Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

25-lecie SKOK w Polsce – tragiczna końcówka

Mija okrągłe 25 lat od reaktywacji w Polsce kas oszczędnościowo-kredytowych, które po kilku dekadach względnej nieaktywności wznowiły działalność w 1992 roku na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawy – prawo spółdzielcze. To dobry czas na podsumowanie działalności całego sektora, który w ostatnich kilku latach przeżywa kryzys.

Proces rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w III RP można podzielić na trzy etapy:

  • I etap – lata 1992–1995 – przyzakładowy charakter SKOK,
  • II etap – lata 1995–1997 – powstawanie lokalnych kas,
  • III etap – lata 1997-2013 – dynamiczna ekspansja terytorialna połączona z konsolidacją kas,
  • IV etap – od lat 2014 – kurczenie się sektora w wyniku przejmowania przez banki lub upadku źle zarządzanych kas.

Przez lata główna funkcja kas nie zmieniła się – nadal jako instytucje non-profit gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów oraz przeprowadzają gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń finansowych. Oferta kas jest jednak obecnie bogatsza – obejmuje obok lokat terminowych, kont osobistych i internetowych oraz kredytów z okresem spłaty do pięciu lat także wydawanie i obsługa kart płatniczych czy pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia.

Rozwój SKOK-ów w Polsce do 2013 roku był bardzo dynamiczny i odzwierciedlony jest w rosnącej liczbie członków oraz rosnących aktywach (por. tabela 1). Co ważne, przez te 21 lat funkcjonowania kas (1992-2013) żaden SKOK nie zbankrutował. Obecnie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), który uzupełniany jest przez Kasę Krajową SKOK, która do 27 października 2012 pełniła wyłączny nadzór nad SKOK-ami. Od 29 listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte bankowym systemem gwarantowania depozytów (BFG).

Tabela 1. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe w latach 1992–2017

Lata

Liczba Kas
(z oddziałami)

Liczba
członków
(w tys.)

Aktywa
(w tys. zł.)

Depozyty
(w tys. zł.)

Pożyczki
(w tys. zł.)

03.2017

1 141

1 840

11 020 000

10 640 000

7 330 000

2016

1 223

1 930

11 310 000

10 940 000

7 390 000

2015

1 450

2 100

12 310 000

11 870 000

7 880 000

2014

1 576

2 170

13 590 000

12 560 000

9 210 000

2013

1 892

2 660

18 668 443

17 431 805

12 035 777

2012

1 987

2 591

16 805 349

15 491 190

11 090 601

2011

1 934

2 315

15 598 200

14 518 197

10 906 655

2010

1 851

2 177

14 014 363

13 028 073

9 792 675

2009

1 801

2 026

11 637 339

10 842 415

8 411 273

2008

1 757

1 856

9 446 921

8 604 073

6 932 627

2007

1 663

1 669

7 324 988

6 705 001

5 147 320

2006

1 589

1 551

5 969 789

5 552 966

4 047 299

2005

1 553

1 395

5 329 024

4 989 570

3 502 929

2004

1 461

1 169

4 228 673

3 937 924

2 856 265

2003

1 285

924

3 343 652

3 111 630

2 212 939

2002

923

703

2 455 086

2 253 906

1 659 780

2001

680

525

1 752 316

1 558 436

1 235 554

2000

560

394

1 199 362

995 251

865 748

1999

420

306

882 727

740 056

668 386

1998

290

259

590 376

528 376

412 482

1997

237

194

368 260

312 562

280 598

1996

168

138

219 443

190 446

160 843

1995

137

85

100 752

91 570

83 431

1994

106

46

35 446

29 362

25 650

1993

32

21

11 173

8 528

8 697

1992

13

14

4 277

3 565

2 985

Źródło: SKOK, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe w latach 1992-2013, http://www.skok.pl/o-skok/skok-w-liczbach [25.09.2013]
SKOK, SKOK w liczbach, http://www.skok.pl/o-skok/skok-w-liczbach [25.08.2017]

Począwszy od roku 2014 sektor SKOK zaczął się kurczyć. Pierwsza (18 lipca 2014) ogłosiła upadłość SKOK "Wspólnota", a 12 grudnia 2014 roku również SKOK w Wołominie. Na wypłaty gwarancyjne dla deponentów obu kas BFG przeznaczył kwotę 3,064 mld zł. W tym samym roku miało również przejęcie dwóch kas przez banki:

  • SKOK im. św. Jana z Kęt przez Alior Bank SA z dniem 1 września 2014 r.,
  • SKOK im. Mikołaja Kopernika przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA) z dniem 22 grudnia 2014 r.

W wyniku bankructw i przejęć liczba SKOK-ów w 2014 roku spadła o pięć podmiotów z 55 do 50 a liczba członków zmalała o niemal 0,5 miliona. To był zdecydowanie najgorszy rok w całej historii kas oszczędnościowo-kredytowych w III RP.

Kolejny, 2015, rok był dla kas spokojniejszy a uwaga skupiła się na upadającym SK Banku. Ten spółdzielczy bank z siedzibą w Wołominie ogłosił niewypłacalność 23 listopada 2015 roku a zobowiązania wobec 33147 deponentów wyniosły 2,037 mld zł. Odnośnie kas, SKOK "Wesoła" została przejęta przez bank komercyjny PKO BP SA, a SKOK im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchłonął (1.11.2015) SKOK "Siarkopol". W wyniku liczba kas spadła w 2015 roku o kolejne dwa podmioty do 48.

W 2016 roku zniknęło kolejnych osiem podmiotów (z 48 do 40), w tym aż pięć kas ogłosiło bankructwo. Najpierw KNF zawiesiła z dniem 8 stycznia 2016 roku działalność SKOK "Kujawiak", co stanowiło formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych przez BFG. Następnie ogłosiły niewypłacalność kasy, kolejno: (25 lutego 2016) SKOK "Polska", (26 kwietnia 2016) SKOK "Jowisz", (11 maja 2016) SKOK "Arka" i (22 lipca 2016) SKOK "Skarbiec".

W roku bieżącym (2017) upadły już cztery kasy oszczędnościowo-kredytowe: Wielkopolska SKOK, Twoja SKOK, SKOK "Nike" oraz SKOK "Wybrzeże". Ponadto Lubuska SKOK została w październiku przejęta przez Bank Spółdzielczy we Wschowie przez co na rynku działa obecnie tylko 35 SKOK-ów, a w wielu z nich prowadzone są działania naprawcze i restrukturyzacyjne. W szerszej perspektywie kasy samopomocowe na świecie nadal się rozwijają. Działają obecnie w 109 krajach a liczba członków (liczba oddziałów) wzrosła z 217 mln (57 tys.) w 2014 do 231 mln (69 tys.) w 2016.

Tabela 2. Bankructwa SKOK w latach 1992–2017

Nazwa kasy

Dzień zawieszenia
/ ogłoszenia upadłości

Liczba członków

Depozyty
(w mln. zł.)

Podmiot odpowiedzialny
za wypłaty

SKOK Wspólnota

18 lipca 2014

74 048

817,5/p>

PKO BP SA

SKOK w Wołominie

12 grudnia 2014

45 454

2246,5

PKO BP SA

SKOK Kujawiak

8 stycznia 2016

17 900

187

Pekao SA

SKOK "Polska"

25 lutego 2016

16 000

173

Pekao SA

SKOK "Jowisz"

26 kwietnia 2016

15 700

82,5

BZ WBK SA

SKOK "Arka"

11 maja 2016

19 300

98,8

Pekao SA

SKOK "Skarbiec"

22 lipca 2016

26 400

96,9

PKO BP SA

Wielkopolska SKOK

3 lutego 2017

ok. 90 000

301,7

PKO BP SA

Twoja SKOK

12 maja 2017

51 600

170,3

BZ WBK SA

SKOK "Nike"

2 czerwca 2017

17 300

124

Pekao SA

SKOK "Wybrzeże"

15 września 2017

15 670

128

?

Źródło: Opracowanie własne

Proces oczyszczania rynku z podmiotów źle zarządzanych jest w tym wypadku powolny i nadal trwa. Trudno ocenić ile kas pozostanie. Można mieć nadzieję, że nadzór zacznie wreszcie funkcjonować prawidłowo i dalsze bankructwa i wymuszone przejęcia nie będą miały miejsca. Osobiście wyrażę tu swoje zwątpienie a to z powodu m.in. funkcjonującego systemu rezerw cząstkowych, które sprawia, że zagrożenie niewypłacalności banków czy kas jest kwestią czasu. Obecnie oglądaliśmy upadłości stosunkowo małych kas czy banków spółdzielczych, gdzie wypłaty gwarantowane przez BFG zadziałały prawidłowo. Co jednak, gdy upadłością zagrożony będzie większy bank komercyjny?

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!