Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 45 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Dlaczego stefczykradzi.pl?

Stefczyk radzi

Moja przygoda ze SKOK-ami rozpoczęła się relatywnie niedawno, bo w marcu 2012 roku. To był ostatni miesiąc obowiązywania tzw. lokat "antybelkowych". Wkrótce moje lokaty z kapitalizacją dzienną miały zostać opodatkowane. W poszukiwaniu równie atrakcyjnej i zarazem bezpiecznej alternatywy zacząłem studiować temat kas oszczędnościowo-kredytowych. Idea kas oraz ich działalność wciągnęła mnie na tyle, że coraz częściej doskwierał mi brak konkretnych źródeł informacji czy kompilacji danych poświęconych np. ofercie depozytowej. Te luki będę się starał niniejszym uzupełniać. 

Przejście SKOK-ów pod pieczę Komisji Nadzoru Finansowego oceniam pozytywnie. Przede wszystkim poprawić powinna się transparentność działania kas. I choć jesteśmy dopiero w początkowej fazie przejmowania nadzoru nad kasami, to już mogliśmy zapoznać się z ogólnymi raportami dotyczącymi funkcjonowania kas. Każdy następny kwartał powinien przynosić nowe bardziej szczegółowe i zunifikowane dane. Dla oszczędzających jednak ważniejszy jest fakt, że już od 29 listopada oszczędności w SKOK-ach zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co oznacza, że stopień zabezpieczenia depozytów do kwoty 100 tys. euro będzie taki sam jak w bankach. 

Opłata roczna na rzecz BFG

Logotyp BFG

W dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej na 2013 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Według uchwały wysokość opłaty to 0,02% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na dzień 2013. SKOKi mają czas na opłacenie składki do 12 września przy czym faktyczna ochrona depozytów członków kas kredytowych do kwoty 100 tys. EUR ma obowiązywać od 29 listopada 2013 roku.

Sytuacja SKOK według KNF

Logotyp KNF

Dziś na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pojawił raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku. Zarówno prezentacja, jak i samo opracowanie rzuca nowe światło na ogólną sytuację całego systemu SKOK. Mimo wzrostu branży niepojący jest stosunkowo wysoki odsetek przeterminowanych pożyczek i kredytów.

Do pobrania:

PDF Icon Prezentacja nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych w 2012 r.
PDF Icon Informacja o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych w 2012 r. 

SKOK Stefczyka i Wołomin na liście TOP500 Polityki

Ranking największych polskich firm TOP500

Jak co roku tygodnik Polityka publikuje ranking 500 największych polskich firm, wśród których znajduje się 100 największych spółek z branży finansowej. Niekwestionowanym liderem tej branży pozostaje PKO BP, którego aktywa wynoszą blisko 200 mld zł. Na liście z 2012 roku obok wielu banków komercyjnych i spółdzielczych znalazły się również dwie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK): SKOK im. Franciszka Stefczyka (pozycja 42) oraz SKOK w Wołominie (pozycja 67).

Nadzór KNF nad SKOK-ami

Logotyp KNF

Z dniem 27 października 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK–i) zostały objęte państwowym nadzorem, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Do dnia wejścia w życie ustawy o SKOK–ach, zadania związane z nadzorem nad SKOK–ami nadal będą realizowane przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową.

Podobnie jak w przypadku nadzoru nad bankami, nadzór KNF wobec SKOK–ów będzie nakierowany na bezpieczeństwo depozytów członków kas.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!