Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

SKOK Jowisz upada

Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła dnia 22 kwietnia 2016 roku do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Jowisz w Czeladzi. Działania zarządcy komisarycznego (Edyta Glajcar) z ramienia KNF nie przyniosły zamierzonych efektów, ponadto żaden bank nie wyraził chęci przejęcia SKOKu w celu jego restrukturyzacji. Decyzja KNF stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jowisz” powstała 19 września 1994, jednak dopiero po roku przygotowań rozpoczęła działalność dla swoich Członków. Pierwotnie Kasa Jowisz była instytucją oferująca usługi pracownikom kopalni KWK „Jowisz” (stąd nazwa SKOK-u), jednak po 1997 roku przekształciła się w instytucję oferującą usługi szerszej społeczności. Kasa Jowisz posiadała 19 placówek w 3 województwach – śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Usługi świadczone były ponad 17 tysiącom członków. Według sprawozdawczości na koniec lutego 2016 r., SKOK Jowisz posiadała ujemne fundusze własne według bilansu w wysokości (-) 21,5 mln zł, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 21,7% i wykazywała łączną stratę w wysokości (-) 37,6 mln zł. Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK Jowisz wynosiły 82,5 mln zł – informowała w komunikacie KNF.

Powszechna SKOK walczy o przetrwanie

Niespełna tydzień temu pisałem o SKOK Jowisz w Czeladzi, w której zarządca komisaryczny z ramienia UKNF prosi o przejęcie tej kasy przez bank. Dziś to samo dotyczy Powszechna SKOK z siedzibą w Knurowie. Przypomnę, że od 28 lipca 2015 roku działa w tej kasie zarządca komisaryczny a ostatnią deską ratunku przed upadłością jest instytucja bankowa. Podobne scenariusze znamy już z przeszłości, choćby ten ze SKOK Wspólnota. KNF postanowiła:

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Powszechna SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Powszechna SKOK przez bank. W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Powszechna SKOK, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechna SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF w terminie 14 dni od dnia publikacji komunikatu, tj. do dnia 5 kwietnia 2016 r. włącznie.

Komunikat ten to dzwonek alarmowy dla tych, którzy posiadają w tej kasie depozyty o wartości przekraczającej równowartość 100 tys. euro, ponieważ nadwyżki ponad tę kwotę nie są już gwarantowane przez BFG. Oznacza to również, że restrukturyzacja podjęta przez zarząd komisaryczny zakończył się fiaskiem i bez pomocy banku, a w dalszej kolejności subwencji BFG się nie obejdzie.

Strona główna Powszechna SKOK

Powszechna SKOK powstała 16 czerwca 1993 r. przy Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów" a jej działalność ukierunkowana była na pracowników kopalń. Kasa rozwijała się poprzez otwieranie kolejnych oddziałów przy kopalniach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, świadcząc swoje usługi głównie dla pracowników sektora górniczego. Kilka lat później, 30 kwietnia 2003 r. dokonano połączenia Powszechnej SKOK jako spółdzielni przejmującej, ze SKOK "Janina" z siedzibą w Libiążu. Następnie, 30 maja 2003 r. Powszechna SKOK przejął Śląską SKOK.

Obecnie Powszechna SKOK posiada 26 oddziałów, zlokalizowanych na terenie 4 województw (śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie), a centrala Kasy mieści się w Knurowie. Jest to średniej wielkości SKOK, który posiada około 24 tysięcy członków, którzy zgromadzili ok. 100 mln zł depozytów (dane z poprzedniego roku).

AKTUALIZACJA: Dziś, tzn. 5.04.2016 KNF zdecydowała o wydłużeniu terminu do 20.04.2016 w ramach którego banki mogą zgłosić swoje zainteresowanie restrukturyzacją kasy. Do tej pory chęć taką zgłosił bank spółdzielczy i bank komercyjny. Nie podano jednak szczegółów.

Deflacja mimo słabej złotówki

Mimo mocnego osłabienia się w ostatnich kilku miesiącach złotówki (efektywny kurs złotego kształtuje się obecnie na najniższym poziomie od 2012) w Polsce utrzymuje się deflacja, choć jej skala jest mniejsza niż w poprzednich kwartałach. Spadek cen jak zauważono w "Raporcie o inflacji - marzec 2016" wynika głównie:

"z oddziaływania czynników zewnętrznych, przede wszystkim ze spadku cen surowców na rynkach światowych, a także niskiej dynamiki cen w otoczeniu Polski."
Narodowy Bank Polski dodaje, że:

"utrzymujący się stabilny wzrost gospodarczy i korzystna sytuacja na rynku pracy będą oddziaływały w kierunku stopniowego wzrostu dynamiki cen, przez co w 2016 r. dynamika cen powinna być wyższa niż w 2015 r., choć nadal ograniczana negatywnym wpływem wcześniejszych spadków cen surowców".

Wykres: Inflacja historyczna i projekcja inflacji konsumenckiej na następne kwartały wedug NBP.

Średniorocznie inflacja za ostatnie 10 lat wyniosła 2,18% (długoterminowy cel inflacyjny NBP to 2,5%), a sumarycznie wartość pieniądza od końca 2006 roku do końca 2015 spadła o 23,9%. Innymi słowy za złotówkę zarobioną w 2006 roku możemy kupić dziś średnio o 1/4 mniej towarów.

Tabela: Inflacja konsumencka (CPI) według GUS w latach 2005–2015

Rok Inflacja średnioroczna
2005 2,1%
2006 1,0%
2007 2,5%
2008 4,2%
2009 3,5%
2010 2,6%
2011 4,3%
2012 3,7%
2013 0,9%
2014 0%
2015 -0,9%
2016 -0,4% (projekcja NBP)

Utrzymająca się od połowy poprzedniego deflacja to dobra wiadomość dla oszczędzających, martwi jednak słaba złotówka i wciąż napięta sytuacja na rynkach długu publicznego i prywatnego w Polsce i Europie. Również polski sektor bankowy nie jest w najlepszej formie, a to za sprawą banków mocno zaangażowanych w kredyty we frankach. Oficjalne dane Raiffeisen Banku z 2015 roku mówią, że kredyty frankowe stanowią:

 • 39% portfela kredytowego Banku Millennium,
 • 29% w Getin Noble Banku,
 • 26% w mBanku.

Pamiętać również należy, że fundusz gwarantowania depozytów bankowych i SKOKów został w ostatnich dwóch latach mocno nadszarpnięty, m.in. upadłością SKOKu w Wołominie, SK Banku czy ostatnio SKOK Polska. Ostatnie oficjalne dane mówią, że na koniec 2014 r. łączne zasoby ex-ante zgromadzone przez BFG wynosiły 9,1 mld zł, co przy wartości depozytów zgromadzonych np. w samym Getin Banku (ok. 60 mld zł) to stanowczo za mało, aby możliwy kryzys bankowy spokojnie odeprzeć. Pozostawiam to pod rozwagę i polecam zapoznać się m.in. z innymi formami tezauryzacji majątku. Ryzyko systemowe rośnie z każdym rokiem.

Dzwonek alarmowy dla członków Kasy Jowisz

Zła passa sektora SKOK wciąż trwa. Tym razem chodzi o Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo–Kredytową Jowisz w Czeladzi (Kasa Jowisz), w której zarządca komisaryczny z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - Edyta Glajcar - działa od sierpnia 2015. Dnia 15 marca 2016 KNF wydała natomiast komunikat, że do 29 marca 2016 banki krajowe powinny zgłosić swój udział w procesie restrukturyzacji SKOK Jowisz. Komunikat ten to dzwonek alarmowy dla tych, którzy posiadają w tej kasie depozyty o wartości przekraczającej równowartość 100 tys. euro (nadwyżki nie są gwarantowane przez BFG). Oznacza to również, że restrukturyzacja podjęta przez zarząd komisaryczny zakończył się fiaskiem i bez pomocy banku, a w dalszej kolejności subwencji BFG się nie obejdzie.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jowisz” powstała 19 września 1994, jednak dopiero po roku przygotowań rozpoczęła działalność dla swoich Członków. Pierwotnie Kasa Jowisz była instytucją oferująca usługi pracownikom kopalni KWK „Jowisz” (stąd nazwa SKOK-u), jednak po 1997 roku przekształciła się w instytucję oferującą usługi szerszej społeczności. Obecnie Kasa Jowisz to 19 placówek w 3 województwach – śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Usługi świadczone są ponad 17 tysiącom członków, którzy zgromadzili w niej blisko 98 mln zł oszczędności (stan depozytów po wprowadzeniu zarządu komisarycznego jest nieznany, ale szacuje się, że wynoszą ok. 40-60 mln zł.

Trudności z płynnością mogą mieć swoje odzwierciedlenie w (nie)działaniu usługi bankowości elektronicznej:

Podatek bankowy w Polsce

Zgodnie z ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych, od 1 lutego 2016 banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe obłożone są nowym podatkiem, wynoszącym rocznie 0,44% (0,0366% miesięcznie) wartości ich aktywów. Przy czym aktywa instytucji finansowych będą pomniejszone o fundusze własne i obligacje skarbowe.

W przypadku banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi 4 mld zł. Dla ubezpieczycieli jest to 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych - 200 mln zł. Ustawowo zwolniony z podatku bankowego został państwowy bank rozwoju, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, którego aktywa wyniosły pod koniec września 2015 ok. 71 mld PLN.

Biorąc pod uwagę próg 4 mld, zwolnione z podatku są póki co wszystkie banki spółdzielcze, a także Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Z kolei w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jedynym podmiotem, który zapłaci tzw. podatek bankowy jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (funkcjonująca od maja 2010 pod nazwą Kasa Stefczyka), która dysponuje aktywami w wysokości ok. 7 mld PLN i odpowiada za blisko 57% aktywów sektora SKOK.

Według wyliczeń banki w tym roku zapłacą z tytułu nowego podatku około 4,2 mld PLN. Najdotkliwiej odczuje to PKO Bank Polski (812 mln zł), Pekao SA (510 mln zł) i BZ WBK (400 mln zł). Ponadto budżet państwa zasilą: mBank (350 mln zł), ING (320 mln), Getin Noble Bank (220 mln zł), Bank Millennium (200 mln zł), Alior (110 mln zł) i City Handlowy (70 mln zł).

Niestety, pojawiają się już informacje o tym, że niektóre zagraniczne banki z kapitałem zagranicznym przenoszą udzielanie kredytów za granicę. Ma to być sposób na zmniejszenie wymiaru podatku bankowego i ministerstwo finansów nie wyklucza, że będzie z tego powodu konieczna nowelizacja ustawy. Jeśli skala ucieczki aktywów będzie duża, to oznaczać to będzie osłabienie pozycji konkurencyjnej polskich banków wobec instytucji zagranicznych.

Osobiście podatek bankowy oceniam stosunkowo neutralnie, natomiast cel pozyskiwania tych środków musi spotkać się z krytyką. Dalsze rozspasanie socjalne państwa i powiększanie zadłużania publicznego, aby sfinansować program "500 zł dodatku na drugie i kolejne dziecko" prowadzi m.in. do niewypłacalności naszego kraju oraz ekonomicznego uzależniania obywateli od państwa, które to najpierw nas okrada a potem część wspaniałomyślnie "oddaje". Zamiast podatku bankowego i programu 500 zł zapomogi widziałbym natomiast likwidację PIT oraz zakaz kreowania przez banki pieniądza. Zdaje się jednak, że system musi się najpierw przekręcić, aby móc w ogóle myśleć o powrocie do normalności.

SKOK Kujawiak upada

Nowy rok rozpoczął się dla członków SKOK Kujawiak we Włocławku niekorzystnie. Jego działalność została dziś tj. 08.01.2015 zawieszona. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła tym samym wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Decyzja ta jest związana z faktem, że aktywa SKOK Kujawiak nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.Dla przypomnienia SKOK Kujawiak we Włocławku został objęty zarządem komisarycznym KNF przed niespełna pół roku. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Kujawiak wykazywała na dzień 14 czerwca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 72,9 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 42,92%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Ponad to KNF nie udało się znaleźć żadnej innej kasy lub banku, które mogłyby i chciały przejąć i restrukturyzować kasę. W komunikacie KNF czytamy ponadto:

Według sprawozdawczości na koniec października 2015 r., SKOK Kujawiak posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 77,7 mln złotych i wykazywała bieżącą stratę w wysokości (-) 15,4 mln złotych oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę (-) 76,8 mln złotych. Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak posiadających depozyty wynoszą 187 mln złotych.

Poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarządcę komisarycznego i UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Kujawiak przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w licznych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw skierowanych do Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Kujawiak ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Kujawiak, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Kujawiak i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 433 621 PLN, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.
Szczegóły odnośnie wypłat gwarantowanych będą publikowane w ciągu następujących kilkunastu dni na stronie BFG.

Największy bank spółdzielczy (SK Bank) skazany na upałość

Przez ostatnie trzy lata Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie działający pod marką SK Banku dał się poznać wielu oszczędzającym. Agresywna promocja marki oraz wysokie oprocentowanie depozytów sprawiło, że aktywa tego banku dynamicznie rosły - z 1,5 mld pod koniec 2012 roku do 3,8 mld pod koniec 2014). Wczoraj (21.11.2015) dowiedzieliśmy się, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność SK Banku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Sytuacja przypomina upadłość drugiej co do wielkości spółdzielczej kasy w Wołominie, gdzie sprawozdawczość była kolorowana a KNF wkroczyła o jakieś kilka lat za późno.W oświadczeniu KNF w tej sprawie czytamy:

Statutowe władze SBRzR funkcjonujące do czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym ujawnionych przez inspekcje KNF. Nieprawidłowości te znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (...) KNF po odrzuceniu programu postępowania naprawczego opracowanego przez zarząd banku, z dniem 11 sierpnia 2015 r. ustanowiła w SBRzR zarząd komisaryczny. W przygotowanym programie poprzedni zarząd ukrył występujące w banku ryzyko i nie przedstawił adekwatnych środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 r. i 2014 r. nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych. Według ostatniego sprawozdania miesięcznego przekazanego przez poprzedni zarząd SBRzR do KNF, na koniec czerwca 2015 r. bank miał wykazywać łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 12,44%, fundusze własne na poziomie 408,6 mln złotych oraz dodatni wynik finansowy za I półrocze 2015 r. na poziomie 9,2 mln złotych.

I teraz gwóźdź programu, czyli o kwocie robieżności:

Zarząd komisaryczny SBRzR, wykonując decyzję KNF, sporządził sprawozdanie (historyczną informację finansową banku) według stanu na dzień 10 sierpnia 2015 r. (tj. na dzień poprzedzający ustanowienie zarządu komisarycznego) i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych). Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia.

Jak widać, ponad połowa portfela pożyczek i kredytów (1,44 mld zł) to kredyty niespłacalne. Nominalnie, w porównaniu z końcem 2014 r. portfel przeterminowany wzrósł o ponad 1 mld. Wkrótce mają zostać uruchomione wypłaty środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Gwarantowane są środki pieniężne: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną i szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.Upadek banku i konieczność wypłaty przez BFG kolejnych miliardów z pewnością skłoni deponentów do jeszcze większej ostrożności, ponieważ fundusz gwarancyjny ze swoimi ok. 15 mld zł to po prostu fundusik i przy upadku choćby średniego banku komercyjnego teoretycznie nie byłoby wystarczająco dużo pieniędzy, aby wszystkich deponentów zaspokoić. Ostrożniejsi będą również udziałowcy/akcjonariusze banków i obligatoriusze, które w przypadku banku tracą praktycznie wszystkie zainwestowane pieniądze.

SK Bank z Wołomina miał 33 tys. klientów, którzy posiadali depozyty o łącznej wartości 2 miliardów złotych. Ostatni raz upadłość banku ogłoszono 15 lat temu i był to Bank Staropolski. Co ciekawo, informacja o ustanowieniu w banku zarządu komisarycznego spowodowała nagły odpływ depozytów, które w porównaniu z końcem II kwartału 2015 r. zmniejszyły się o 57,43% (sic!).

Sektor banków spółdzielczych (563 banki) posiadał na koniec pierwszego półrocza 2015 roku aktywa na poziomie 108,5 mld zł (8,8% całego sektora bankowego) a depozyty na poziomie 93 mld (10% sektora bankowego), przy czym najwięcej banki spółdzielcze były winne osobom prywatnym (ok. 63 mld). Co ważne, banki spółdzielcze działały w 1/3 wszystkich placówek bankowych i zatrudniały 20,6% pracowników polskiej bankowości.

KNF: Zarząd komisaryczny w SKOK Skarbiec

W zeszłym tygodniu czyli 28 października 2015 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała niemal jednogłośnie (sześć głosów za i jeden głos wstrzymujący się) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej "Skarbiec". Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie SKOK "Skarbiec" i KNF:

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego."

Pojawiły się również zapewnienia, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na sposób działania Kasy:

"Ustanowienie zarządcy komisarycznego (...) nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie."

KNF nie po raz pierwszy ustanawia zarząd komisaryczny w SKOK-ach. Dla przypomnienia, chodzi już o dziesięć kas (z czego cztery już nie istnieje):

 1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa "Arka",
 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (przejęciem zainteresowani są PKO SA oraz PKO BP),
 3. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa św. Jana z Kęt w Rumi (kasa przejęta przez Alior Bank),
 4. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wesoła w Mysłowicach (kasa przejęta przez PKO BP),
 5. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wspólnota w Gdańsku (kasa upadła),
 6. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Wołominie (kasa upadła),
 7. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Jowisz w Czeladzi (Kasa Jowisz),
 8. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni,
 9. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach,
 10. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Kujawiak.

Czy klienci kasy mają się czego obawiać? Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), co co oznacza, że w przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy (osoby fizyczne) swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są depozyty do kwoty 100 tys. euro, a więc w przybliżeniu 425 tys. zł. Gorzej mają natomiast pożyczkobiorcy, ponieważ w przypadku ew. upadku kasy mogą mieć zerwaną umowę pożyczki w trybie natychmiastowym.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Skarbiec" powstała w Piekarach Śląskich przy Kopalni Węgla Kamiennego "Andaluzja" w 1994 roku. Obecnie zrzesza ponad 26 tysięcy członków i dysponuje siecią 26 placówek na terenach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Kontrola kapitału w Grecji wciąż w mocy

Mimo kontynuacji pomocy finansowej dla Grecji, system bankowy tego kraju jest nadal sparaliżowany a obywatele nie mają pełnego dostępu do swoich oszczędności. Przypomnę, że kontrola kapitału została wprowadzona przez grecki rząd 28 czerwca 2015 roku. Wówczas jednak blokada kapitału była całkowita, ponieważ system bankowy w ogóle nie działał. Taka sytuacja utrzymywała się do 18 lipca a okres ten nazwano eufemistycznie "świętami bankowymi" (ang. bank holidays). Po tej dacie instytucje finansowe zostały ponownie otwarte, jednak ograniczenia dotyczące wypłat gotówki i przelewów pozostały. W międzyczasie wydanych zostało kilka uchwał, które stopniowo znosiły i doprecyzowywały ograniczenia kapitału.

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące przepływu kapitału i wypłat gotówki wyglądają następująco:

 1. Wypłaty gotówki z kas banków i bankomatów są ograniczone do 60€ na dzień na osobę. Alternatywnie, wypłata może odbywać się raz w tygodniu i wynosić do 420€ na tydzień licząc piątek jako ostatni dzień każdego tygodnia. To samo dotyczy wypłat w walutach obcych.
 2. Karty kredytowe i przedpłacone karty płatnicze nie mogą być wykorzystywane do wypłaty gotówki, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w Grecji lub za granicą.
 3. Karta kredytowa, debetowa i przedpłacona może być wykorzystana do zakupu produktów i usług w Grecji tylko do wysokości limitu ustalonego przez bank. Zakupy on-line za pośrednictwem kart płatniczych jest dozwolone bez ograniczeń z e-sklepów, które posiadają rachunek w banku prowadzącym działalność w Grecji.
 4. Nowe konto bankowe mogą być otwarte tylko do ściśle określonych celów, i tylko wtedy, gdy żaden inny konto bankowe jest dostępny dla tych samych celów. Na przykład konto specjalnego przeznaczenia mogą być otwarte dla: wypłata wynagrodzeń, płatność na rzecz banku czy wypłata emerytur i świadczeń socjalnych.
 5. Dodanie współposiadacza do istniejącego rachunku bankowego nie jest dozwolone.
 6. Przedpłata kredytu w części lub w całości dozwolone jest wyłącznie w gotówce lub za pośrednictwem przelewu z zagranicy.
 7. Wcześniejsze zerwanie lokat terminowych nie jest dozwolone, chyba, że pieniądze zostaną przekazane np. na spłatę zobowiązań wobec państwa greckiego lub funduszu ubezpieczeń społecznych
 8. Odmowa przyjęcia transakcji płatniczej przy użyciu kart kredytowych lub debetowych jest niedopuszczalna pod rygorem grzywny i/lub pozbawienia wolności.
 9. Karty kredytowe i debetowe, które zostały wydane za granicą mogą być wykorzystywane bez ograniczeń w Grecji na zakup towarów i usług, jak i do wypłat pieniężnych.
 10. Wypłaty wynagrodzeń za granicą, nie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy na rachunek bankowy, który jest obciążany jest z greckiego banku i konta bankowego, które jest zapisane jest z banku zagranicznego. Wyjątek od tego ograniczenia jest dla osób pracujących w dziedzinie służby dyplomatyczne dla państwa greckiego.

Kontrola kapitału wymusza na konsumentach i przedsiębiorstwach przestawienie się na obsługę pieniądza elektronicznego. Wymuszają to limity gotówkowe, ale również przepisy, które od nowego roku ulegną jeszcze większej radykalizacji. Dąży się do tego, aby wszystkie płatności na rzecz firm i specjalistów musiały być regulowane kartami płatniczymi lub przelewami - docelowo gotówka ma zostać wyeliminowana. Początkowo greckie Ministerstwo Finansów będzie wymagać, aby w przyszłym roku każda firma i każda osoba prowadząca działalność gospodarczą (dotyczy to także wolnych zawodów takich jak lekarz, hydraulik, elektryk, prawnik) posiadała terminal płatniczy POS. Obowiązek płatności kartami płatniczymi będzie stopniowo rozszerzany i tak zgodnie z planem Ministerstwa Finansów, przepisy te będą miały zastosowanie do niektórych zawodów i nowych firm, które zostaną założone w 2016 roku.


Grecki rząd zapowiada, że wkrótce ruszą kampanie promocyjne mające motywować konsumentów i przedsiębiorstwa do korzystania wyłącznie z pieniądza elektronicznego. Po niektórych publikacjach prasowych już zresztą widać, że naród grecki przygotowywany jest do nowej ery - podaje się koszty związane z istnieniem gotówki, szarej strefy i stratach dla budżetu państwa oraz badania i przykłady państw "niemal" bezgotówkowych. Również wydawcy kart płatniczych biorą czynny udział w tworzeniu pakietów zachęcających do korzystania z kart płatniczych. Niestety, wszystko prowadzić to będzie do wyeliminowania fizycznych pieniędzy i tym samym pozbawienie jednostki wyboru i całkowite uzależnienie Greków od zbankrutowanego systemu bankowego. Wówczas zarówno wariant cypryjski (czyli grabież oszczędności zgodnie z literą prawa), jak i wariant wyjścia Grecji ze strefy euro i przeliczenie euro na starą drachmę i dewaluację będzie łatwiejszy do przeprowadzenia.

Czy Polskę i inne kraje czeka podobny scenariusz wymuszonej kontroli pieniędzy? Jeśli zadłużenie większości państw będzie nadal postępowało, to jest to, niestety, tylko kwestią czasu...

Aliexpress, czyli udane zakupy prosto od Chińczyka

Minął rok odkąd korzystam z platformy zakupowej Aliexpress. Z uwagi na to, że jestem z tego rozwiązania zadowolony, napiszę kilka słów na temat tego serwisu. Za pośrednictwem Aliexpress Chińczycy sprzedają swoje produkty konsumentom z całego świata – dodam, że chodzi o detal, a nie hurt. Można tu kupić wiele różnych produktów, z czego dużą część w bardzo przystępnej cenie, a co najważniejsze, w 75% przypadkach przesyłka do Polski jest darmowa. I nie, nie wiem, jak oni to robią, że opłaca im się sprzedawać produkty, których cena wynosi 3, 5 czy 10 zł i przesyłać je do Polski za darmo. Uważam to za fenomen. Oczywiście, chodzi tu o przedmioty gabarytowo niewielkie i nie przekraczające wagę, powiedzmy, 1 kg.Na Aliexpress zamawiałem do tej pory elektronikę (np. części do laptopa, mierniki, tester baterii, czujniki CO czy mikroskop USB) oraz pierdółki (np. markery, wstążki, kamień do zapalniczek, zabawki, timery, gumki na klucze, magiczne gąbki, guziki, folię karbonową). Obie powyższe kategorie są przeze mnie sprawdzone i żadnych nieprzyjemnych wpadek po drodze nie zaliczyłem.

Na co warto zwrócić uwagę robiąc zakupy w Aliexpress? Po pierwsze zakupy tu są bezpieczne, a nasze pieniądze chronione przez co najmniej 45–60 dni, tzn. jeśli coś okaże się nie tak z produktem lub produktu nie otrzymacie, wystarczy kliknąć kilka razy, aby skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy.

Raz miałem sytuację, że przedmiot nieznacznie wizualnie różnił się od tego na zdjęciu – wnioskowałem o częściowy zwrot pieniędzy i go otrzymałem. Po drugie, interfejs portalu jest w języku angielskim i znajomość tego języka ułatwi nam życie, a z pewnością wyeliminuje konieczność maszynowego tłumaczenia, które jest dostępne również z poziomu platformy. Nie polecam jednak tego rozwiązania, ponieważ mogą się wkraść niepotrzebne przekłamania. Wciąż brakuje też możliwości wyboru polskiej waluty PLN, są jednak wszystkie główne waluty takie jak USD, EUR, GBP itd. Aby nie musieć w głowie przeliczać waluty obce na złotówki, najlepiej zainstalować sobie odpowiednią wtyczkę w przeglądarce, która przelicza wszystko w locie. Dla Firefoxa będzie to np. wtyczka "Toggle Currency Conversion".


Ile trwa przesyłka z Chin do Polski? Różnie. W przypadku darmowych dostaw (nie priorytetowych płatnych), najkrócej czekałem na towar 5 dni, a najdłużej 24 dni. Przeciętnie zaś dostawa do domu trwa około 10–14 dni. Wynik przyzwoity, jeśli nie zależy nam nadto na czasie. W przypadku niskiej wartości zamówionego towaru przesyłek nie można śledzić, aczkolwiek ich wysyłka jest rejestrowana. Jak można płacić za zakupy? Osobiście używam kart płatniczych i ten sposób wydaje się być najwygodniejszy. Od początku tego roku można zdaje się płacić również przez platnosci.pl choć z tej metody nie korzystałem.

Trzeba jeszcze podjąć temat cła i podatku VAT. Zgodnie z przepisami zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości, czyli takich, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się do wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych i tytoniu i wyrobów tytoniowych. W przypadku podatku VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro, jednakże zwolnienia powyższego nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Jeśli przesyłka jest doręczana za pośrednictwem poczty, a tak to wygląda w przypadku darmowych przesyłek z aliexpress, to wówczas podatek (i należności przywozowe) pobierane są przez pocztę. Tak to wygląda w teorii. W praktyce małe przesyłki nierejestrowane są zwalniane zarówno z VAT, jak i cła, bo traktowane jako przesyłki o niskiej wartości wysyłane przez osoby indywidualne (oznaczenie "gift" na przesyłce).

Na koniec mała wskazówka. Jeśli szukacie konkretnego produktu, dobrze jest, aby po wpisaniu frazy w wyszukiwarkę na stronie i zatwierdzeniu oglądać produkty sortując je według oceny sprzedawcy albo według ilości zamówień. Polecam to drugie, bo im więcej zamówień tym więcej opinii od kupujących, które warto czytać, aby nie natknąć się na bubel. Podsumowując platformą zakupową polecam, szczególnie jako tanią i bezpieczną alternatywę e-zakupów. Zresztą spróbujcie sami jak to wygląda. Ale, uwaga, to wciąga! Szczególnie jak ogląda się listy bestsellerów.AKTUALIZACJA: Kilka kolejnych przesyłek dotarło do mnie po 30 dniach, tak więc czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość!

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!