacją i podatkiem od odsetek wkładów oszczędnościowych. Ponadto w Polsce połowa pieniędzy zarobionych przez Polaków jest zabierana w formie różnych podatków przez Państwo. Tzw. "Dzień Wolności Podatkowej" przypadał w poprzednim roku w Polsce na 22 czerwca. Do tej daty pracowaliśmy, aby móc opłacić podatki. Dla wielu trudne jest więc utrzymanie rodziny, a co dopiero odkładanie pieniędzy! Trudno będzie się więc wpisać w promowanie oszczędzania i wskazywanie na kluczową ich funkcje w gospodarce i dla konsumenta w obecnej spaczonej rzeczywistości. W każdym razie piszę o "Światowym Dniu Oszczędzania" już dziś, bo zamierzam przyjrzeć się medialnej otoczce tego wydarzenia i krótko zrelacjonować aktywność instytucji finansowych. Mam nadzieję, że będzie ciekawie.

Mój głos w "Narodowych konsultacjach"

Kilka dni temu opisałem start ciekawej inicjatywy pt. "Narodowe konsultacje" a dziś postanowiłem wyrazić swoją opinię w formie listu otwartego, który mam nadzieję uzupełnić o pomysły moich czytelników. Póki co zapraszam do lektury i komentowania:

Fundamentem każdej instytucji powinna być transparentność. Powinna ona być obecna szczególnie w kasach oszczędnościowo-kredytowych, które chcą działać wedle zasady: „Nie dla zysku lecz dla dobra wspólnego”. Spółdzielczość wymaga ponadto zaangażowania swoich członków w rozwój organizacji. Aby to było możliwe, członkowie powinni mieć realny wpływ na działanie swojej kasy spółdzielczej łącznie z kształtowaniem jej oferty.

Transparentność

Postulat: Członkowie kasy spółdzielczej powinni mieć pełny wgląd w działania ich kasy.

Propozycja: Stworzenie internetowej bazy danych, do której dostęp posiadaliby członkowie kasy. Baza zawierałaby m.in. historyczne i bieżące sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu czy sprawozdania z realizacji konkretnych projektów. Ponadto baza zawierałaby kluczowe wskaźniki finansowe kasy wraz z benchmarkiem dla całego sektora SKOK. Przydatne byłyby również raporty wynagrodzeń połączone z opisem stanowiska pracy (obowiązki, odpowiedzialność) oraz raporty ryzyk.

Zaangażowanie

Postulat: Kasy powinny umożliwić zaangażowanie swoich członków w prowadzoną działalność, tzn. członkowie powinni mieć prawo do udziału w konsultacjach planów rozwoju kasy i opiniowania decyzji nie związanych z bieżącą działalnością kasy.

Propozycja: Zaimplementowanie do bazy danych platformę opiniowania pomysłów, działań, komunikacji itp. powinna być dostępna dla każdego członka i powinna dawać mu szansę aktywnego uczestnictwa w działaniach kasy. Aby zminimalizować koszty oraz stworzyć jednolity system nawigacji platforma powinna być stworzona dla wszystkich SKOK-ów przy czym do każdego SKOK-u członek otrzymywałbym osobny kod dostępu. Kod dostępu (login) byłby przypisany do konkretnej osoby i tylko ona mogłaby z niego korzystać. Wówczas możliwe byłoby prowadzenie wiążących głosowań. Członkowie posiadaliby prawo do przeprowadzania głosowań nadzwyczajnych. Prawo do głosu w danej sprawie posiadać powinny osoby zaangażowane w dyskusję. Należy również zauważyć, że zaangażowanie w działalność instytucji, która przechowuje i pożycza nasze pieniądze powinna być wykorzystana i ogniskowana na kwestie związane z dobrobytem, w tym np. lobbowanie na rząd w celu likwidacji podatku od odsetek wkładów oszczędnościowych.

Wdrożenie powyższych postulatów powinno nie tylko zdynamizować rozwój kas, ale również zwiększyć zaufanie do nich i rolę na rynku finansów. Czy realizacja tego scenariuszu jest możliwa? Jestem przekonany, że tak. Technicznie jesteśmy gotowi. Wystarczy teraz, aby Kasa Krajowa wraz przedstawicielami pracowników kas i aktywnych członków stworzyła wspólnie szczegółowy plan implementacji tej wizji, która wymaga niewątpliwie dalszej pracy szerszej społeczności.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!