Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Kontrola kapitału w Grecji wciąż w mocy

Mimo kontynuacji pomocy finansowej dla Grecji, system bankowy tego kraju jest nadal sparaliżowany a obywatele nie mają pełnego dostępu do swoich oszczędności. Przypomnę, że kontrola kapitału została wprowadzona przez grecki rząd 28 czerwca 2015 roku. Wówczas jednak blokada kapitału była całkowita, ponieważ system bankowy w ogóle nie działał. Taka sytuacja utrzymywała się do 18 lipca a okres ten nazwano eufemistycznie "świętami bankowymi" (ang. bank holidays). Po tej dacie instytucje finansowe zostały ponownie otwarte, jednak ograniczenia dotyczące wypłat gotówki i przelewów pozostały. W międzyczasie wydanych zostało kilka uchwał, które stopniowo znosiły i doprecyzowywały ograniczenia kapitału.

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące przepływu kapitału i wypłat gotówki wyglądają następująco:

  1. Wypłaty gotówki z kas banków i bankomatów są ograniczone do 60€ na dzień na osobę. Alternatywnie, wypłata może odbywać się raz w tygodniu i wynosić do 420€ na tydzień licząc piątek jako ostatni dzień każdego tygodnia. To samo dotyczy wypłat w walutach obcych.
  2. Karty kredytowe i przedpłacone karty płatnicze nie mogą być wykorzystywane do wypłaty gotówki, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w Grecji lub za granicą.
  3. Karta kredytowa, debetowa i przedpłacona może być wykorzystana do zakupu produktów i usług w Grecji tylko do wysokości limitu ustalonego przez bank. Zakupy on-line za pośrednictwem kart płatniczych jest dozwolone bez ograniczeń z e-sklepów, które posiadają rachunek w banku prowadzącym działalność w Grecji.
  4. Nowe konto bankowe mogą być otwarte tylko do ściśle określonych celów, i tylko wtedy, gdy żaden inny konto bankowe jest dostępny dla tych samych celów. Na przykład konto specjalnego przeznaczenia mogą być otwarte dla: wypłata wynagrodzeń, płatność na rzecz banku czy wypłata emerytur i świadczeń socjalnych.
  5. Dodanie współposiadacza do istniejącego rachunku bankowego nie jest dozwolone.
  6. Przedpłata kredytu w części lub w całości dozwolone jest wyłącznie w gotówce lub za pośrednictwem przelewu z zagranicy.
  7. Wcześniejsze zerwanie lokat terminowych nie jest dozwolone, chyba, że pieniądze zostaną przekazane np. na spłatę zobowiązań wobec państwa greckiego lub funduszu ubezpieczeń społecznych
  8. Odmowa przyjęcia transakcji płatniczej przy użyciu kart kredytowych lub debetowych jest niedopuszczalna pod rygorem grzywny i/lub pozbawienia wolności.
  9. Karty kredytowe i debetowe, które zostały wydane za granicą mogą być wykorzystywane bez ograniczeń w Grecji na zakup towarów i usług, jak i do wypłat pieniężnych.
  10. Wypłaty wynagrodzeń za granicą, nie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy na rachunek bankowy, który jest obciążany jest z greckiego banku i konta bankowego, które jest zapisane jest z banku zagranicznego. Wyjątek od tego ograniczenia jest dla osób pracujących w dziedzinie służby dyplomatyczne dla państwa greckiego.

Kontrola kapitału wymusza na konsumentach i przedsiębiorstwach przestawienie się na obsługę pieniądza elektronicznego. Wymuszają to limity gotówkowe, ale również przepisy, które od nowego roku ulegną jeszcze większej radykalizacji. Dąży się do tego, aby wszystkie płatności na rzecz firm i specjalistów musiały być regulowane kartami płatniczymi lub przelewami - docelowo gotówka ma zostać wyeliminowana. Początkowo greckie Ministerstwo Finansów będzie wymagać, aby w przyszłym roku każda firma i każda osoba prowadząca działalność gospodarczą (dotyczy to także wolnych zawodów takich jak lekarz, hydraulik, elektryk, prawnik) posiadała terminal płatniczy POS. Obowiązek płatności kartami płatniczymi będzie stopniowo rozszerzany i tak zgodnie z planem Ministerstwa Finansów, przepisy te będą miały zastosowanie do niektórych zawodów i nowych firm, które zostaną założone w 2016 roku.


Grecki rząd zapowiada, że wkrótce ruszą kampanie promocyjne mające motywować konsumentów i przedsiębiorstwa do korzystania wyłącznie z pieniądza elektronicznego. Po niektórych publikacjach prasowych już zresztą widać, że naród grecki przygotowywany jest do nowej ery - podaje się koszty związane z istnieniem gotówki, szarej strefy i stratach dla budżetu państwa oraz badania i przykłady państw "niemal" bezgotówkowych. Również wydawcy kart płatniczych biorą czynny udział w tworzeniu pakietów zachęcających do korzystania z kart płatniczych. Niestety, wszystko prowadzić to będzie do wyeliminowania fizycznych pieniędzy i tym samym pozbawienie jednostki wyboru i całkowite uzależnienie Greków od zbankrutowanego systemu bankowego. Wówczas zarówno wariant cypryjski (czyli grabież oszczędności zgodnie z literą prawa), jak i wariant wyjścia Grecji ze strefy euro i przeliczenie euro na starą drachmę i dewaluację będzie łatwiejszy do przeprowadzenia.

Czy Polskę i inne kraje czeka podobny scenariusz wymuszonej kontroli pieniędzy? Jeśli zadłużenie większości państw będzie nadal postępowało, to jest to, niestety, tylko kwestią czasu...

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!