Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Kasa Polska liderem w oprocentowaniu depozytów

Kasa Polska logo

Jak informowałem wczoraj, SKOK Wołomin po masowej obniżce lokat terminowych i rentierskich spadł w rankingu lokat na dalsze pozycje, dając się wyprzedzić m.in. Kasie Polskiej, która zajmuje obecnie 1. lub 2. miejsce we wszystkich kategoriach czasowych. Chcąc jednak stać się członkiem Kasy Polskiej musimy pamiętać, że jest to kasa o ograniczonym zasięgu – posiada niespełna 30 placówek w większości znajdujących się w środkowej i środkowo-wschodniej części Polski. I w przeciwieństwie do SKOK Wołomin nie można przystąpić do niej korespondencyjnie.

Aby zostać członkiem tej kasy bezwzględnie wymagana jest zatem wizyta w placówce. Tam konieczne jest złożenie deklaracji w formie pisemnej. Dodatkowo wniesienie wpisowego i zadeklarowanego udziału lub udziałów, wpłacenie wkładu członkowskiego, założenie Indywidualnego Konta Spółdzielczego - IKS i przystąpienie do Stowarzyszenia. Musimy się zatem liczyć z kosztami łącznie w wysokości 165 zł. Pocieszający może być fakt, że zgodnie zapewnieniami kierownika kasy wszystkie czynności związane z uzyskaniem członkostwa można załatwić podczas jednej wizyty w placówce.

SKOK Wołomin tnie oprocentowanie wszystkich lokat - upadek króla

Od poniedziałku (28 października) czekają deponentów niekorzystne zmiany w SKOK Wołomin, którego zarząd podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania lokat terminowych oraz rentierskich. Skala obniżek jest relatywnie duża, gdyż wynosi nawet -0,7%. Lokaty poza niższym oprocentowaniem otrzymały nowe nazwy. Oto one:

Nowe lokaty w SKOK Wołomin

SKOK Wołomin tym samym stracił palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o wysokość oprocentowania depozytów i to dla wszystkich rodzajów lokat na rzecz m.in. wybijającej się wciąż Kasy Polskiej. Wystarczy przejrzeć ranking, aby przekonać się, że SKOK Wołomin w żadnej z kategorii lokat nie jest już na pierwszym miejscu.

Mała dygresja: dziwne jest mnożenie lokat przez SKOK Wołomin, które mają te same parametry, a różnią się jedynie wysokością oprocentowania i nazwą. Czyżby "Lokata Pewna" (ta z lepszym oprocentowaniem) miała wkrótce zniknąć z oferty?

Gwarantowanie depozytów w SKOK – pytania i odpowiedzi

Otrzymałem dzisiaj maila z pewnym zapytaniem, które postanowiłem zamieścić na blogu. Możliwe bowiem, że niektórzy z Was posiadali podobną wątpliwość.

Ponieważ depozyty w SKOK-ach od 29 listopada 2013 będą chronione przez BFG to czy lokata założona przed tym terminem także będzie chroniona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Czytelnik stefczykradzi.pl

Odpowiadając na pytanie: wszystkie depozyty od 29 listopada będą chronione przez BFG; dotyczy to także lokat zakładanych przed tą datą. A więc bez względu na to czy założyliśmy lokatę rok temu czy wczoraj to lokaty te będą podlegały gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej czy banku odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są depozyty do kwoty 100 tys. euro, a więc w przybliżeniu 420 tys. zł. Nadwyżka powyżej 100 tys. euro nie jest już gwarantowana przez BFG i prawdopodobieństwo jej odzyskania jest mała, choć może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłej kasy.

Jakiś czas temu otrzymałem też takie pytanie dotyczące gwarancji BFG:

Posiadam w kilku SKOK-ach depozyty o łącznej wartości powyżej 100 tys. euro. Czy po objęciu kas przez BFG gwarancje będą obejmowały sumę depozytów we wszystkich posiadanych SKOK-ach i, nie daj boże, bankach?
Czytelnik stefczykradzi.pl

Według ustawy o BFG kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (a więc np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku lub kasie spółdzielczo-oszczędnościowej. Tak więc mając do dyspozycji oszczędności powyżej 100 tys. euro rozsądnie będzie nadwyżkę ulokować w innej kasie lub banku.

Korzystając z okazji dziękuję za powyższe pytania i zachęcam innych do ich zadawania.

Zapomnij o oszczędzaniu w bankach

Za pięć tygodni depozyty w kasach do kwoty 100 tys. euro (na osobę) zostaną objęte gwarancjami BFG. Od tego czasu będziemy mogli na jakiś czas zapomnieć o depozytach bankowych, bo stracą na jakiejkolwiek atrakcyjności w stosunku do oferty niektórych wiodących SKOK-ów. Dlatego nie ma sensu zakładać lokat terminowych w bankach na dłuższy okres niż 3 miesiące. I to mimo tego, że lokaty średnio– i długoterminowe mają z reguły wyższe oprocentowanie (o około 0,75%) niż te z krótszym okresem oszczędzania. Ponadto cykl obniżek stóp procentowych dobiegł końca* i oprocentowanie lokat powinno zacząć się stabilizować a w dłuższym horyzoncie czasowym (12 miesięcy) rosnąć.

Innymi słowy różnica w oprocentowaniu najlepszych lokat bankowych, a tych w wiodących kasach jest spora, bo wynosi około 2–2,5%. Przy zrównaniu z ryzykiem banków z kasami wybór wydaje się dość prosty, choć oczywiście należy uwzględnić koszty przystąpienia do kasy i ew. inne opłaty. Z obliczeń wynika jednak, że deponenci mający powyżej 20 tysięcy złotych i horyzont oszczędzania co najmniej roczny, mogą z czystym sumieniem wybrać SKOK oferujący najlepsze oprocentowanie. Pomoże im w tym oczywiście ranking lokat SKOK.

Czy, jak i po co oszczędzają Polacy?

Według panelowych badań "Diagnozy Społecznej" przeprowadzonych w 2013 roku wynika, że tylko 41% Polaków posiada jakiekolwiek oszczędności. To i tak duża poprawa w stosunku do roku 2009, gdzie odsetek ten wynosił 33%. Zdecydowaną większość naszych oszczędności trzymamy w bankach i gotówce. Poniżej wykresy, które dotyczą odsetka oszczędzających, sposobu lokowania oszczędności oraz celu oszczędzania.

Odsetek Polaków, którzy mają jakiekolwiek oszczędności

SKOK Wołomin w starciu z wyszukiwarką

Logotyp SKOK w Wołominie

Miesiąc temu pisałem o słabych i mocnych stronach SKOK-u w Wołominie z perspektywy deponenta. Nie wspomniałem jednak o dość ciekawej kwestii, a mianowicie o nadszarpniętym wizerunku tego SKOK-u i jego działaniach marketingowo-promocyjnych, które można uznać za słabe szczególnie w kontekście świata wirtualnego.

Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę google frazę "skok wołomin" wbrew naszym oczekiwaniom SKOK w Wołominie nie pojawi się na pierwszym miejscu. Pojawi się natomiast na stosunkowo dalekim miejscu 6 i 7 [na dzień 13.10.2013]. Łącze do oficjalnej strony poprzedzają m.in. artykuły o tym, że omawiany SKOK Wołomin może prać brudne pieniądze. Abstrahując od wartości merytorycznej tej informacji to przeciętny Polak będzie miał mieszane uczucia co do zasadności ulokowania tam swoich pieniędzy. Dotyczy to także tych wszystkich klientów kasy, którzy nie pamiętają bezpośredniego adresu internetowego kasy i wpisują powyższą frazę w pasek adresowy lub wyszukiwarkę. Te osoby nie trafią na 6 i 7 pozycję bez przeskanowania oczami niepokojących dla nich nagłówków. To z kolei wywołać może u deponenta pewien dyskomfort i poczucie wzrostu ryzyka.

Banki versus SKOK-i a ilość skarg

Za jedną z obiektywnych miar niezadowolenia klientów z produktów banków i kas kredytowych można traktować liczbę skarg jaka napływa co kwartał do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zobaczmy jak kształtowały się te dane w drugim kwartale 2013 roku. KNF zanotowała w sumie 2743 skargi na instytucje finansowe, z czego 1172 skargi dotyczyło banków a 54 SKOK-ów. Klienci obu instytucji najczęściej skarżyli się na kwestie związane z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek. Czy liczba 54 skarg w ciągu trzech miesięcy to dużo czy mało? Chciałoby się powiedzieć, że o 54 za dużo...

Kasa Stefczyka jednak w wydawanym przez siebie periodyku "Czas Stefczyka" opublikowała krótką notkę zatytułowaną Najmniej skarg na SKOK-i. Autorzy w wytłuszczonym wstępie piszą, że: Coraz więcej klientów skarży się do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Na 1172 skargi na działalność banków przypadają tylko 54 skargi na działalność SKOK-ów.

Osobiście daleki byłbym od przemycania słów samouwielbienia czy umniejszania problemu z jakim część klientów obu instytucji się spotkała. Owszem, zestawiając bezwzględne liczby skarg banków i kas, to kasy wyglądają dużo lepiej, jednak gdy porówna się skalę działania to już tak różowo nie jest (por. tabela poniżej).

Instytucje Liczba skarg Liczba klientów/ROR
(w mln)
Wartość depozytów
(w mld zł)
Suma bilansowa
(w mld zł)
Banki 1172 37,5 860 1345
Kasy 54 2,6 17 18

Raport KNF: SKOK-i odrabiają straty

Dziś na stronie KNF pojawił się raport o sytuacji sektora SKOK w pierwszym półroczu 2013 roku, który wskazuje na poprawę sytuacji w kasach w stosunku do pierwszego kwartału. Kluczowe wnioski poniżej:

  1. Liczba członków w I półroczu br. wzrosła o 61 tys., tj. o 2,4%.
  2. Wzrost wartości portfela depozytów o 1,5 mld zł, do 17,2 mld zł, natomiast wartość aktywów wzrosła o 1,5 mld zł do kwoty 18,3 mld zł.
  3. Istotny wzrost liczby zadeklarowanych udziałów członkowskich o ponad 39% do 6,4 mln udziałów. Wzrosła także o 36,2% średnia ilość udziałów przypadająca na jednego członka kasy do 2,44. Wartość wpłaconego funduszu udziałowego wzrosła o 11,5%, tj. o 14,9 mln zł.
  4. Grupa 15 kas spełniała normy w zakresie współczynnika wypłacalności, w tym 9 kas wykazywało współczynnik wypłacalności powyżej 5%. Przy czym 20 kas posiadało współczynnik ujemny, a kolejne 4 kasy poniżej 1%. Jednocześnie łącznie 40 kas nie osiągnęło wymaganego 4% poziomu współczynnika wypłacalności.
  5. Wynik finansowy sektora nieco się poprawił, strata netto niższa o ok. 20 mln zł. Sektor skok odnotował stratę netto w wysokości 92,7 mln zł. Największy wpływ na wyniki kas miała pogarszająca się jakość portfela kredytowego oraz wysokie koszty odsetkowe, związane z przyjętymi przez kasy depozytami, przy równoczesnym spadku dynamiki działalności kredytowej.

Do pobrania:

PDF Icon-WLASCIWA Prezentacja nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I półroczu 2013 r.
PDF Icon-WLASCIWA Informacja o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I półroczu 2013 r.

Rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy (ROR) w SKOK-ach

Przystępując do SKOK-u automatycznie otwierane jest nam konto IKS (Indywidualne Konto Spółdzielcze). W wielu kasach jest ono tożsame z ROR, czyli rachunkiem oszczędnościowo–rozliczeniowym. W niektórych kasach ROR rządzi się natomiast swoimi prawami. W przeciwieństwie do banków, gdzie oprocentowanie rachunku ROR wynosi w przytłaczającej większości 0% obecnie ponad 20 kas oszczędnościowo-kredytowych oferuje oprocentowanie wyższe, nawet do 3% (patrz tabela poniżej). Może ono zależeć m.in. od:

  • ilości udziałów w kasie (np. SKOK Wołomin),
  • posiadania dodatkowego produktu (np. karta płatnicza w SKOK im. Mikołaja Kopernika),
  • rodzaju rachunku (Kasa Unii Lubelskiej).

Funkcjonalność kont w kasach jest praktycznie takie same jak w przypadku banków. Obok tradycyjnej obsługi konta można w większości przypadków domówić usługę eSKOK, dzięki której możemy cieszyć się "elektroniczną bankowością". Zachęcam również do zapoznania się z wpisem: Konto osobiste w SKOK – czy warto?

Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na październik 2013

Najlepsze lokaty wrzesień 2013

Sytuacja na rynku lokat terminowych nadal wygląda nieciekawie. Obecnie średnie nominalne oprocentowanie rocznych lokat bankowych wynosi 2,5%, co znaczy, że po uwzględnieniu podatku belki oraz prognozy inflacji (ok. 2,5% r/r*), średnia rentowność takich lokat będzie ujemna. I choć obecnie za atrakcyjne uważane są depozyty, których oprocentowanie przekracza 3%, to takich ofert jest niewiele.

Znacznie lepiej prezentuje się sytuacja w większych ogólnopolskich kasach spółdzielczo-kredytowych, gdzie można znaleźć jeszcze oferty lokat na poziomie nawet 6%. Nie widać jednak, aby następował odpływ pieniędzy z depozytów bankowych do SKOK-ów.

Z danych wynika, że Polacy trzymali w SKOK-ach w sierpniu bieżącego roku 17,058 mld zł, co oznacza niewielki (8 mln) przyrost depozytów w stosunku do lipca. Wciąż jednak wartość depozytów jest niższa od rekordowego czerwca, kiedy to członkowie trzymali na rachunkach i lokatach 17,268 mld zł. Dla porównania wartość depozytów w sektorze bankowych wyniosła w czerwcu 521,418 mld, lipcu 520,917 mld, a w sierpniu 523,485 mld zł.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!