Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

GUS: Wyniki finansowe SKOK w 2012 r.

Dzisiaj na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pojawiły się wstępne wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2012 roku. Nie ma w nich nic, co znacznie odbiegałoby od wyników opublikowanych przez KNF. W końcu grudnia 2012 r. działalność operacyjną prowadziło 55 SKOK-ów, co oznacza spadek o 4 kasy w porównaniu z rokiem 2011. Sieć dystrybucji zwiększyła się o natomiast o 40 oddziałów i punktów kasowych.

Przeciętnie na jedną kasę przypadało 36 placówek obsługi klienta. W porównaniu z 2011 r. zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 5,1%. Liczba członków kas w okresie od końca 2011 r. do końca 2012 r. zwiększyła się o 11,9%. Średnio jedna kasa zrzeszała 47 tys. członków (39 tys. na koniec 2011 r.).

Wyszczególnienie 2011 2012
Liczba SKOK 59 55
Liczba oddziałów i punktów kasowych 1925 1965
Przeciętne zatrudnienie 8242 7824
Członkowie ogółem 2315324 2590712
Liczba rachunków członków prowadzących działalność gospodarczą 18095 19551
Liczba zawartych umów depozytowych ogółem 1060459 995920
Liczba zawartych umów pożyczkowych ogółem 1466988 1321050
Zysk/strata netto (w tys. zł) 83821 -56754

Ile pieniędzy na rachunkach należy do zmarłych klientów?

Według Rzeczpospolitej aż 5 miliardów zł zgromadzonych jest na rachunkach, które należą do zmarłych klientów a rodziny nieżyjących klientów najczęściej o tym nie wiedzą. Co ciekawe banki nie kwapią się do poszukiwania spadkobierców przez co pieniądze zmarłych kończą żywot na martwych rachunkach. Z tej okazji przypominam o przywileju jakim jest dyspozycja na wypadek śmierci oraz poinformowanie naszych bliskich o naszych aktywnych rachunkach bankowych.

Brak regulacji w Polsce w tej kwestii jest dość kłopotliwe. A jak wygląda to w innych Państwach? Kancelaria Senatu i jej Biuro Analiz i Dokumentacji wydało ciekawe opracowanie tematyczne pt. "Sposób dysponowania przez instytucje finansowe środkami pieniężnymi pozostałymi po zmarłych klientach". W opracowaniu znajdziemy porównanie różnych praktyk i przepisów m.in. w czytelnej formie tabelarycznej.

Kasa Polska żegna się z podium

Kasa Polska logo

Z przykrością informuję, że Kasa Polska z wielkim hukiem wypadła z ranking najlepszych lokat, jako że oprocentowanie wszystkich lokat spadło poniżej 5%. Na zakończenie współpracy z tym SKOK-iem prezentuję obie tabele oprocentowania wszystkich lokat w Kasie Polskiej.

Jak zostać członkiem SKOK-u Wołomin bez wychodzenia z domu?

Logotyp SKOK w Wołominie

Jestem regularnym czytelnikiem różnego rodzaju for dyskusyjnych, których przedmiotem są finanse osobiste. Od czasu do czasu pojawiają się wątki poświęcone SKOK-om, w szczególności zaś dwóm największym kasom kredytowym w Polsce: SKOK-owi w Wołominie i Kasie Stefczyka. Najczęściej chcemy się dowiedzieć, jaka jest procedura przystąpienia do SKOK-u, otworzenia rachunku, założenia lokaty itp. I choć w teorii najszybciej formalności załatwimy wybierając się do jednej z ponad stu placówek SKOK Wołomin, to istnieje jeszcze sposób korespondencyjnego przystąpienia do kasy – niewiele bardziej skomplikowany, a na pewno jedyny jeśli żadnej placówki nie mamy w pobliżu. Poniżej opis, krok po kroku, procedury przystąpienia do kasy, zakładania konta IKS oraz lokaty

Kasa Polska dla wybranych

Chcąc stać się członkiem Kasy Polskiej, która to oferuje obecnie najlepsze oprocentowanie lokat, musimy pamiętać, że jest to kasa o ograniczonym zasięgu – posiada niespełna 30 placówek w większości znajdujących się w środkowej i środkowo-wschodniej części Polski. I w przeciwieństwie do SKOK Wołomin nie można przystąpić do niej korespondencyjnie. Aby zostać członkiem Kasy Polskiej wymagana jest wizyta w placówce.

SKOK Wołomin – czy to się opłaca?

Logotyp SKOK w Wołominie

Już za niespełna 4 tygodnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmie SKOK-i swoją opieką, co oznacza, że depozyty do kwoty 100 tys. euro będą równie bezpieczne jak w banku spółdzielczym czy komercyjnym. Wciąż jednak można mieć wątpliwości czy wstąpienie do SKOK-u będzie dla nas finansowo korzystne. Sprawdźmy to.

Opłacalność oszczędzania w SKOK-u zależy od kilku czynników:

  • wysokość oprocentowania depozytu,
  • horyzont czasowy deponowania pieniędzy,
  • kwota lokaty,
  • kosztów wstąpienia do SKOK-u.

I tyle. Aby wykonać możliwie dokładną symulację musimy posłużyć się konkretnym przykładem, dlatego wybierzmy SKOK Wołomin, który posiada całkiem duży zasięg działania, a poza tym, jeśli w naszej miejscowości nie znajdziemy tej kasy, to zawsze można wszystkie formalności załatwić korespondencyjnie.

Załóżmy, że mamy 15 tys. oszczędności (kwota lokaty) a nasz horyzont czasowy oszczędzania to 12 miesięcy. Sprawdzamy wysokość najlepszych lokat w bankach na okres 12 miesięcy. Aktualnie top 5 wygląda tak:

Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na listopad 2013

Najlepsze lokaty listopad 2013

Sytuacja na rynku lokat terminowych w porównaniu z poprzednim miesiącem uległa pogorszeniu. Dotyczy to jednak głównie SKOK-ów, w których jednak wciąż można znaleźć lokaty oprocentowane grubo powyżej 5%. I choć różnica w oprocentowaniu pomiędzy liderami w bankach i kasach wynosi około 2% i perspektywa wejścia SKOK-ów pod parasol BFG jest coraz bliższa to nadal nie widać gwałtownych ruchów jeśli chodzi o migrację kapitału z banków do SKOK-ów.

Z danych NBP wynika, że we wrześniu sektor SKOK odnotował nieznaczny spadek wartości depozytów wynoszący 35 mln zł. Zmiana procentowa w stosunku do sierpnia wyniosła zatem -0,21%. Wartość depozytów, jaką dysponowały spółdzielcze kasy to 17,023 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym z kwietniem bieżącego roku (16,929 mld zł). Podobny procentowy spadek miał miejsce w bankach, gdzie wartość depozytów obniżyła się o 0,14% z 540,543 mld do 539,771 mld zł. Na dane z października musimy jeszcze poczekać, choć najciekawsze mogą się okazać dopiero dane z grudnia bieżącego roku.

Struktura depozytów w SKOK-ach

Raport KNF poświęcony całemu sektorowi SKOK posiada kilka ciekawych, intrygujących wręcz danych. Cześć z nich dotyczy struktury depozytów, której poświęcony jest dzisiejszy wpis.

Zacznijmy od mało zaskakujących informacji. W ujęciu podmiotowym 99,6% wartości wszystkich depozytów należało do osób prywatnych. Na pozostałe 0,4% składali się kolejno przedsiębiorcy indywidualni, rolnicy, sektor MSP oraz instytucje niekomercyjne. W sumie wartość depozytów na czerwiec 2013 wynosił 17,245 mld zł.

Wśród zgromadzonych depozytów dominują lokaty (81%) a przeciętna ich wartość wynosi 22367,40 zł. Natomiast średnia kwota, jaką trzymali członkowie SKOK na rachunku bieżącym to 1099,30 zł. Proszę jednak zwrócić uwagę na strukturę depozytów według kwoty (w mln. zł):

Refleksja związana z funkcjonowaniem Kas Stefczyka

Kasa Stefczyka to największy SKOK działający w Polsce. Na koniec sierpnia kasa ta posiadała aktywa wartości 7,85 mld. Dla porównania drugi co do wielkości SKOK w Wołominie posiadał w tym czasie aktywa o wartości 2,35 mld zł. Zestawmy jeszcze ze sobą kilka danych.

  Kasa Stefczyka SKOK w Wołominie
Liczba placówek** 433 102
Zatrudnienie* 180 322
Aktywa** 7,8 mld 2,35 mld
Kapitały własne* 457 mln

159 mln

*Dane z końca roku 2012 **Dane szacunkowe z sierpnia 2013

Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko aktywa Kasy Stefczyka są ponad trzykrotnie wyższe niż w SKOK w Wołominie. Podobnie wyglądają kapitały własne czy liczba placówek (433 wobec 102). W tym kontekście dziwne wydają się dane o zatrudnieniu. Jak to możliwe, aby dużo mniejszy SKOK Wołomin zatrudniał 322 osoby, a SKOK Stefczyka tylko 180 osób? Statystycznie na każdą placówkę przypada zatem odpowiednio 0,41 i 3,2 osoby. Rozwiązanie zagadki jest dość prozaiczne. Kasa Stefczyka nie posiada swoich placówek; zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie, działa na zasadzie franczyzy, czyli są licencjonowanymi punktami sprzedaży agencyjnej prowadzonej przez osoby trzecie.

SKOK Wołomin chwali się wynikami

Logotyp SKOK w Wołominie

Przy okazji informacji prasowej, z której wynika, że Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie znalazła się wśród laureatów nagród „Najlepszy Partner w Biznesie” przyznawanych przez magazyn ekonomiczny „Home&Market”, pojawiło się kilka ogólnych danych finansowych tej kasy za III kwartał 2013 roku. Oto i one:

  • zysk netto: ponad 56 mln zł (wobec niespełna 44 mln w całym ubiegłym roku 2012),
  • aktywa kasy: ponad 2,4 mld zł (wobec 1,88 mld pod koniec 2012 roku).

Ponadto wskaźnik wypłacalności był na poziomie znacznie wyższym niż 5% wymagany ustawą. Jak widać dobre wyniki nie skłaniają Zarządu tej kasy do podzielenia się zyskami poprzez zaoferowanie swoim członkom jeszcze lepiej oprocentowanych depozytów. Wręcz przeciwnie. Należy jednak odnotować fakt, że kasa nie majstruje przy już założonych depozytach ze zmiennym oprocentowaniem, co oznacza, że od wielu lat w SKOK Wołomin sprawdza się zasada: zmienne oprocentowanie = stałe oprocentowanie.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!