Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na luty 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Od czasu opublikowania styczniowego rankingu lokat doszło do kolejnych niekorzystnych zmian w ofercie kas oszczędnościowo-kredytowych. Jedną z najbardziej dotkliwych zmian jest obniżenie oprocentowania lokat w SKOK Wołomin (0,50,8 pp.), który od kilku już miesięcy jest liderem w rankingu stefczykradzi.pl.

Konsekwentne obniżanie oprocentowania depozytów przez dotychczasowych liderów rankingu sprawia, że coraz trudniej jest znaleźć ofertę godną uwagi. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre banki spółdzielcze coraz wyraźniej walczą o klienta, co widać szczególnie w przypadku SK Banku i jego oferty depozytowej na długi termin (24–60 miesięcy). Oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,2–6,6%.

SKOK Wołomin: Oprocentowanie starych lokat w dół

SKOK Wołomin uraczył nas czymś, co dla wielu jego stałych klientów wydawało się mało prawdopodobne. A podstawy ku temu "życzeniowemu myśleniu" były – otóż SKOK ten nigdy nie zmieniał oprocentowania lokat, które zostały już założone mimo iż posiadały "oprocentowanie zmienne". Niestety, od wczoraj mamy już precedens. Oprocentowanie wszystkich lokat rentierskich zostało obniżone o 0,3–0,5 punktu procentowego. Piękna tradycja niemanipulowania oprocentowaniem lokat już założonych została więc złamana. Bardzo szkoda. O obniżce innych lokat pisałem w poprzednim poście: Maraton obniżek w SKOK Wołomin.

Szczególnie zawiedzeni mogą się czuć osoby, które założyły lokaty rentierskie stosunkowo niedawno, np. grudniu ubiegłego roku. Zapewne wielu klientów pyta się co stało się przez ten krótki okres od założenia, że Zarząd SKOK Wołomin postanowił ściąć oprocentowanie ich lokat? Czy mieli do tego prawo? Otóż §5 umowy lokaty stanowi:

SKOK ma prawo w trakcie trwania umowy do zmiany stopy procentowej w sytuacji o jakich mowa w §20 "Regulaminu rachunków lokat terminowych SKOK w Wołominie", zwanym dalej "Regulaminem". Zmiana stóp procentowych nie wymaga zmiany umowy. 

Przytoczmy zatem §20 "Regulaminu rachunków lokat terminowych SKOK w Wołominie":

Zmiana stóp procentowych może nastąpić w przypadku ekonomicznie uzasadnionej potrzeby ich dostosowania do aktualnych warunków rynkowych, a w szczególności w razie zmiany:
1) stopy oprocentowania kredytu refinansowego, dyskontowego lub lombardowego NBP,
2) stóp procentowych ustalanych przez Kasę Krajową,
3) stóp procentowych ustalanych przez banki,
4) cen towarów i usług konsumpcyjnych,
5) rentowności obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP.

Pierwsza część zapisu wydaje się umożliwiać kasie na dowolne majstrowanie przy oprocentowanie lokat, ba Zarząd może obniżyć oprocentowanie do 1%. Bo dlaczego by nie? Zapis jest mało konkretny i tylko częściowo jest precyzowany przez drugą część zdania mówiącą o zmianach stóp procentowych, cen czy rentowności... I wedle zmian tych warunków można mieć wątpliwości czy kasa miała prawo podjąć decyzję o obniżeniu oprocentowania depozytów już założonych. Jaka zmiana zaszła bowiem w przeciągu na przykład miesiąca czy dwóch? Stopy procentowe pozostały bez zmian, danych o inflacji jeszcze nie znamy, a rentowność obligacji wzrosła. Co zatem uzasadnia decyzję zarządu? Nic, co wynikałoby bezpośrednio z regulaminu lokat. Podobno wkrótce każdy posiadacz lokat, których dotknęła zaraza obniżek oprocentowania ma otrzymać list ze SKOK-u. Czy będzie tam jakieś satysfakcjonujące wyjaśnienie? Zobaczymy... dziwne, że robią to post factum.


AKTUALIZACJA (15.01.2014): No i jest już znany list. Załączam go poniżej. Samo uzasadnienie, dla którego obcięto oprocentowanie lokat rentierskich mnie nie satysfakcjonuje, dotyczy to szczególnie tych lokat, które zostały założone pod koniec roku. Przypomnę, że obniżki stóp procentowych zakończyły się w lipcu 2013 roku. Ponadto podanie informacji o spadku stóp procentowych o 40% wskazuje, że Zarząd kasy wykazał się bardzo dużą dobrocią, bo oprocentowanie lokat spadło zaledwie o ok. 5-10%. Nominalnie jednak spadek stóp procentowych w 2013 roku wynosił 1,5 punktu procentowego, co już wygląda mniej hojnie.

Maraton obniżek w SKOK w Wołominie

Logotyp SKOK w Wołominie

Minęło raptem 12 dni odkąd SKOK w Wołominie uraczył swoich członków obniżką oprocentowania większości depozytów. Niestety, jutro mają wejść dalsze niekorzystne dla oszczędzających zmiany i mają objąć wszystkie lokaty będące w ofercie SKOK Wołomin, a mianowicie:

 • lokaty terminowe,
 • lokaty rentierskie,
 • lokaty systematycznego oszczędzania.

Szkoda szczególnie lokaty systematycznego oszczędzania, która przypomnijmy w ofercie SKOK Wołomin nie zmieniła się od 02.01.2007. Jej oprocentowanie wynosiło 5,9–6%. Od 14 stycznia zastąpiła ją lokata, której nazwa w całości brzmi "lokata systematycznego oszczędzania 2014". Poniżej szczegóły tejże lokaty.

„SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 2014"
1. Ważność lokaty Od 14.01.2014 r.
2. Oprocentowanie - lokata o zmiennym oprocentowaniu, nieodnawialna
- zgodnie z cennikiem rachunków terminowych, zróżnicowane w zależności od ilości posiadanych udziałów

  1 udział minimum 11 udziałów
  12 miesięcy 5,30 % 5,40 %
  24 miesiące 5,30 % 5,40 %
  36 miesięcy 5,30 % 5,40 %
 
3. Opłata za prowadzenie Brak
4. Okres trwania od 12 do 36 miesięcy
5. Kwota minimalna Minimalna wpłata na lokatę – 50,00 zł
6. Kwota maksymalna  Maksymalna wpłata – brak
7. Zamknięcie lokaty a. po upływie okresu umownego przeksięgowuje się na ROR.
b. przed upływem okresu umownego posiadaczowi przysługują odsetki, naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie, według stopy procentowej dla wkładu podjętego przed terminem w wysokości 10% odsetek naliczonych do dnia podjęcia lokaty, pomniejszone o należny podatek.

Poza spadkiem oprocentowania o 0,6% zmieniła się również minimalna wpłata na lokatę – nastąpił jej wzrost z 20 do 50 zł. Natomiast dobra wiadomość to ta, że osoby, które założyły lokatę systematycznego oszczędzania przed 14 stycznia 2014 nie będą mieli obniżonego oprocentowania, czyli cieszyć się będą stosunkowo wysokim oprocentowaniem 5,9 do nawet 6% (jeżeli mają więcej udziałów). Kolejna porcja wiadomości w następnym poście jutro!

Oprocentowanie depozytów w SKOK wciąż spada

Od czasu opublikowania styczniowego rankingu lokat kilka wiodących SKOK-ów zdążyło dokonać cięcia oprocentowania części swoich lokat. Nie jest to dobra informacja dla oszczędzających. Jeśli liderzy tego rankingu zdecydują się na kolejne obniżki, to można spodziewać się, że zrównają się one z najlepszymi depozytami bankowymi. Zresztą w przypadku lokat na dłuższy termin (od 24m) tak już właściwie jest. Wystarczy spojrzeć na bank spółdzielczy SK Bank, który oferuje "Interlokaty Standard", których oprocentowanie zmienne wynosi  5,6% dla lokaty 24m oraz 6,6% dla lokaty 36m (dla tego okresu jest to oferta bezkonkurencyjna).

Dla terminów poniżej 24 miesięcy w rankingu dominuje SKOK Wołomin i właściwie nie ma dla niego alternatywy. Nawiasem mówiąc kasa ta odświeżyła swoją stronę internetową (patrz poniżej) i wygląda ona dużo przejrzyściej, choć nadal irytują reklamy, które pokazują się na pierwszym planie przy uruchomieniu głównej strony (za każdym razem). Osobiście korzystam z rocznych lokat rentierskich oraz lokaty systematycznego oszczędzania założonej na trzy różne okresy: 12, 24 i 36m (oprocentowanie zmienne w wysokości 5,9%).

Z uwagi na spadające zyski z depozytów bankowych i kas można się zainteresować nad ulokowaniem części kapitału w spółki dywidendowe notowane na GPW. Sugestia jest o tyle ciekawa, że mieliśmy przez ostatni miesiąc spore spadki, które dotknęły m.in. spółki energetyczne, których stopa dywidendy wynieść może nawet 6-8%.

Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na styczeń 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Minął właśnie rok, którego wyróżniał m.in. rekordowo niskie stopy procentowe NBP oraz równie niska inflacja. Według danych inflacja w grudniu rok do roku wyniosła 0,6% a oczekiwania inflacyjne konsumentów na kolejny rok są również niskie i wynoszą średnio 0,7%. Gdyby to się sprawdziło byłaby to dobra wiadomość dla oszczędzających o ile banki czy kasy nie zdecydują się obniżać oprocentowania swoich lokat czy rachunków oszczędzających.

Dla przypomnienia, od 29 listopada 2013 depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostały objęte gwarancjami przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i od czasu opublikowania grudniowego rankingu lokat doszło do kilku niekorzystnych zmian. Jedną z nich jest obniżenie oprocentowania lokaty rentierskiej w SKOK Wołomin dla osób, które przystąpili do kasy po 16 grudnia 2013. Mimo tych zmian wciąż jednak można znaleźć w SKOK-ach lokaty oprocentowane powyżej 5%, a więc o około 1,5% więcej niż u bankowych liderów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre banki spółdzielcze również próbują walczyć o klienta, co widać szczególnie w przypadku SK Banku i jego oferty depozytowej na długi termin (24–60 miesięcy). Oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,2–6,6%.

Podsumowanie roku 2013 z perspektywy SKOK-owiczów

Przeglądając różnego rodzaju artykuły prasowe oraz wpisy w zaprzyjaźnionych blogach nie trudno było zauważyć, że wiele z nich miało charakter refleksyjny i podsumowujący rok, który już jutro ma przejść do historii. Niniejszym poddaję się temu obyczajowi i przypomnę co ważnego wydarzyło się w sektorze spółdzielczych kas kredytowo-kredytowych w Polsce w roku 2013. Oto najważniejsze fakty minionego roku:

 1. Depozyty w SKOK-ach zostały objęte pełną ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Miało to miejsce 29 listopada 2013 roku i było to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie mijającego roku, które wzmacnia poczucie bezpieczeństwa deponentów na kolejne lata. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są w całości tylko imienne depozyty złotowe i walutowe do kwoty 100 tysięcy euro, a więc w przybliżeniu 420 tysięcy zł. Jak się wydaje objęcie kas przez BFG nie miało bezpośredniego wpływu na spadek oprocentowania depozytów w kasach, czego wielu się obawiało.
 2. W trzech SKOK-ach wprowadzono zarząd komisaryczny z legitymacją KNF. Dotyczy to następujących kas: SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach, SKOK św. Jana z Kęt w Rumi oraz SKOK Wspólnota w Gdańsku. To w nich przez dwa ostatnie kwartały było dość nerwowo, aczkolwiek wprowadzenie gwarancji depozytów BFG sprawiło, że ostrożność przestała być cnotą.
 3. SKOK Wołomin deklasuje konkurencję pod kątem oprocentowania depozytów. Mowa tu między innymi o lokacie z klasą, która na początku 2013 roku rządziła. Oprocentowanie tej 3. miesięcznej lokaty wynosiło od 8–8,2%. Późniejsza oferta była już gorsza aczkolwiek oscylowała wokół 6–7%, co było ofertą lepszą o około 2% w stosunku do najlepszych ofert bankowych.
 4. Kasy Stefczyka obniżają koszty związane ze przystąpieniem do kasy. Dla wszystkich kas spod szyldu Kas Stefczyka opłaty wynoszą 3 zł (1 zł za wpisowe, 1 zł za wkład oraz 1 zł za udział). Możliwe, że takie działanie będzie przykładem dla innych kas w następnych latach, tym bardziej, że Kasa Stefczyka jest największym SKOK-iem w Polsce zrzeszającym 907 tys. członków.
 5. Grzegorz Bierecki przestaje kierować Kasą Krajową SKOK i wkrótce po tym zostaje przewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU). G. Bierecki był jednym ze współtwórców dostosowanego do III RP systemu SKOK a przez dwadzieścia lat był prezesem Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Znaczenie WOCCU na świecie jest nie do przecenienia – związek zrzesza ogółem w skali świata 56 tys. spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych, do których należy ponad 200 mln ludzi ze 101 państw.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim czytelnikom za to, że odwiedzają mój blog, dzięki czemu mam motywację do pisania i większej zaciekłości do mówienia jak jest. Życzę Wam spokojnego, zdrowego i obfitego w piękne chwile Nowego Roku 2014! Wszystkiego najlepszego!

Lokata rentierska w SKOK Wołomin: oprocentowanie wciąż spada

Z przykrością informuję, że oprocentowanie dotychczas najlepiej oprocentowanej lokaty na okres 12–36 miesięcy spadło o 0,5 punktu procentowego. Lokata rentierska z nową nazwą wygląda obecnie tak (źródło: SKOK w Wołominie):

RENTIERSKA NOWA
 
Oprocentowanie członków posiadających min. 1 udział - oprocentowanie zmienne, dla członków, którzy przystąpili do Kasy od 16.12.2013 r.
- lokata o zmiennym oprocentowaniu, od której w czasie trwania okresu umownego klient wypłaca odsetki - co 1 miesiąc lub 3 miesiące w zależności od rodzaju lokaty
- lokata odnawialna
  wypłata odsetek co 1 miesiąc wypłata odsetek co 3 miesiące
12 miesięcy 5,50 % 5,70 %
24 miesiące 5,60 % 5,80 %
36 miesięcy 5,70 % 5,90 %

Opłata za prowadzenie Brak
Okres trwania Od 12 m-cy do 36 m-cy
Kwota minimalna Minimalna wpłata na lokatę – 1 000 zł
Warunek Klient musi posiadać rachunek osobisty ROR w SKOK Wołomin
Zamknięcie Lokaty - po upływie okresu umownego lokaty, automatycznie przedłuża się na taki sam okres,
- przed upływem okresu umownego Posiadaczowi przysługują odsetki w wysokości 10 % odsetek naliczonych do dnia podjęcia lokaty pomniejszonych o należny podatek, z tym zastrzeżeniem że wypłacony kapitał lokaty pomniejszony jest o różnicę pomiędzy kwotą wypłaconych odsetek o kwotą odsetek należnych w przypadku zerwania lokaty.

 

Ponadto wycofano jeden rodzaj lokaty terminowej i zastąpiono ją również gorzej oprocentowaną 'lokatą nową bis z ROR' i 'bez ROR'. Pozostawiono za to bez zmian 'lokatę pewną z ROR/bez ROR' oraz opisaną niedawno 'lokatę systematycznego oszczędzania', którą obecnie można polecić wszystkim oszczędzającym w perspektywie 12–36 miesięcy. W każdym razie jest to oferta bardziej opłacalna niż nowa lokata rentierska.

Wyniki finansowe SKOK Wołomin

Godny naśladowania jest fakt publikowania przez SKOK Wołomin podstawowych bieżących danych finansowych. Sprzyja to postrzeganiu tej instytucji jako pewnej i bezpiecznej. Miejmy nadzieję, że polityka ta będzie kontynuowana także w przypadku, gdy wyniki okażą się słabsze. Można też oczekiwać od innych kas, aby wprowadziły w swój kodeks dobrych praktyk ten rodzaj komunikacji z otoczeniem. Póki co SKOK w Wołominie jest jedyną kasą, która swoje kwartalne dane upublicznia. Poniżej dane za trzeci kwartał 2013 roku kasy w Wołominie.

L.p. Wyszczególnienie Stan na dzień 30.09.2013
1. Suma bilansowa 2 414 803 660,72 zł
2. Depozyty ogółem 2 151 189 683,61 zł
3. Kredyty i pożyczki ogółem 1 922 276 720,13 zł
4. Wynik finansowy netto 56 019 494,50 zł
5. Kapitały własne 174 768 227,61 zł
6. Współczynnik wypłacalności * 5,64%
7. Wskaźnik rezerwy płynnej ** 14,03%

* Minimalny poziom współczynnika wypłacalności, określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (Dz.U. z 18 września 2013 r. poz. 1102) wynosi co najmniej 5%.

** Minimalny poziom rezerwy płynnej, określony w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 ze zm.) wynosi 10%. 

Abstrahując jednak od dobrych praktyk, ciekawe jest jak wyniki finansowe wyglądają z perspektywy ustaleń inspekcji UKNF, która z pewnością wzięła pod lupę tę instytucję. Czas pokaże. W każdym razie, proszę zauważyć, że SKOK w Wołominie nie podał w tabeli porównawczych danych z poprzednich kwartałów, co może rodzić podejrzenia o to, że nie wszystko jest tak różowe jak wygląda na pierwszy rzut oka. I rzeczywiście, współczynnik wypłacalności mocno spada; jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku wynosił ponad 7% a pół roku później już tylko 5,6%. Można również wytknąć brak wskaźnika pożyczek przeterminowanych, który, obawiam się, również rośnie, a zdecydowano się go po prostu nie ujawniać...

Raport KNF: SKOK-i poprawiają wyniki

Dziś pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK w trzecim kwartale 2013 roku, który wskazuje na dalszą poprawę sytuacji finansowej w kasach w stosunku do pierwszego i drugiego kwartału; rozwój kas był jednak wolniejszy a ponadto pojawiło się kilka negatywnych informacji. Kluczowe wnioski ze sprawozdania to:

 1. Obniżyła się liczba członków kas o ponad 13 tysięcy, choć uwzględniając dane za trzy kwartały odnotowano ich wzrost o 48 tysięcy.
 2. Mocno wyhamowała dynamika przyrostu depozytów (0,2%), mimo tego od początku roku wzrost wartości depozytów był na wysokim poziomie 9,9%.
 3. Na koniec III kwartału 2013 r. 55 działających kas miało ponad 2,635 miliona członków; zatrudniały 5876 osób w 1948 placówkach.
 4. Wynik finansowy sektora poprawił się, strata netto wyniosła -17,247 mln zł względem -92,716 mln w drugim kwartale. Dużo lepszy był również zysk brutto, który wyniósł 31,7 mln. względem -67,2 mln zł w drugi kwartale 2013 roku.   

Główne wielkości charakteryzujące sektor skok (źródło: KNF)

Wyszczególnienie 2012-12-01 2013-03-01 2013-06-01 2013-09-01 Zmiana w okresie 9 m zmiana %
Liczba członków 2587049 2617469 2648263 2635135 48086 1,86%
Liczba oddziałów i filii 2050 1988 1925 1948 -102 -4,98%
Liczba zadeklarowanych udziałów 4636369 5702319 6466438 39552690 34916321 753,10%
Liczba zadeklarowanych udziałów przypadająca na członka 1,79 2,18 2,44 15,01 13 737,53%
Wpłacony fundusz udziałowy (tys. zł) 129529 136694 144468 190749 61220 47,26%
Liczba zatrudnionych 6156 5984 6028 5876 -280 -4,55%
Liczba członków na pracownika 420 437 439 448 28 6,72%
Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) 104996 (-)30 823 135439 174231 69235 65,94%
Depozyty (tys. zł) 15730689 17178448 17245120 17286005 1555317 9,89%
Kredyty i pożyczki brutto (tys. zł) 12156343 12451664 12730647 13030364 874021 7,19%
Odpis aktualizujący utworzony 1868078 2240428 2244688 2463438 595361 31,87%
Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) 10288265 10211237 10379392 10566925 278660 2,71%
Aktywa (tys. zł) 16811955 18179091 18328875 18520220 1708265 10,16%

Lokata systematycznego oszczędzania w SKOK Wołomin

Lokata systematycznego oszczędzania to interesujący produkt finansowy, który można znaleźć praktycznie w każdej kasie kredytowo-oszczędnościowej. Od tradycyjnej lokaty terminowej różni się on przede wszystkim koniecznością dopłacania w odstępach miesięcznych zadeklarowanej stałej lub zmiennej kwoty na założony wcześniej rachunek lokaty.

SKOK Wołomin posiada najlepszą ofertę tego typu a oprocentowanie lokaty jest zmienne i wynosi 5,9% (dla osób posiadających 1-20 udziałów) lub 6% (jeśli posiadamy powyżej 20 udziałów). Okres na jaki możemy założyć lokatę to 12, 24 i 36 miesięcy. Praktycznie rzecz biorąc można jednak uznać, że oprocentowanie jest stałe, gdyż od 02.01.2007 roku nie uległo zmianie.

Lokata systematycznego oszczędzania reklamowana jest w SKOK-u w Wołominie jako "forma gromadzenia oszczędności na dany cel, na czas, kiedy będzie potrzebna większa gotówka." Dodatkowo działa doskonale jako lokata uzupełniająca lokatę rentierską, z której nie wykorzystane odsetki możemy przelać po prostu na lokatę systematycznego oszczędzania. Przelew lub wpłatę możemy dokonać w każdej chwili – może to być przelew z banku, eSKOKu (e-KONTO) itp. Minimalna wpłata jaką możemy zadeklarować powinna wynosić 20 zł miesięcznie.  Wpłat możemy dokonywać jednak częściej oraz w dowolnej kwocie, dlatego wybrać lokatę systematycznego oszczędzania ze zmienną kwotą wpłaty.

A tak wygląda umowa lokaty systematycznego oszczędzania w SKOK Wołomin.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!