Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Świat finansów w skrócie

Jak stwierdził rezolutnie Arystoteles "papierowy pieniądz ze swojej natury jest dobry pod warunkiem, że nasza władza zwierzchnia jest doskonała, a władcy mają boski rozum". Warunek ten nigdy nie był, rzecz jasna, możliwy do zrealizowania przez co pieniądz ten jest wyjątkowo podatny na psucie. Poniżej skrótowo przedstawiona została problematyka współcześnie używanego pieniądza papierowego. Niestety, parafrazując Marka Twaina łatwiej jest manipulować ludźmi, niż przekonać ich do tego, że są manipulowani. Nie dość, że muszą być wewnętrznie do tego przekonani, ale również muszą pogodzić się z faktem, że byli oszukiwani i że ulegli złudzeniom.

Światem rządzi pieniądz fiducjarny (ang. fiat money). Prawnymi środkami płatniczymi są waluty. Dominuje dolar amerykański, daleko w tyle jest euro, jen japoński i funt brytyjski. Pieniądze są emitowane przez banki centralne, jednak głównymi kreatorami pieniądza są banki komercyjne. Kreacja pieniądza jest łatwa i dochodowa, a realizowana jest z wykorzystaniem systemu rezerw cząstkowych. Pieniądz generowany jest z powietrza w postaci kredytu. Nadmierna kreacja pieniędzy (długu) prowadzi do tego, że znaki pieniężne tracą na wartości a nominalne zadłużenie rośnie wykładniczo. Siła nabywcza pieniądza papierowego dąży do zera.

Odsetki od kredytu oraz wbudowana w system inflacjogenność oznacza transfer bogactwa od biednych do bogatych. Zalegalizowana kradzież odbywa się powoli kosztem zniewolenia ludzi poprzez wywłaszczanie i inflację. Pieniądz nie ma wewnętrznej wartości w przeciwieństwie na przykład do metali szlachetnych. Twarda waluta odeszła do lamusa kilkadziesiąt lat temu, co zaowocowało nienotowaną dotąd samodestrukcją pieniądza bez pokrycia. Największymi wrogami tworzenia dobrobytu są podatki, dług, przymus ubezpieczeń i inflacja.

Obniżka stóp procentowych godzi w oszczędzających

W dniach 3–4 marca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego do rekordowo niskich poziomów – do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Rada tłumaczy to następująco:

Biorąc pod uwagę wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie – na co wskazuje marcowa projekcja – Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Jest to decyzja szkodliwa, która uderza zarówno w oszczędzających, jak i konsumentów. Prowadzi ona bowiem do obniżki oprocentowania depozytów, osłabienia waluty narodowej oraz do zwiększonej inflacji, a więc erozji siły nabywczej pieniądza. Powody do zadowolenia mogą mieć natomiast kredytobiorcy, choć inflacja prędzej czy później spowoduje, że ewentualne zyski zostaną przez nią zjedzone.

Obecne, już bardzo niskie, oprocentowanie depozytów zniechęca do lokowania pieniędzy w bankach i kasach, powodując, że szukamy alternatyw inwestycyjnych. Część zacznie konsumować, a część lokować pieniądze w bardziej ryzykownych aktywach, takich jak akcje czy nieruchomości, przyczyniając się do kreacji baniek. Żyjemy w dziwnych czasach, gdzie zadłużanie się jest premiowane a oszczędność karana a bank centralny walczy z korzystną dla konsumenta deflacją. Może to tylko zły sen?...

Wybór SKOK jako przejaw buntu?

W kilku już miejscach w Internecie i prasie spotkałem się z artykułem, który sugeruje, że część tzw. frankowców "postanowiła ukarać banki i zdecydowała, że zabierze swoje pieniądze z tych instytucji" przenosząc je do SKOK-ów lub banków, które kredytów walutowych nie udzielała. Inicjatorem tej akcji jest Stowarzyszenie Pro Futuris, które działa na rzecz obrony praw konsumenta i obywatela, a więc jak pisze o sobie "oszukanych i oburzonych kredytobiorców w Polsce".

Sama akcja wydaje się być dobrze przemyślana, a co istotne jej inicjatorom udało się dotrzeć do mediów szerokiego nurtu. W końcu chodzi o nagłośnienie problemów z jakimi borykają się kredytobiorcy i o zwiększenie nacisku na banki, które wedle części frankowców po prostu ich oszukali.

Przy okazji Stowarzyszenie Pro Futuris przypomina "success story" akcji społecznościowej klientów banków ze Stanów Zjednoczonych. W 2011 roku za sprawą 28-letniej Kristen Christian, ponad około 2,5 miliona Amerykanów przeniosło ponad 4,5 miliarda dolarów oszczędności z dużych banków komercyjnych do unii kredytowych (odpowiedników polskich SKOK-ów). Przyczyną tego ruchu nazwanym "Bank Transfer Day" był skokowy wzrost opłaty za konto i bankomaty. Na początku Kristen Christian wysłała do 500 znajomych z facebooka zaproszenie: „Jeśli nie chcesz płacić Bank of America 5 dolarów miesięcznie za dostęp do swoich pieniędzy za pomocą karty debetowej, po prostu przenieś swoje pieniądze do przyjaznej, lokalnej unii kredytowej”. Informacja o inicjatywie szybko się rozeszła i krótkim czasie konta zlikwidowały tysiące Amerykanów. Efekt był taki, że Bank of America  i inne banki szybko wycofały się z podwyżek i wspólnie wykupiły ogłoszenia z przeprosinami w stacjach telewizyjnych.

Prezes Stowarzyszenia Pro Futuris ma podobny pomysł: "Proponuję zrobić podobnie: masowo zlikwidujmy konta i wszystkie oszczędności w tych bankach, które nie zgadzają się na przewalutowanie naszych kredytów w CHF po kursie z dnia podpisania umowy. W krótkim czasie doprowadzi to do potężnych strat. Wyobraźcie sobie nagłą utratę 600 tysięcy kont, oszczędności i inwestycji. A gdy do frankowców dołączą ich rodziny to jeszcze lepiej! Przenieśmy nasze oszczędności do banków, które w przeszłości nie udzielały toksycznych frankowych kredytów lub do SKOK".

Ze swojej strony przypomnę, że kasy oszczędnościowo-kredytowe nigdy nie prowadziły kont w walutach obcych, a tym bardziej udzielało kredytów w innej walucie niż PLN. Oferta kas oszczędnościowych jest porównywalna do tej oferowanej przez banki spółdzielcze i części banków komercyjnych, tak więc ew. zmiana banku na SKOK nie powinna być odczuwalna dla przeciętnego kredytobiorcy. Co ciekawe w Stanach Zjednoczonych do unii kredytowych należy ponad 90 mln Amerykanów (1/3 wszystkich mieszkańców). Dla porównania w Polsce do SKOK-ów należy 2,7 mln klientów, co stanowi raptem 7% społeczeństwa.

Upadek SKOK Wołomin a zaufanie do instytucji finansowych

Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie została zawieszona 11.12.2014 a dzień później Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK w Wołominie. Natomiast przedwczoraj tzn. 5.02.2015 Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości kasy uzasadniając, że "zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z zaprzestaniem wykonywania zobowiązań i jednocześnie nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości".

SKOK w Wołominie to druga kasa po SKOK "Wspólnota", która upadła w historii III RP. SKOK Wołomin był jednak drugą największą kasą spółdzielczą w Polsce, która pod koniec pierwszego półrocza 2014 roku zgromadziła ponad 2,5 mld depozytów a suma bilansowa kasy wynosiła 3,1 mld PLN. Wartość portfela kredytowego wynosił 2,4 mld PLN, który według informacji składał się prawie w 80% z kredytów przeterminowanych, co było kluczową przesłanką do ogłoszenia upadłości kasy. Warto przypomnieć, że kasa ta posiadała najbardziej przejrzystą publiczną sprawozdawczość finansową, która jednak okazała się iluzoryczna. Wystarczyło raptem kilka miesięcy, aby z kasy najdynamiczniej rozwijającej się i stawianej za wzór w sektorze (liczne nagrody, doskonałe wskaźniki finansowe) pozostał trup. Ta niespodziewana upadłość kasy stawia w złym świetle zarówno Kasę Krajową SKOK oraz KNF – obie te instytucje pełnili funkcję nadzorczą wobec kas przy czym KNF przejął nadzór nad sektorem SKOK z dniem 27 października 2012 r.

Zaufanie do instytucji finansowych z każdym takim spektakularnym wydarzeniem spada. W tym konkretnym przypadku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) sprawdził się w swojej roli gwaranta depozytów do kwoty 100 tys. euro, jednak w wielu sprawach happy endu nie było. Dla przykładu podam tylko kilka głośnych spraw:

  • Amber Gold (11 tys. osób oszukanych, 670 mln strat) i Finnroyal (1700 poszkodowanych na kwotę ponad 100 mln zł),
  • Skarbiec, Pomocna Pożyczka (60 tys. osób poszkodowanych, straty klientów 150 mln zł) czy
  • Warszawska Grupa Inwestycyjna, WGI (1500 osób, 320 mln strat).  

Zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i dywersyfikacji portfela wydaje się być rozsądnym posunięciem. Musimy pamiętać, że walczymy nie tylko o najwyższe odsetki z naszych oszczędności, ale i o zachowanie kapitału. Ryzyko utraty zarobionych pieniędzy zawsze jednak będzie nam towarzyszyć, dlatego warto mieć oczy szeroko otwarte, tak aby niepożądane zdarzenia nas nie dotknęły. Czego sobie i innym czytelnikom z całego serca życzę!

Dywersyfikacja portfela

Wszechobecny dodruk pieniądza oraz rosnące zadłużenie instytucji, państwa i społeczeństwa sprawiają, że człowiek coraz częściej zastanawia się nad finałem tych działań. Główna myśl to ochrona kapitału kumulowana przez lata. Chęć ochrony kapitału pokazuje m.in. oprocentowanie 10-letnich obligacji takich państw jak np. Szwajcaria (0% sic!) czy Niemcy (0,3%; wykres poniżej).

To rekordowo niskie oprocentowanie w historii dotyczy również Polski, która płaci obecnie niespełna 2%! Tymczasem Rosja musi płacić około 14% za pożyczenie kapitału.

Biorąc pod uwagę kluczowe wskaźniki makroekonomiczne (zadłużenie, bilans handlowy, deficyt budżetowy) można dojść do wniosku, że zarówno waluta, jak i koszt kapitału są w dzisiejszych czasach bardzo upolitycznione i powinniśmy się spodziewać wszystkiego włącznie z atakiem spekulacyjnym na polską walutę i dług. Jak się przygotować? Możliwości jest sporo, przy czym ciekawie wyglądają zarówno surowce (ropa czy gaz), jak i metale szlachetne a w szczególności srebro.

Mechanizm ataku spekulacyjnego na walutę jest dość logiczny a jego efekt możemy obserwować na przykładzie rubla, którego wartość spadła w stosunku do dolara o ponad 50% w ciągu roku!

Mechanizm skokowego osłabienia waluty opisał na swoim blogu Independent Trader:

  1. Masowo wycofujemy kapitał spekulacyjny (zarządzany przez wielkie funduszy inwestycyjnych powiązanych z bankami centralnymi) z polskiej giełdy oraz rynku obligacji rządowych. Ostatni spadek rentowności polskich obligacji do poziomu 2% jest ewidentnym dowodem na ogromne zaangażowanie kapitału spekulacyjnego w polski dług.
  2. Wycofanie kapitału oznacza spadki na giełdach, spadek cen obligacji oraz wzrost kursów walut. Gdy pierwszy etap zostanie zakończony główne agencje ratingowe będące narzędziem w rękach kartelu opublikują negatywne perspektywy dla polskiej gospodarki.
  3. Negatywne informacje natychmiast obiegną główne serwisy informacyjne na całym świecie, doprowadzając do dalszej ucieczki kapitału z Polski.
  4. W tym momencie osiągamy samonapędzającą się spiralę ucieczki kapitału z GPW, z rynku obligacji oraz wyprzedaży polskiej waluty.
  5. W sytuacji braku chętnych na zakup polskich obligacji rząd nie ma innego wyjścia, niż zaoferować kilkukrotnie wyższe odsetki, aby przyciągnąć inwestorów. Więcej pieniędzy na obsługę długu oznacza mniej środków w budżecie na inne wydatki.

Czy scenariusz gwałtownego osłabiania PLN jest możliwy? Oczywiście. Obawy te poniekąd musi podzielać Ministerstwo Finansów, które utrzymuje linię kredytową w Międzynarodowym Funduszu Walutowym na kwotę 20 mld USD. Dynamicznie rosnące zadłużenie Polski prędzej czy później odbije się czkawką u polskich podatników, dlatego zawczasu warto przygotować się na scenariusz, w którym Polska zostanie uznana za zbyt ryzykowne miejsce do inwestowania.

Polityka i papierki

Trudno przejść obok walutowych perturbacji obojętnie, szczególnie jeśli mają one wpływ na narodowe gospodarki i ludzi. Pół roku temu pisałem o konieczności dywersyfikacji naszych oszczędności i wymianie części złotówek na inne waluty. Z perspektywy tego stosunkowo krótkiego czasu podjęcie decyzji o pozbyciu się części złotówek i zakupie innych walut, takich jak EUR, USD czy CHF byłoby nie tylko słuszne, ale zyskowne. Póki co scenariusz wyrysowany przez W. Białka sprawdza się. Według niego PLN złotówka będzie się jeszcze osłabiać do marca bieżącego roku, kiedy ma przyjść do głosu większa korekta.

Piszę o tym teraz, ponieważ dziś rano Narodowy Bank Szwajcarii uwolnił franka (CHF) z uścisku euro (EUR), co poniekąd ukazało słabość naszej waluty. W konsekwencji tej decyzji CHF skokowo umocnił się wobec wszystkich walut, w tym do PLN o 16%, co negatywnie przekłada się na kredytobiorców we CHF. Dla przypomnienia liczba kredytów we CHF zaciągniętych w Polsce przez gospodarstwa domowe wynosi około 565 tysięcy. Natomiast średnia wysokość zaciągniętego kredytu wynosi 233 tys. zł a średnia rata 2 tys. PLN. CHF po 4,2 PLN oznacza wzrost zobowiązań kredytowych o 28 mld zł (ze 135 mld w listopadzie 2014).

Gotowanie przysłowiowej żaby miało natomiast miejsce na parze USD/PLN już od czerwca 2014 roku i na dziś PLN osłabił się o 19% w stosunku do USD. Rekordy słabości bije poza naszą rodzimą walutą również EUR, które osłabia się według analityków z uwagi na zapowiedziany przez Europejski Bank Centralny (ECB) dodruk. Tak wyglądają główne pary walut w powiązaniu ze PLN:

Odnośnie walut, warto również zwrócić uwagę na Rosję i rubla, którego wartość w ciągu sześciu miesięcy spadła do słabego PLN o ok. 36%.

Inflacja – cichy pożeracz oszczędności

Inflację można zdefiniować jako ogólny spadek siły nabywczej pieniądza w czasie. W systemie opartym o pieniądz fiducjarny oraz system rezerwy cząstkowej inflacja w dużym stopniu generowana jest przez inflacjogenny system bankowy. Dziś poznaliśmy dane inflacji konsumenckiej za grudzień i tym samym za cały rok 2014. Rok do roku GUS odnotowało stabilizację cen (0% - brak inflacji i deflacji) względem roku 2013 głównie za sprawą taniejącej ropy na rynku światowym. To dobra wiadomość dla większości oszczędzających. Średniorocznie inflacja za ostatnie 10 lat wyniosła jednak 2,47% (cel inflacyjny NBP to 2,5%), a sumarycznie wartość pieniądza od końca 2004 roku do końca 2014 spadła o 27,6%. Innymi słowy za złotówkę zarobioną w 2004 roku możemy kupić dziś o 1/4 mniej.

Tabela. Inflacja konsumencka (CPI) GUS w latach 2004–2014

Rok Inflacja liczona rok do roku
2004 3,5%
2005 2,1%
2006 1,0%
2007 2,5%
2008 4,2%
2009 3,5%
2010 2,6%
2011 4,3%
2012 3,7%
2013 0,9%
2014 0%

Obliczanie realnej stopy zwrotu z inwestycji czy depozytu bankowego z uwagi na inflację i podatek od zysków kapitałowych może przysporzyć pewnych trudności, dlatego najlepiej podeprzeć się o gotowy wzór:


rzeczywisty_zysk = ( (zysk_z_inwestycji * 0,81) – inflacja ) / (1 + inflacja)


Powyższy wzór uwzględnia zarówno inflację jak i tzw. podatek belki (19%), który pobierany jest zarówno od zysków odsetkowych, jak i od zysków z inwestycji giełdowych. Oto dwa przykłady obliczania rzeczywistego zysku.

1. Pola wpłaciła na lokatę roczną oprocentowaną na 4% kwotę 30000 zł. Wskaźnik inflacji w tym czasie wyniósł 3%. Pierwszą rzecz jaką zrobiła Pola było obliczenie kwoty odsetek netto, jaką powinna otrzymać na swoje konto. Okazało się, że oprocentowanie netto (uwzględniające podatek) wyniosło 3,24% (=4%*0,81), tak więc lokata dała jej zysk nominalny w wysokości 972 zł. Jaki będzie rzeczywisty zysk z lokaty jeśli Pola weźmie pod uwagę inflację? Do tej pory Pola sądziła, że wystarczy od oprocentowania netto odjąć wskaźnik inflacji (=3,24%-3%) i w ten sposób uzyska ona realne oprocentowanie swojej lokaty (0,24%). Gdy skorzystała jednak z powyższego wzoru wynik był inny: ((0,04*0,81)-0,03)/(1+0,03)=0,00233 (0,233%) Różnica wydaje się niewielka, ale w przypadku kilku lat różnica będzie ulegała zwiększeniu za sprawą procentu składanego i na pewno nie powinna być pomijalna.

2. Ania co miesiąc odnotowuje wartość najbardziej płynnej części swojego portfela (złoto, akcje, gotówka, lokaty). Na początku roku, gdy znane są już dane o inflacji konsumenckiej za rok poprzedni dokonuje obliczenia osiągniętego realnego zysku/straty. I tak na koniec 2010 roku wartość jej portfela wynosiła 35500 zł a pod koniec 2014 wartość portfela wzrosła do 37060 zł. Szybko obliczyła, że dzięki jej pracy, inwestycji i oszczędności wartość jej portfela wzrosła przez ostatnie cztery lata o 4,2%. W tym czasie według koszyka inflacyjnego GUS wystąpiła inflacja w wysokości 9,1%, co oznacza, że średnioroczna inflacja wyniosła 2,2%, a realna strata w portfelu wyniosła 4,5%: ((0,042)-0,091)/(1+0,091)=0,045

Indywidualny koszyk inflacyjny

Wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) czyli średnia wielu różnych zmian cen należy do najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych. Jego obliczenie wymaga systemu wag, który przedstawiony jest w postaci koszyka inflacyjnego (patrz tabela). W Polsce tworzony jest on przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Również Eurostat posiada swoją metodologię liczenia inflacji (HICP), dzięki czemu dane pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej są możliwe do porównania.

Tabela. Struktura koszyka inflacyjnego GUS w latach 2010–2014 (dane w %)

  2010 2011 2012 2013 2014
Ogółem 100 100 100 100 100
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,1 24 24,2 24,33 24,64
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 5,7 5,7 6,12 6,32 6,56
Odzież i obuwie 5,1 5,2 4,9 4,79 5,02
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,1 20,7 21,27 20,84 21,7
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,2 4,9 4,64 4,62 4,59
Zdrowie 5,1 4,9 5,01 5,03 5,22
Transport 9,2 9,1 9,09 9,42 9,24
Łączność 4,7 4,5 4,34 4,11 5,41
Rekreacja i kultura 7,7 7,8 7,79 7,89 6,36
Edukacja 1,2 1,2 1,15 1,17 1,17
Restauracje i hotele 6,7 6,8 6,42 6,36 4,56
Inne towary i usługi 5,2 5,2 5,07 5,12 5,53

Gdy przeanalizujemy powyższą strukturę koszyka inflacyjnego GUS dojdziemy do wniosku, że nie oddaje on w pełni wydatków konsumpcyjnych naszego gospodarstwa domowego. Jest on bowiem stricte statystyczny, dlatego najlepiej jest stworzyć go samemu, tzn. ustalić własny system miar na podstawie własnych wydatków. Wykonanie tego od podstaw może być dość żmudne i czasochłonne, ale dla tych, którzy prowadzą pisemny budżet domowy nie stanowić będzie to większego problemu.

Celem stworzenia osobistego koszyka inflacyjnego ma być możliwie najwierniejsze odwzorowanie wydatków konsumpcyjnych (CPI) naszego gospodarstwa domowego. O tym jak to zrobić napisał K. Sobolewski w artykule pt. "Deflacja? Inflacja? Nie wierz GUS-owi! Oblicz swój osobisty wskaźnik zmian cen". Pamiętajmy jednak, że inflacja konsumencka to poniekąd tylko wskaźnik, który uwzględnia właściwie jedynie zmiany w kosztach utrzymania, więc może okazać się mało użyteczny szczególnie dla tych, którzy mają spore zasoby gotówki i wydają niewielki procent swoich aktywów na utrzymanie. W każdym razie wskaźnik inflacji pozwala na statystycznie lepsze określenie jak wygląda utrata/przyrost siły nabywczej naszych pieniędzy. O obliczaniu rzeczywistego zysku uwzględniającego inflację napiszę już za tydzień, gdy ukażą się dane o inflacji za cały rok 2014.

Noworoczne życzenia

Wpis na blogu w Nowym Roku 2015 chciałbym poprzedzić życzeniami. Być może ich forma będzie nietypowa, choć wierzę, że przez to będzie bardziej czytelna. Dziękuję, że jesteście!

1. Odnajdźcie swój zaginiony czas i poświęćcie go na lekturę książek, serwisów i blogów poświęconych tematyce finansów osobistych, oszczędzania i zabezpieczania się przed możliwą ich utratą. Oddawajcie się refleksji, dociekajcie i wyróbcie swoje zdanie.
2. Przygotowujcie się na wylądowanie czarnych łabędzi, dywersyfikujcie swoje portfele i róbcie to co sprawia Wam największą przyjemność.
3. Wystrzegajcie się wszelkiej maści pożyczek i kredytów. Jeśli wyczerpie się Wam fundusz awaryjny zwróćcie się wpierw do swoich bliskich o pomoc.
4. Zanim zainwestujecie swoje pieniądze przemyślcie ryzyko jakie się z tym wiąże, w tym maksymalną stratę.
5. Szanujcie się i kochajcie, ale liczcie na siebie.

Sektor SKOK się zwija

Obraz sektora SKOK z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia się niejednoznacznie. Z jednej strony sektor ten przez ostatni rok mocno się skurczył, a z drugiej istotne wskaźniki uległy poprawie. Od początku roku bowiem wartość aktywów kas spadła z 18,7 do 17,6 mld. Podobnie było z depozytami, gdzie nastąpił spadek z 17,6 do 16,1 mld (patrz wykresy KNF poniżej).Dynamika niekorzystnych zmian szczególnie przyspieszyła w trzecim kwartale, co było efektem zakończenia działalności dwóch kas (SKOK im. Św. Jana z Kęt oraz SKOK Wspólnota). To spowodowało również spadek liczby członków do niespełna 2,5 mln, zmniejszenia ilości placówek czy zatrudnienia.

Zakończenie działalności dwóch deficytowych podmiotów spowodowało natomiast potężny wzrost w wysokości funduszy własnych (z -70 mln do +337 mln zł) oraz wzrost współczynnika wypłacalności w systemie SKOK, który uległ poprawie z -0,42% do 2,07%. Te dane napawają optymizmem i jeśli ta tendencja zostanie utrzymana to wkrótce sektor SKOK zostanie oczyszczony ze źle zarządzanych podmiotów i powróci do dynamicznych wzrostów o ile uda się odbudować zaufanie, które mogło ucierpieć za sprawą SKOK-u Wołomin. Na koniec III kwartału funkcjonowały 53 SKOK-i, w tym 23 podmioty posiadały współczynnik wypłacalności powyżej 5%, reszta nie spełniała tego warunku, tak więc w nich na pewno prowadzone były działania naprawcze.

Warto również wspomnieć, że wynik finansowy SKOK w 3Q był ujemny (-12 mln), a po korektach KNF wynosi -601 mln zł. Ponadto aż 38,7% wartości portfela kredytowo-pożyczkowego stanowią kredyty przeterminowane z czego 44% udział mają przeterminowane kredyty na nieruchomości.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!