Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Konto osobiste w SKOK – czy warto?

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obok interesującej oferty depozytowej posiadają również konta osobiste. Czy jednak sprawdzą się jako główne rachunki, z których korzystać będziemy aktywnie na co dzień? Rozważę tutaj za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Oferta kont osobistych (ROR, IKS) w ramach systemu SKOK jest bardzo zróżnicowana. W przeciwieństwie do banków, które przyzwyczaiły nas do faktu, że rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy oprocentowany jest na 0% to w wielu kasach oprocentowanie środków jest wyższe i kształtuje się w okolicach 1% a lider daje nam nawet do 4,8%. Spójrzmy zatem na zestawienie najlepiej oprocentowanych rachunków osobistych.

Nazwa SKOK Nazwa rachunku Oprocentowanie bazowe Oprocentowanie maksymalne Opłata za prowadzenie konta
SKOK NIKE Platynowe konto osobiste 3,00% 3,00% 0,00 zł
SKOK Jaworzno Złoty ROR 3,00% 3,00% 10,00 zł
Bieszczadzka SKOK ROR/Tandem/eSKOK 2,50% 2,50% 3,00–7,00 zł
SKOK Wołomin Rachunek osobisty ROR 2,00% 4,80% 0,00 zł

Kasa Polska: Lokata Jesienna, 10% i więcej?

Kasa Polska logo

Przez pewien czas Kasa Polska oferowała najlepiej oprocentowane depozyty wśród SKOK-ów. Zmieniło się to 4 listopada, o czym donosiłem we wpisie zatytułowanym: Kasa Polska żegna się z podium. Od tego czasu nic się nie zmieniło, aczkolwiek jedna z lokat terminowych wydaje się być bardzo interesująca. Lokata, o której mowa to "Lokata Jesienna", która posiada umiarkowanie wysokie stałe oprocentowanie: 4% dla okresu 3 miesięcy i 4,5% dla 6 miesięcy. Co w niej takiego interesującego? Ten oto zapis: "zwyżka oprocentowania minimalnego o 0,05% za każde posiadane/wykupione 5 szt. udziałów nadobowiązkowych", który pozwala na uzyskanie teoretycznie nieograniczenie wysokiego oprocentowanie lokaty.

Oferta jest ciekawa szczególnie dla osób, które mają do ulokowania większe kwoty i są w miarę dyspozycyjni.

Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na grudzień 2013

Najlepsze lokaty listopad 2013

Grudzień to miesiąc, który raczej nie sprzyja oszczędzaniu. Promocje kuszą, a rodzinne święta tuż tuż. Na pokusy wydawania pieniędzy nakłada się, niestety, również dalsze pogorszenie oprocentowania lokat terminowych oraz rosnąca powoli inflacja. W takich chwilach częściej myśli się o alternatywnych sposobach lokowania oszczędności, na przykład w obligacje korporacyjne czy spółki dywidendowe.

Dla przypomnienia, od 29 listopada 2013 depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostały objęte gwarancjami przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To bardzo dobra nowina dla oszczędzających w SKOK-ach, bo co tu dużo nie mówić, ryzyko oszczędzania w kasach spadło praktycznie do zera. Można się zatem spodziewać, że liczba członków polskich kas jeszcze się zwiększy (obecnie jest ich około 2,7 mln) a tym samym możliwe są dalsze spadki oprocentowania depozytów. Od czasu opublikowania listopadowego rankingu lokat doszło do kilku niekorzystnych zmian, głównie za sprawą Kasy Polskiej, która z lidera stała się w jeden dzień przeciętniakiem jeśli chodzi o ofertę depozytową. Mimo tego wciąż jednak można znaleźć w SKOK-ach lokaty oprocentowane powyżej 5%, a więc o około 2% więcej niż u bankowych liderów.

Gwarancja depozytów: SKOK-i są już w BFG!

Logotyp BFG

Od dzisiaj, czyli 29 listopada 2013, zgodnie z przepisami ustawowymi depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostały objęte gwarancjami przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są w całości tylko imienne depozyty złotowe i walutowe do kwoty 100 tysięcy euro, a więc w przybliżeniu 420 tysięcy zł. Nadwyżka powyżej 100 tys. euro nie jest już gwarantowana przez BFG i prawdopodobieństwo jej odzyskania jest mała, gdyż będzie musiała być pozyskana w wyniku podziału majątku upadłej kasy.

Według ustawy o BFG kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (a więc np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku lub kasie spółdzielczo-oszczędnościowej. Tak więc mając do dyspozycji oszczędności powyżej 100 tys. euro rozsądnie będzie nadwyżkę ulokować w innej kasie lub banku, tym bardziej, że trzeba mieć w pamięci grabież oszczędności na Cyprze powyżej tej kwoty w postaci podatku o wysokości 47,5%.

Oferta depozytowa SKOK Kujawiak – dużo małego druczku

SKOK Kujawiak

Trzeba przyznać, że SKOK Kujawiak wyróżnia się na tle konkurencji różnorodnością i dużą liczbą depozytów. Oferta jest bogata i co ważniejsze dość atrakcyjna, choć kasa stawia sporo warunków. Nie brakuje również marketingowego bełkotu i depozytów łączonych z ubezpieczeniem czy funduszem. W skład oferty depozytowej wchodzi 9 różnych produktów, nie licząc rachunku a'vista czy kont IKS:

  1. Lokata powitalna o zmiennym oprocentowaniu (3 m)
  2. Lokata rentierska o oprocentowaniu zmiennym (6, 9, 12, 18 i 24 m)
  3. Lokata terminowa o zmiennym oprocentowaniu (2, 3, 6, 9, 12, 18 m)
  4. Lokata "Constans" II o stałym oprocentowaniu (2, 3, 6 i 9 m)
  5. Lokata "Twoja Inwestycja" z funduszem inwestycyjnym (1–6, 7–12 m)
  6. Ubezpieczony rachunek systematycznego oszczędzania (6–120 m)
  7. E-lokata o stałym oprocentowaniu (2, 3, 6 i 9 m)
  8. E-lokata o zmiennym oprocentowaniu (2, 3, 6, 12 m)
  9. Lokata "Progres" o stałym oprocentowaniu (12 m)

Liczba skarg na banki i SKOK-i wzrosła

W trzecim kwartale 2013 roku KNF zanotowała w sumie 8336 skarg, z czego 1232 skargi dotyczyło banków a 67 SKOK-ów. Klienci obu instytucji najczęściej skarżyli się na kwestie związane z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek, działalność związaną z obsługą rachunków i na jakość obsługi klienta. Poniżej zestawienie skarg na banki i kasy dla 3 kwartału 2013 roku z uwzględnieniem innych kluczowych danych.

Instytucje Liczba skarg Liczba klientów/ROR
(w mln)
Wartość depozytów
(w mld zł)
Suma bilansowa
(w mld zł)
Banki 1232 37,5 860 1345
Kasy 67 2,7 17 18

Ponad połowa (1531) zebranych w minionym kwartale zastrzeżeń odnosiła się do działalności ubezpieczycieli. Skargi dotyczyły przede wszystkim wysokości wypłacanych odszkodowań, opieszałości przy ich wypłacie, a także przypadków odmowy takich wypłat. W przypadku sektora kapitałowego do KNF wpłynęło 79 skarg a na działalność OFE 8.

A tak wyglądała sytuacja w poprzednim kwartale.

Opłata roczna na rzecz BFG na 2014

Logotyp BFG

W dniu 22 listopada 2013 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej na 2014 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki.

Według uchwały wysokość opłaty dla SKOK-ów to 0,085% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na dzień 31 grudnia 2013. SKOK-i mają czas na opłacenie składki do 14 marca 2014 roku. Maksymalna stawka jaka mogła być narzucona na SKOK-i wynosiła 0,2% wartości ich aktywów i zobowiązań pozabilansowych.

Faktyczna ochrona depozytów członków kas kredytowych do kwoty 100 tys. EUR będzie obowiązywała od 29 listopada 2013 roku. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa członków SKOK-ów oraz zapewnienia większej stabilności całemu systemowi finansowemu.

Wieści ze SKOK-u Św. Jana

Do tej pory Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zarządy komisaryczne do trzech kas spółdzielczych. Pierwszą z nich jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa św. Jana z Kęt w Rumi, gdzie zarządcą komisarycznym z ramienia KNF pozostała Teresa Stankiewicz-Haupa. Jak wynika z jej wypowiedzi udzielonej Gazecie Wyborczej SKOK ten potrzebuje około 14 mln zł, aby osiągnąć stosunek kapitałów do aktywów na poziomie 1%. Plan restrukturyzacji nie jest jednak jeszcze gotowy mimo, że od 26 lipca minęło już sporo czasu.

Kasa św. Jana z Kęt jest kasą średniej wielkości, posiada 21 oddziałów oraz zatrudnia 120 osób a wartość depozytów mieście się w granicach 70 mln zł. SKOK działa normalnie, jednak pojawia się pytanie czy w perspektywie 1–2 lat nie zostanie wchłonięty przez inny SKOK, a tym samym utraci swoją niezależność. Obecnie oprocentowanie depozytów w tej kasie można uznać za przeciętne. Przykład ich najlepszej oferty depozytowej:

NBP: Zwyczaje płatnicze Polaków (cz. 1)

W maju 2013 roku Narodowy Bank Polski opublikował obszerny raport poświęcony "Zwyczajom płatniczym Polaków". Badanie było wykonane na próbie 1000 osób, przy czym ich wybór był losowy, ale wielowarstwowy. Najciekawsze wnioski zostały przedstawione poniżej. Zapraszam do lektury!

Jak wynika z badania 77% dorosłych Polaków posiadało konto osobiste/ROR w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Trzy najczęstsze powody nieposiadania konta osobistego w banku lub SKOK w 2012 r. to brak takiej potrzeby (50%), preferencja trzymania pieniędzy w gotówce (25%) oraz brak pieniędzy lub brak oszczędności (23%).

Zdecydowana większość respondentów posiadających konto, bo 90%, posiada jedno konto osobiste. Dwa konta ma 8%, natomiast trzy lub więcej kont posiada 2% respondentów posiadających konta. Grupa Polaków aktywnie korzystająca z usług kilku banków jest zatem bardzo niewielka i zależy w dużym stopniu od wieku respondenta i jego wykształcenia, a w tylko w niewielkim stopniu od miejsca zamieszkania.

KNF: Uwaga na oszustów! Phishing danych

Z uwagi na powagę sytuacji zamieszczam komunikat ze strony KNF, który dotyczy phishingu danych:

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) od pewnego czasu napływają sygnały wskazujące na znaczne ryzyko związane z zakładaniem rachunków bankowych, bądź uzyskiwaniem kredytów bankowych z wykorzystaniem informacji wyłudzonych od obywateli, głównie przez internet 1. Jednym z mechanizmów zgłaszanych przez poszkodowanych tym procederem jest gromadzenie podstawowych danych osobowych, adresów, numerów dowodów tożsamości w ramach procesu rzekomej rekrutacji do pracy „w domu”. Potencjalnie nieuczciwi/fałszywi pracodawcy wymagają podania tych informacji i dokonania przelewu drobnej kwoty (np. 1 zł) na wskazany przez nich rachunek bankowy. Tym sposobem na podstawie wyłudzonych danych osobowych próbują założyć rachunki bankowe bądź pozyskać kredyty, a w niektórych przypadkach jako mechanizm weryfikacji tożsamości wykorzystywane są przez banki właśnie przelewy pochodzące z innego rachunku bankowego danej osoby. Pokrzywdzony staje się tym samym dłużnikiem banku z tytułu uzyskanego kredytu, a w przypadku założenia rachunku bankowego z wykorzystaniem jego danych osobowych, przez ten rachunek mogą być transferowane środki pochodzące z przestępstw.

W związku z powyższym, niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność nieujawniania w sytuacjach wzbudzających jakiekolwiek wątpliwości swoich danych, w szczególności tych zapisanych w dowodzie osobistym.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!