SKOK Wołomin – czy to się opłaca?

Logotyp SKOK w Wołominie

Już za niespełna 4 tygodnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmie SKOK-i swoją opieką, co oznacza, że depozyty do kwoty 100 tys. euro będą równie bezpieczne jak w banku spółdzielczym czy komercyjnym. Wciąż jednak można mieć wątpliwości czy wstąpienie do SKOK-u będzie dla nas finansowo korzystne. Sprawdźmy to.

Opłacalność oszczędzania w SKOK-u zależy od kilku czynników:

I tyle. Aby wykonać możliwie dokładną symulację musimy posłużyć się konkretnym przykładem, dlatego wybierzmy SKOK Wołomin, który posiada całkiem duży zasięg działania, a poza tym, jeśli w naszej miejscowości nie znajdziemy tej kasy, to zawsze można wszystkie formalności załatwić korespondencyjnie.

Załóżmy, że mamy 15 tys. oszczędności (kwota lokaty) a nasz horyzont czasowy oszczędzania to 12 miesięcy. Sprawdzamy wysokość najlepszych lokat w bankach na okres 12 miesięcy. Aktualnie top 5 wygląda tak:

miejsce bank lokata oprocentowanie rodzaj oprocentowania
1 SK Bank Lokata Dynamiczna 4,26% progresywne/zm
2 FM Bank Lokata Standardowa 3,70% stałe
3 Meritum Bank Lokata Internetowa 3,50% stałe
3 Multibank Lokata Skarby Jesieni 3,50% stałe
5 Credit Agricole Lokata Terminowa z Plusem 3,40% stałe

Dla porządku sprawdzamy aktualny ranking lokat dla SKOK-ów na ten sam okres. Na pierwszych dwóch miejscach znajduje się Kasa Polska z lokatami oprocentowanymi odpowiednio 6,7% i 6,5%. My koncentrujemy się jednak na SKOK Wołomin, a więc lokatę rentierską oprocentowaną zmiennie na 6,2% w skali roku.

Policzmy sobie zysk dla tej lokaty dla naszych oszczędności zarówno dla lokaty dynamicznej w SK Banku, jak i w SKOK-u Wołomin:

Podmiot Nazwa lokaty Oprocentowanie Kapitał Odsetki Zysk netto
SK Bank Lokata dynamiczna 4,26% 15000 zł 639 zł 517,59 zł
SKOK w Wołominie Lokata rentierska pewna 6,20% 15000 zł 930 zł 753,30 zł

Jak widać różnica między najlepszą lokatą bankową a dobrą lokatą w SKOK wynosi w naszym przykładzie 235,71 zł.

Pozostała nam jeszcze jedna operacja, a mianowicie odjęcie od zysku kosztu zapisania się do SKOK Wołomin, który wynosi zgodnie z tą tabelą: 75 zł, przy czym żegnamy się tylko z 44 zł, bo reszta zostanie nam oddana w przypadku wystąpienia z kasy. Tak więc zyskujemy (235,71–44 zł) w SKOK-u Wołomin około 190 zł. Kwota ta będzie niższa w przypadku zdeponowania mniejszej kwoty, ale i wyższa w przypadku kwoty większej. Dla przykładu, mając depozyt o wartości 150 tys. zł zyskujemy już 2313 zł więcej niż na najlepszej lokacie bankowej. Innymi słowy dla wysokich kwot SKOK Wołomin będzie oczywistym wyborem. Potwierdza to zresztą struktura depozytów w kasach, gdzie średni depozyt wynosi ponad 22 tys. zł. Ponadto im dłużej będziemy chcieli korzystać z usług SKOK-u tym większa szansa, że koszty wstąpienia stanowić będą mniejsze obciążenie, gdyż będą się rozkładać na kolejne lata.