Dzwonek alarmowy dla członków Kasy Jowisz

Zła passa sektora SKOK wciąż trwa. Tym razem chodzi o Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo–Kredytową Jowisz w Czeladzi (Kasa Jowisz), w której zarządca komisaryczny z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - Edyta Glajcar - działa od sierpnia 2015. Dnia 15 marca 2016 KNF wydała natomiast komunikat, że do 29 marca 2016 banki krajowe powinny zgłosić swój udział w procesie restrukturyzacji SKOK Jowisz. Komunikat ten to dzwonek alarmowy dla tych, którzy posiadają w tej kasie depozyty o wartości przekraczającej równowartość 100 tys. euro (nadwyżki nie są gwarantowane przez BFG). Oznacza to również, że restrukturyzacja podjęta przez zarząd komisaryczny zakończył się fiaskiem i bez pomocy banku, a w dalszej kolejności subwencji BFG się nie obejdzie.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jowisz” powstała 19 września 1994, jednak dopiero po roku przygotowań rozpoczęła działalność dla swoich Członków. Pierwotnie Kasa Jowisz była instytucją oferująca usługi pracownikom kopalni KWK „Jowisz” (stąd nazwa SKOK-u), jednak po 1997 roku przekształciła się w instytucję oferującą usługi szerszej społeczności. Obecnie Kasa Jowisz to 19 placówek w 3 województwach – śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Usługi świadczone są ponad 17 tysiącom członków, którzy zgromadzili w niej blisko 98 mln zł oszczędności (stan depozytów po wprowadzeniu zarządu komisarycznego jest nieznany, ale szacuje się, że wynoszą ok. 40-60 mln zł.

Trudności z płynnością mogą mieć swoje odzwierciedlenie w (nie)działaniu usługi bankowości elektronicznej: