Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Stopy procentowe a nasze oszczędności

Rada Polityki Pieniężnej, NBP

Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się dzisiaj na kolejną obniżkę stóp procentowych, a ponadto w komunikacie napisała:

Biorąc pod uwagę niską presję inflacyjną i umiarkowaną skalę oczekiwanego ożywienia Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca br., co będzie wspierać powrót inflacji do celu w średnim okresie.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że kolejne obniżki w tym cyklu gospodarczym są już za nami, a co za tym idzie oprocentowanie depozytów powinno się stabilizować. I właściwie dzieje się tak od paru tygodni, gdzie skala obniżek znacznie wyhamowała, a część banków decyduje się nawet na podniesienie oprocentowania całej oferty depozytowej (neoBank czy ostatnio FM Bank). Patrząc jednak na cały rynek bankowy to według Open Finance przeciętne oprocentowanie lokat półrocznych wynosi obecnie 2,5% wobec 2,48% przed miesiącem. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy ostrożnie podchodzić do lokat z dłuższym terminem zapadalności niż 6 miesięcy, chyba, że mówimy o naprawdę dobrej ofercie powyżej 5,5%, a te można znaleźć głównie w SKOK-ach (patrz ranking lokat SKOK).

Zmiany w ofercie depozytowej SKOK Wołomin

Logo SKOK Wołomin

W ofercie lokat terminowych SKOK Wołomin wprowadził kilka zmian i nawet pośrednio zapowiedział możliwą obniżkę oprocentowania już za kilka dni. O co chodzi? Po kolei:

1. Lokata "Stała 2013" [6,1%] na 3 miesiące została wycofana z oferty a zamiast niej pojawiła się "Lokata JUBILEUSZOWA stała z ROR", która posiada oprocentowanie stałe w wysokości 6,2% (dla posiadających 1 udział). Można ją założyć na okres 3 lub 4 miesięcy. Zatem oferta bardziej atrakcyjna niż poprzednia.
2. Lokaty z serii "Twoja z ROR" na 1, 3, 6 i 12 miesięcy zostały przemianowane na lokaty "JUBILEUSZOWE zmienne z ROR" - oprocentowanie pozostało bez zmian. Jubileuszowe nazewnictwo wynika pewnie z tego, że SKOK w Wołominie obchodzi właśnie 14-lecie powstania.
3. Ogłoszono wprowadzenie od 9 września 2013 taką oto lokatę:

Unie kredytowe na świecie według WOCCU

Logo WOCCU

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU, World Council of Credit Unions) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe ze 101 krajów na całym świecie (patrz mapa poniżej). Powstała w 1971 roku, a jej obecna siedziba znajduje się w Madison w Stanach Zjednoczonych.

Działalność WOCCU skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju spółdzielczych kas kredytowo-oszczędnościowych i innych instytucji finansowych działających na zasadzie spółdzielni na całym świecie. Innymi zadaniami, którymi zajmuje się Światowa Rada Związków Kredytowych to m.in.:

  • rozwój instytucjonalny i samowystarczalność ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej,
  • promowanie podejścia rynkowego w gospodarowaniu oszczędnościami,
  • upowszechnianie i demokratyzacja uczestnictwa w dostępie do usług finansowych,
  • dostosowanie usług kredytowych do potrzeb członków,
  • podnoszenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu poprzez racjonalizację i usprawnianie systemów zarządzania,
  • pomoc w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi spółdzielni,
  • międzynarodowa wymiana między spółdzielczością różnych krajów i regionów na zasadach partnerstwa,
  • promowanie dostępu mikroprzedsiębiorstw do usług kredytowych i oszczędnościowych,

W Polsce istnieje 55 kas spółdzielczo-kredytowych, do których należy 2,6 miliona członków; podczas gdy na całym globie funkcjonuje 56 tysięcy kas zrzeszających ponad 200 mln osób. Warto również odnotować fakt, że przewodniczącym WOCCU jest od niedawna Polak Grzegorz Bierecki.

Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na wrzesień 2013

Najlepsze lokaty wrzesień 2013

Zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze nie rozpieszczają oszczędzających. Także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stopniowo obniżają oprocentowanie depozytów, choć wciąż można znaleźć oferty dużo bardziej atrakcyjne niż w bankach, które kuszą lepszą ofertą do 5% jedynie nowych klientów lub tych, którzy są gotowi część swoich pieniędzy przeznaczyć na wybrany fundusz inwestycyjny.

Podczas gdy w bankach trudno jest znaleźć "czyste" lokaty oprocentowane powyżej 4% to są SKOKi, które oferują depozyty oprocentowane powyżej 6% zarówno na krótki, jak i długi termin. Trzeba jednak przyznać, że biorąc pod uwagę wszystkie (55) funkcjonujące w Polsce SKOKi, to tak dobre oferty stanowią wyjątek. Większość SKOKów daje marne 2–4% na lokatach krótkoterminowych i to w dodatku oferując oprocentowanie zmienne. Co ciekawe dwie mniejsze kasy w ogóle nie przyjmowały nowych depozytów zasłaniając się nadpłynnością. Były też SKOKi, które nie przyjmowały od jednego członka większego depozytu niż 40 tys. zł bądź oferowały lokaty oprocentowane poniżej wszelkich bankowych nawet standardów w wysokości <2%.

Dlaczego stefczykradzi.pl?

Stefczyk radzi

Moja przygoda ze SKOK-ami rozpoczęła się relatywnie niedawno, bo w marcu 2012 roku. To był ostatni miesiąc obowiązywania tzw. lokat "antybelkowych". Wkrótce moje lokaty z kapitalizacją dzienną miały zostać opodatkowane. W poszukiwaniu równie atrakcyjnej i zarazem bezpiecznej alternatywy zacząłem studiować temat kas oszczędnościowo-kredytowych. Idea kas oraz ich działalność wciągnęła mnie na tyle, że coraz częściej doskwierał mi brak konkretnych źródeł informacji czy kompilacji danych poświęconych np. ofercie depozytowej. Te luki będę się starał niniejszym uzupełniać. 

Przejście SKOK-ów pod pieczę Komisji Nadzoru Finansowego oceniam pozytywnie. Przede wszystkim poprawić powinna się transparentność działania kas. I choć jesteśmy dopiero w początkowej fazie przejmowania nadzoru nad kasami, to już mogliśmy zapoznać się z ogólnymi raportami dotyczącymi funkcjonowania kas. Każdy następny kwartał powinien przynosić nowe bardziej szczegółowe i zunifikowane dane. Dla oszczędzających jednak ważniejszy jest fakt, że już od 29 listopada oszczędności w SKOK-ach zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co oznacza, że stopień zabezpieczenia depozytów do kwoty 100 tys. euro będzie taki sam jak w bankach. 

Opłata roczna na rzecz BFG

Logotyp BFG

W dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej na 2013 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Według uchwały wysokość opłaty to 0,02% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na dzień 2013. SKOKi mają czas na opłacenie składki do 12 września przy czym faktyczna ochrona depozytów członków kas kredytowych do kwoty 100 tys. EUR ma obowiązywać od 29 listopada 2013 roku.

Sytuacja SKOK według KNF

Logotyp KNF

Dziś na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pojawił raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku. Zarówno prezentacja, jak i samo opracowanie rzuca nowe światło na ogólną sytuację całego systemu SKOK. Mimo wzrostu branży niepojący jest stosunkowo wysoki odsetek przeterminowanych pożyczek i kredytów.

Do pobrania:

PDF Icon Prezentacja nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych w 2012 r.
PDF Icon Informacja o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych w 2012 r. 

SKOK Stefczyka i Wołomin na liście TOP500 Polityki

Ranking największych polskich firm TOP500

Jak co roku tygodnik Polityka publikuje ranking 500 największych polskich firm, wśród których znajduje się 100 największych spółek z branży finansowej. Niekwestionowanym liderem tej branży pozostaje PKO BP, którego aktywa wynoszą blisko 200 mld zł. Na liście z 2012 roku obok wielu banków komercyjnych i spółdzielczych znalazły się również dwie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK): SKOK im. Franciszka Stefczyka (pozycja 42) oraz SKOK w Wołominie (pozycja 67).

Nadzór KNF nad SKOK-ami

Logotyp KNF

Z dniem 27 października 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK–i) zostały objęte państwowym nadzorem, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Do dnia wejścia w życie ustawy o SKOK–ach, zadania związane z nadzorem nad SKOK–ami nadal będą realizowane przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową.

Podobnie jak w przypadku nadzoru nad bankami, nadzór KNF wobec SKOK–ów będzie nakierowany na bezpieczeństwo depozytów członków kas.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!