Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Wniosek o upadłość SKOK Wołomin

Po tym jak działalność wołomińskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej została wczoraj zawieszona, dziś, tj. 12.12.2014 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK w Wołominie (patrz komunikat KNF poniżej). Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do 418 050,00 zł, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. 

Wszyscy deponenci Kasy muszą się więc uzbroić w cierpliwość i czekać na komunikat odnośnie organizacji sposobu wypłaty swoich środków. W przypadku upadłości SKOK "Wspólnota" podmiotem za pośrednictwem którego wypłacane były środki był PKO BP. Według komunikatu BFG:

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także numer tego rachunku.

SKOK w Wołominie to druga kasa po SKOK "Wspólnota", która ogłosiła w bieżącym upadłość. SKOK Wołomin był drugą największą kasą spółdzielczą w Polsce, a pod koniec pierwszego półrocza zgromadziła ponad 2,5 mld depozytów a suma bilansowa kasy wynosiła 3,1 mld PLN. Wartość portfela kredytowego wynosił 2,4 mld PLN, który według ostatnich informacji składał się prawie w 80% z kredytów przeterminowanych. Kasa ta miała ponad 85 tys. członków, zatrudniała 400 pracowników w 103 placówkach w Polsce.

A jeszcze w październiku było tak pięknie:

Komentarze   

#23 Konrad 2014-12-22 16:43
OSOBY Z DEPOZYTAMI POWYŻEJ 100 TYS. EURO W SKOK WOŁOMIN ZAPRASZAM NA:
http://skokwolomin.com.pl/
DZIAŁANIE W WIĘKSZEJ GRUPIE ZWIĘKSZA NASZE SZANSE
Cytować
#22 Sebastian 2014-12-17 13:50
Odpowiedź Kasy Krajowej SKOK na pytanie: Jakie są szanse na to, aby Kasa Krajowa SKOK sfinansowała wydatki na pokrycie roszczeń członków SKOK w Wołominie z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych w takim zakresie, w jakim środki te nie były objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? Innymi słowy, czy Kasa Krajowa zdecyduje się na powtórzenie działania, jakie miało miejsce 27.10.2014 względem deponentów SKOK "Wspólnota"?

Przepis, który umożliwiał wypłatę członkom SKOK środków pieniężnych powyżej gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kwoty 100 tysięcy euro przestał obowiązywać i obecnie Kasa Krajowa nie ma prawnej możliwości wypłacania takich środków.
W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (czyli od dnia 27 października 2012 do 27 października 2014 r.), zgodnie z jej art. 91, ze środków funduszu stabilizacyjneg o mogły być finansowane wydatki na pokrycie roszczeń członków kas z tytułu zgromadzonych w kasach środków pieniężnych - w przypadku ogłoszenia upadłości takiej kasy lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tej kasy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

W okresie obowiązywania tej normy doszło do upadłości SKOK Wspólnota i Kasa Krajowa na jej podstawie dokonała ze środków funduszu stabilizacyjneg o wypłaty na rzecz członków tej kasy. W chwili obecnej norma ta już nie obowiązuje i Kasa Krajowa nie ma możliwości dokonywania z funduszu stabilizacyjneg o jakichkolwiek wypłat na rzecz członków spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych, nawet jeżeli doszłoby do ogłoszenia upadłości kasy.
Cytować
#21 Sebastian 2014-12-16 19:05
Odnośnie ubiegania się o zwrot pieniędzy za wykupione udziały: członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych
udziałów (art. 19 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze). Natomiast w przypadku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej jego odpowiedzialnoś ć za straty powstałe w kasie może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Z powyższego wynika, iż zasadą jest odpowiedzialnoś ć członka kasy za jej straty do wysokości wpłaconych przez niego udziałów, natomiast zwiększenie tej odpowiedzialnoś ci powinno wynikać z odnośnych postanowień statutu. Do członków spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych znajdzie również zastosowanie art. 19 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tym przepisem członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Jak słusznie zważył Sąd Najwyższy, stosownie do treści art. 19 § 2 i 3 ustawy – Prawo spółdzielcze wierzyciel spółdzielni nie może prowadzić egzekucji z majątku członka spółdzielni, natomiast na pokrycie zobowiązań spółdzielni mogą być przeznaczone zadeklarowane przez członka udziały, czego konsekwencją jest to, że członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu kwot wpłaconych na udziały, a jeżeli wpłaty te zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań spółdzielni, członkowi w ogóle nie przysługuje roszczenie o ich zwrot. Natomiast prawo członka do wkładu i roszczenie o jego wypłatę są niezależne ani od istnienia, ani od konieczności pokrycia jakichkolwiek zobowiązań spółdzielni, co oczywiście nie wyklucza wpływu tych zobowiązań na możliwość realizacji prawa członka do wkładu, należy to już jednak do zakresu realizacji prawa a nie jego istnienia.


Tak więc osoba, która zdeponowała w SKOK w Wołominie pieniądze pow. gwarantowanych 100 tys. euro lub która chce starać się odzyskać pieniądze za wpłacone udziały powinna oczekiwać wyznaczenia przez sąd po ogłoszeniu upadłości syndyka masy upadłościowej i do niego zgłosić swoje roszczenia.
Cytować
#20 Kulawy 2014-12-15 17:21
Mam odważną hipotezę że SW zostanie wchłonięty bez upadłości przez duży bank.
Cytować
#19 Sebastian 2014-12-15 15:31
Cytuję Kamil:
Pytanko - wczoraj skończyła się moja lokata, czy BFG także wypłaci odsetki od niej?
A jak było ze zwrotem udziałów w SKOK Wspólnota ktoś wie?


BFG wypłaci Ci odsetki naliczone do dnia 12 grudnia 2014. Udziały oraz wkład nie zostaną zwrócone.
Cytować
#18 Kamil 2014-12-15 15:20
Pytanko - wczoraj skończyła się moja lokata, czy BFG także wypłaci odsetki od niej?
A jak było ze zwrotem udziałów w SKOK Wspólnota ktoś wie?
Cytować
#17 Tom 2014-12-14 12:53
Jeśli na forum jest ktoś kto wie, ile kosztował przelew środków wypłacanych z BFG przez PKO BP w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości SKOK Wspólnota, proszę o podzielenie się tą szczegółową wiedzą pomocną w odniesieniu do wypłat z BFG środków zdeponowanych w SKOK w Wołominie.
Cytować
#16 tom 2014-12-14 08:40
Ilu jest takich co mieli ponad limit i na jaką ogólnie kwotę to skok obliczy. Tylko jak to odzyskać.
Cytować
#15 maro 2014-12-13 11:45
do paweł
czytałem o tym na innym forum, podobno jeden z poszkodowanych rozmawiał z prezesem kk i taką informację otrzymał, jeżeli to prawda to leżymy, bo z masy upadłościowej to nie ma co liczyć
pozdrawiam
Cytować
#14 Sebastian 2014-12-13 11:44
Nie znam odpowiedzi na te pytania, tak więc zapytam o to bezpośrednio w KNF, BFG i KK SKOK w poniedziałek. Oczywiście, przejrzę też ustawy pod tym kątem. Jeśli przyjdzie Wam jeszcze jakie pytanie bądź wątpliwość do tego czasu to podzielcie się nimi tu w komentarzach.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!