Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 45 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Rozważania na temat oszczędności i ich opodatkowania

Oszczędności w ekonomii definiowane są jako “ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług". Realizowany dzięki oszczędnościom proces akumulacji kapitału ma kluczowe znaczenie dla wielkości inwestycji, a więc rozwoju gospodarczego każdego kraju i dobrobytu jego mieszkańców. Innymi słowy, im większa skłonność ludzi do oszczędzania, tym lepsze perspektywy rozwoju gospodarczego. Miarą skłonności do oszczędzania jest tzw. stopa oszczędności, a więc relacja oszczędności do dochodów będących do dyspozycji. W Polsce stopa oszczędności maleje i podczas gdy jeszcze na przełomie lat 90. i 2000. była dwucyfrowa to już po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004) jednocyfrowa i w 2012 wyniosła niespełna 5% (średnia dla 2004–2012 to 6,5% a dla 1995–2003 ponad 13%).

Tabela 1. Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 1997–2012 (w %)

geo\rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UE (28) : : 12,1 11,2 12,1 12,1 12 11,6 11,1 11 10,8 11,1 13,2 11,9 11,3 11,2
Kraje euro (17) : : 14,3 13,3 14 14,5 14,4 14,4 13,9 13,7 14,1 14,4 15,2 13,8 13,3 13
Czechy 11,9 10,3 10 11 10,2 10,1 9,1 7,9 9,5 10,6 10,3 9,4 11,2 10,7 9,9 10,6
Niemcy 15,9 15,9 15,3 15,1 15,2 15,7 16 16,1 16,3 16,4 16,8 17,4 17 16,9 16,4 16,4
Francja 15,6 15 14,4 14,1 14,8 16 15 15,4 14,4 14,6 15,1 15,3 16,1 15,6 15,6 15,2
Litwa 2,9 7,1 3,8 5,6 4,4 4,5 2,5 0,8 1 0,9 -4,2 -1,1 5,4 8,2 4,2 0,9
Węgry 17,4 16,5 13 11,5 11,9 10,3 7,9 10,1 11,3 12 8,4 8 10,2 10,8 10,7 7,4
Holandia 17,9 16,9 14 12,1 14,7 13,9 13,1 13,1 12,3 12,2 13 12,2 12,4 10,5 11,6 10,7
Polska 14,1 14,4 12,9 12,3 14,1 10,6 10,1 8 8,3 8,8 7,2 2,4 9 8,2 2,1 4,8
Portugalia 10,9 10,3 10,7 10,6 10,6 10,3 10,7 10 10 8 7 7,1 10,9 10,1 9,7 12
Słowacja 13,7 12,2 11,1 11 9 8,6 6,8 5,9 6,6 5,6 7,2 6,1 6,9 10,3 9,4 8,2
Wielka Brytania 8 6,5 4,7 4,6 5,9 4,7 4,3 3,8 2,9 3,4 2,1 2,2 7 7,3 6,7 7,3

Źródło: Eurostat, Gross household saving rate,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec240 [odczyt: 18.07.2014]

Warto jeszcze zwrócić uwagę na odsetek gospodarstw domowych deklarujących posiadanie oszczędności. Okazuje się, tylko 41% gospodarstw domowych posiadało oszczędności przy czym ponad połowa z nich nie przekraczała równowartości trzymiesięcznych dochodów. Natomiast ponad 70% gospodarstw domowych mających oszczędności lokuje je na lokatach bankowych a 46% gospodarstw trzyma oszczędności w gotówce. W dalszej kolejności gospodarstwa lokowały nadwyżki pieniężne w polisach ubezpieczeniowych (9%) i funduszach inwestycyjnych (7%), choć obie te formy były relatywnie mało popularne. Ponadto, poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych (21 851 zł na mieszkańca) jest nadal znacznie niższy niż w wielu europejskich gospodarkach. Podatek od oszczędności z pewnością nie poprawia tej sytuacji. Tylko 41% gospodarstw domowych w Polsce posiadało oszczędności przy czym ponad połowa z nich nie przekraczała równowartości trzymiesięcznych dochodów. Natomiast ponad 70% gospodarstw domowych mających oszczędności lokuje je na lokatach bankowych a 46% gospodarstw trzyma oszczędności w gotówce. W dalszej kolejności gospodarstwa lokowały nadwyżki pieniężne w polisach ubezpieczeniowych (9%) i funduszach inwestycyjnych (7%), choć obie te formy były relatywnie mało popularne. Ponadto, poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych (21 851 zł na mieszkańca) jest nadal znacznie niższy niż w wielu europejskich gospodarkach. Podatek od oszczędności z pewnością nie poprawia tej sytuacji.

Wyniki sektora SKOK lepsze od oczekiwań

KNF opublikował na swoich stronach raport poświęcony sektorowi SKOK pt. "Informacja o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I półroczu 2014". Wynika z niego m.in. (dane na 30.06.2014):

 • w stosunku do końca 2013 r. aktywa kas obniżyły się o 2,37%. Spadła również wartość depozytów (-2,76%). Nieznacznie za to wzrosła wartość portfela pożyczkowego netto (0,71%). Również liczba członków wzrosła, ale tylko o 1 tys.
 • 45 kas było objętych postępowaniami naprawczymi
 • fundusze własne kas w stosunku do końca 2013 r. wzrosły o 161,6 mln zł a współczynnik wypłacalności sektora skok wyniósł -0,42% i był wyższy niż na koniec 2013 r. o 0,91 p.p.
 • spadła liczba placówek z 2012 pod koniec 2013 roku do 1911
 • kasy łącznie wykazały zysk w wysokości 23,4 mln zł.

Najciekawsza wydaje się informacja, że wartość depozytów pierwszy raz w historii SKOK-ów spadła, co jest szczególnie interesujące biorąc pod uwagę wcześniejszy dynamiczny przyrost depozytów w latach ubiegłych. Również objęcie depozytów gwarancjami BFG w teorii powinien pomóc SKOK-om przyciągać nowych klientów (wzrost tylko o 1 tys.) oraz ich pieniądze. A tak wygląda struktura depozytów terminowych w SKOK-ach:

Ogólny obraz płynący z raportu KNF jest taki, że sytuacja kapitałowa sektora przez ostatnie pół roku poprawiła się, jednak zasadniczo wciąż jest kiepsko. Bardzo możliwe, że jutrzejsze sfinalizowanie upadłości SKOK Wspólnota sprawi, że obraz sytuacji kas będzie bardziej transparentny i wyniki sektora (już nieobciążone) ulegną poprawie.

SKOK Kopernika idzie pod młotek. Oferta tylko dla banków

KNF poinformował dziś o swojej decyzji dotyczącej SKOK-u im. Mikołaja Kopernika, która wykluczyła SKOK-i z możliwości przejęcia praw majątkowych lub wybranych zobowiązań tejże kasy. Powód:

nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie.

Jednocześnie KNF

kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 8 października 2014 r. włącznie.

SKOK im. Mikołaja Kopernika, która należy do 10 największych kas spółdzielczo-kredytowych od kilku lat boryka się z ujemnym kapitałem własnym, a to za sprawą gigantycznych odpisów wykonanych tytułem przeterminowanych kredytów i pożyczek. Kasa, jak wynika ze sprawozdania finansowego z pierwszego półrocza 2014 posiada ujemne fundusze własne w wysokości ponad -131 mln. złotych. Pod koniec poprzedniego roku fundusze były jeszcze mniejsze i wyniosły 143 mln zł. Sytuacja tej kasy poprawiła się więc przez minione 6 miesięcy i jest szansa, że to przekona któryś bank, że inwestycja może się zwrócić.

Lokata miętowa, oprocentowanie 4,1% i inne 4% lokaty

Deponenci z satysfakcją odniosą się do faktu, że dwa kolejne banki umożliwiają założenie lokat o oprocentowaniu 4% i to bez charakterystycznych dla promocyjnych lokat dodatkowych warunków (np. założenia konta). Mowa tu o Idea Banku oraz banku spółdzielczego PBS Ciechanów. Zacznijmy od tej drugiej lokaty, którą założyć można na okres 3 miesięcy. "Lokata miętowa" zakładana jest na okres trzech miesięcy a jej oprocentowanie (stałe) to 4,1% w skali roku.

Na lokatę przyjmowane są środki w kwocie stanowiącej wielokrotność 100,00 zł. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 200.000,00 . Kwota posiadanych "e-lokat miętowych" przez jednego Klienta nie może przekroczyć 1 mln złotych. Uwaga, lokata jest domyślnie odnawialna!

Trochę gorsze warunki znaleźć można na lokacie Idea Banku "Wielki procent". Tu również założymy lokatę przez Internet bez wymogu posiadania konta. Wystarczy złożyć wniosek. W tym przypadku oprocentowanie 4% można uzyskać dla kwot powyżej 100 tysięcy zł. Dla kwot niższych będzie ono odpowiednie mniejsze i znajduje się w przedziałach 3,7–3,9%. Dodam tylko, że ta lokata zakładana jest na okres 4 miesięcy.

Warto również wspomnieć o Meritum Banku, który od kilku dni oferuje lokatę na 4%, ale tylko dla nowych środków. Tu jednak musimy posiadać konto, co sprawia, że oferta PBS Ciechanów wydaje się być korzystniejsza.

Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej

Na stronie KNF pojawiła się dziś licząca 50 stron publikacja poświęcona bezpiecznej bankowości elektronicznej. Pełny tytuł broszurki to: Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Poradnik klienta usług finansowych. Po jej przestudiowaniu czuję niedosyt. Ba, jestem rozczarowany. Na wstępie autorzy deklarowali, że ich intencją było:

...stworzenie opracowania, którego celem będzie wzrost świadomości uczestników rynku finansowego w sferze zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz upowszechnienie wiedzy na temat zasad postępowania, których przestrzeganie w znacznym stopniu pozwoli ustrzec się przed nimi, a także przybliżenie problematyki dotyczącej istoty i specyfiki przestępstw związanych z bankowością elektroniczną.

Trzeba przyznać, że cel publikacji jest bardzo ważny. Można się zastanawiać dlaczego tak późno i co poza wrzuceniem jej na stronę KNF zrobi, aby promować bezpieczeństwo w bankowości?

Dla przeciętnego Kowalskiego, kluczowe informacje znajdują się na raptem 15 stronicach i obejmują rozdział I i II. Słuszne według mnie było rozpoczęcie publikacji od praktycznego wymiaru zagrożeń czyhających na kliencie banku, które sprowadza się do przykładów naruszeń bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej i opisu działań, które pozwoliłyby uniknąć takiej sytuacji. Niestety, uważam, że przykładów było zdecydowanie za mało i że skoncentrowano się na zagrożeniach znanych od dłuższego czasu. Zabrakło też konkretnych opisów oszustw, zdjęć itp. z sytuacji, które faktycznie miały miejsce. Zachęcam wobec tego do przeglądania i subskrypcji aktualności Związku Banków Polskich (tu brak RSS!) oraz serwisu niebezpiecznik.pl, w którym chyba najwcześniej pojawiają się doniesienia o zagrożeniach, jakie mogą czyhać na nas w sieci. Proszę pamiętać, że w większości przypadków będąc ofiarami oszustów, nasz bank nie wypłaci nam ani grosza rekompensaty, dlatego tak ważne jest świadome korzystanie z usług bankowości elektronicznej czy mobilnej. Można powiedzieć, że robimy to na własną odpowiedzialność!

II rozdział publikacji KNF to nieudolna próba zebrania zasad bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej. Proszę sobie wyobrazić, że jest ich cztery: poufność, spokój, zdrowy rozsądek i wiedza. Zostały one krótko wyjaśnione, ale według mnie nic nie wnoszą i są wyjątkowo mało konkretne. Dlatego znowu posiłkuję się pracą ZBP i polecam lekturę "Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich", a przy okazji tego: "27 zasad bezpiecznego korzystania z kart bankowych i tego", "14 zasad bezpiecznych kontaktów telefonicznych z bankiem". Warto przeczytać te poradniki od deski do deski (uwaga, trzeba je przekartkowywać).

Banki i SKOK-i: Jakość obsługi spada

Za jedną z obiektywnych miar niezadowolenia klientów z produktów banków i kas kredytowych można traktować liczbę skarg. W tym miesiącu KNF opublikował krótki raport poświęcony skargom, jakie wpływają do tego urzędu od klientów instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego zanotowała przez minione 6 miesięcy 2014 roku w sumie 5022 skargi, z czego 2632 dotyczyło banków (53% wszystkich skarg) i 118 SKOK-ów. Tendencja w obu przypadkach jest niezagrożona i rosnąca. Można powiedzieć, że jest coraz gorzej.

Poniżej zestawienie liczby skarg na banki komercyjne i spółdzielcze oraz kasy w różnych okresach

Instytucje I poł. 2014
I poł. 2013 2013 2012
Razem 5022 5402 10696 8342
Banki komercyjne 2632 2531 4967 4180
Banki spółdzielcze 51 40 83 88
SKOK-i
118 110 208 ND

Jak wynika z raportu klienci zarówno banków jak i kas obu instytucji najczęściej skarżyli się na kwestie związane z jakością obsługi. Jak pisze urząd:

Zastrzeżenia budziła niekompetentna obsługa klienta oraz brak informacji o produktach lub usługach oferowanych przez bank lub nierzetelne udzielanie informacji o produktach ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym. Klienci skarżyli się także na brak odpowiedzi w związku ze złożonymi reklamacjami lub na wydłużony termin ich rozpatrywania.

Podsumowując, jakość obsługi mierzona ilością skarg spada. Dobrze, że jest instytucja, do której można się zgłosić. Pytanie czy jest ona skuteczna w rozwiązywaniu problemów, które opisuje dana skarga? Takie dane, niestety, nie znalazły się w raporcie. W każdym razie KNF publikuje listę tzw. formularzy skargowych, które uznaję za jeden ze sposobów wywarcia presji na wybraną instytucję finansową w sytuacji, gdy dialog z nią jest trudny bądź niemożliwy. A tak wygląda ów spis formularzy skargowych:

Deflacja po raz drugi

Deponenci z satysfakcją przyjęli informację o kolejnym miesiącu deflacji w Polsce. Według GUS (Główny Urząd Statystyczny) deflacja w sierpniu pogłębiła się i wyniosła -0,3% r/r wobec -0,2% w lipcu. Co ciekawe analitycy wieszczą, że deflacja może nam towarzyszyć do końca tego roku. Niestety, co dobre szybko może się skończyć, tym bardziej, że deflacja odbiega od celu inflacyjnego założonego przez RPP (2,5% +/- 1pp) a zatem potęguje presję na Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych.

W każdym razie przed rokiem 12-miesięczne depozyty bankowe przyniosły średnio 2,32% realnego zysku. Jest to dobry wynik pomimo iż oprocentowanie lokat nie jest tak wysokie jak w 2013 roku. Innymi słowy dla oszczędzającego ważny jest realny zysk z lokaty, a ten liczony jest po odjęciu inflacji. Przy deflacji nawet jeśli oprocentowanie lokat wydaje się niewielkie, realny zysk może być wyższy niż w kilku ostatnich latach, gdzie zdarzały się przecież depozyty oprocentowane nawet na 7 czy 8%. Najlepiej obrazuje to poniższy wykres przedstawiający średni realny zysk z 12-miesięcznych zakończonych lokat.

Źródło: M. Sadrak, Open Finance, dane na dzień 15.09.2014

Póki co możemy się więc cieszyć z relatywnie dobrze oprocentowanych lokat oraz deflacji (doskonała mieszanka dla oszczędzających!). Zachęcam do przejrzenia aktualnego rankingu lokat. Przypominam, że wciąż można założyć lokatę jubileuszową w SKOK Wołomin na trzy miesiące na 5,55% (nowe środki).

Inwestycje alternatywne – pieniądze dzięki pasji

Inwestycje alternatywne

Pochodną oszczędzania jest inwestowanie. Sposobów na pomnażanie pieniędzy jest wiele, choć mogą się one bardzo od siebie różnić. Sześć miesięcy temu opublikowałem krótki tekst poświęcony inwestowaniu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Artykuł miał charakter zajawki i miał na celu zaintrygować czytelnika tą formą inwestowania. Podobnie chciałbym uczynić z tematem, które zajmuje mnie od kilku lat, a mianowicie inwestycjami alternatywnymi.

Inwestycje alternatywne polegają na inwestowaniu środków w inne niż tradycyjne formy inwestycji takie jak akcje, udziały, obligacje, depozyty bankowe czy gotówka. Są one typowane przez wielu komentatorów finansowych jako warte rozważenia w okresie niepewnej sytuacji rynkowej. Chociaż nie można całkowicie zrezygnować z zapewniających płynność produktów finansowych, dobrze jest zdywersyfikować portfel inwestycji włączając do niego rozwiązania pozafinansowe.

Inwestycje alternatywne charakteryzuje:

 • niska korelacja z tradycyjnymi finansowymi instrumentami takimi jak udziały czy akcje
 • niski stopień płynności
 • trudna do oszacowania bieżąca wartość rynkowa aktywa
 • ograniczone dane historyczne dotyczące ryzyka i zwrotu z inwestycji
 • trudne do przewidzenia trendy rynkowe
 • częsta konieczność samodzielnego wykonania dokładnej analizy inwestycji
 • możliwe wysokie koszty zakupu i sprzedaży

Warto być mobilnym

Warto być mobilnym

Zdecydowana większość banków posiada lepszą ofertę dla nowych klientów niż dla tych, którzy już połknęli haczyk i są ich klientami. To dobra wiadomość dla osób gotowych wykorzystać tę zależność, tym bardziej że są banki, które płacą za klienta nawet kilkaset złotych. I nie musi to być klient zamożny, mogący się wykazać dużymi wpływami. Lepsza oferta dotyczy zarówno kont bankowych, jak i lokat.

W kasach oszczędnościowo-kredytowych wygląda to bardziej zróżnicowanie. Po pierwsze kasy nie płacą klientowi za przejście do nich. Ba, aby skorzystać z oferty kasy należy zostać jej członkiem a to wiąże się opłatami 3–205 zł w zależności od kasy. Około 20% SKOK-ów stosuje ponadto zróżnicowanie ofert w zależności od stażu w kasie. Większość z nich lepszą ofertę depozytową kieruje nie do nowych klientów a starych (np. SKOK Wołomin, Kasa Stefczyka) Wyjątkami są kasy, które oferują coś ekstra dla nowych członków (SKOK Kujawiak).

Kilka razy zwracałem już uwagę na blogu, że rachunek bieżący (konto osobiste) lepiej jest posiadać w banku i wykorzystywać różnego rodzaju promocje związane z jego otwarciem czy posiadaniem. Wówczas, nie dość, że prowadzenie konta, karty czy przelewy będą za darmo to jeszcze możemy liczyć na różnego rodzaju bonusy, o informowaniu których powstało już sporo stron internetowych, np. "Promocje bankowe i nie tylko", "Bankobranie" czy "Okazyjny". W przypadku osób oszczędzających normalnym wyborem będą SKOK-i, gdzie lokaty są wyżej oprocentowane niż te "promocyjne" w bankach. Zresztą wystarczy spojrzeć na ostatnie wrześniowe miesięczne zestawienie najlepszych lokat w SKOK. Nie zmienia to faktu, że to właśnie w przypadku lokat opłaca się być na bieżąco, w czym pomaga ranking lokat SKOK.

KNF vs SKOK

Kilka dni temu pisałem, jak to Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła 7 prezesów SKOK. W sumie odmowę wydano dotychczasowym 12 prezesom kas. Wczoraj padła kolejna zaskakująca wiadomość. W komunikacie KNF poinformowała o swojej kolejnej decyzji, która uderza bezpośrednio w obecny zarząd Kasy Krajowej. Odmówiono zatwierdzenia Pana Rafała Matusiaka na stanowisku Prezesa Zarządu Krajowej SKOK oraz nie wyrażono zgody na powołanie Pana Tomasza Bagińskiego – Głównego Księgowego Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej "ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 51 ust. 3 ustawy o skok."

Dalej czytamy, że "Prezes zarządu i główny księgowy ponoszą w ramach przypisanych im obowiązków odpowiedzialność za nieprawidłowości w działaniu Kasy Krajowej, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF." Lista zastrzeżeń jest dość długa i w miarę konkretna:

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!