Podsumowanie roku 2013 z perspektywy SKOK-owiczów

Przeglądając różnego rodzaju artykuły prasowe oraz wpisy w zaprzyjaźnionych blogach nie trudno było zauważyć, że wiele z nich miało charakter refleksyjny i podsumowujący rok, który już jutro ma przejść do historii. Niniejszym poddaję się temu obyczajowi i przypomnę co ważnego wydarzyło się w sektorze spółdzielczych kas kredytowo-kredytowych w Polsce w roku 2013. Oto najważniejsze fakty minionego roku:

  1. Depozyty w SKOK-ach zostały objęte pełną ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Miało to miejsce 29 listopada 2013 roku i było to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie mijającego roku, które wzmacnia poczucie bezpieczeństwa deponentów na kolejne lata. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są w całości tylko imienne depozyty złotowe i walutowe do kwoty 100 tysięcy euro, a więc w przybliżeniu 420 tysięcy zł. Jak się wydaje objęcie kas przez BFG nie miało bezpośredniego wpływu na spadek oprocentowania depozytów w kasach, czego wielu się obawiało.
  2. W trzech SKOK-ach wprowadzono zarząd komisaryczny z legitymacją KNF. Dotyczy to następujących kas: SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach, SKOK św. Jana z Kęt w Rumi oraz SKOK Wspólnota w Gdańsku. To w nich przez dwa ostatnie kwartały było dość nerwowo, aczkolwiek wprowadzenie gwarancji depozytów BFG sprawiło, że ostrożność przestała być cnotą.
  3. SKOK Wołomin deklasuje konkurencję pod kątem oprocentowania depozytów. Mowa tu między innymi o lokacie z klasą, która na początku 2013 roku rządziła. Oprocentowanie tej 3. miesięcznej lokaty wynosiło od 8–8,2%. Późniejsza oferta była już gorsza aczkolwiek oscylowała wokół 6–7%, co było ofertą lepszą o około 2% w stosunku do najlepszych ofert bankowych.
  4. Kasy Stefczyka obniżają koszty związane ze przystąpieniem do kasy. Dla wszystkich kas spod szyldu Kas Stefczyka opłaty wynoszą 3 zł (1 zł za wpisowe, 1 zł za wkład oraz 1 zł za udział). Możliwe, że takie działanie będzie przykładem dla innych kas w następnych latach, tym bardziej, że Kasa Stefczyka jest największym SKOK-iem w Polsce zrzeszającym 907 tys. członków.
  5. Grzegorz Bierecki przestaje kierować Kasą Krajową SKOK i wkrótce po tym zostaje przewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU). G. Bierecki był jednym ze współtwórców dostosowanego do III RP systemu SKOK a przez dwadzieścia lat był prezesem Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Znaczenie WOCCU na świecie jest nie do przecenienia – związek zrzesza ogółem w skali świata 56 tys. spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych, do których należy ponad 200 mln ludzi ze 101 państw.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim czytelnikom za to, że odwiedzają mój blog, dzięki czemu mam motywację do pisania i większej zaciekłości do mówienia jak jest. Życzę Wam spokojnego, zdrowego i obfitego w piękne chwile Nowego Roku 2014! Wszystkiego najlepszego!