Najlepsze lokaty terminowe w SKOK na listopad 2013

Najlepsze lokaty listopad 2013

Sytuacja na rynku lokat terminowych w porównaniu z poprzednim miesiącem uległa pogorszeniu. Dotyczy to jednak głównie SKOK-ów, w których jednak wciąż można znaleźć lokaty oprocentowane grubo powyżej 5%. I choć różnica w oprocentowaniu pomiędzy liderami w bankach i kasach wynosi około 2% i perspektywa wejścia SKOK-ów pod parasol BFG jest coraz bliższa to nadal nie widać gwałtownych ruchów jeśli chodzi o migrację kapitału z banków do SKOK-ów.

Z danych NBP wynika, że we wrześniu sektor SKOK odnotował nieznaczny spadek wartości depozytów wynoszący 35 mln zł. Zmiana procentowa w stosunku do sierpnia wyniosła zatem -0,21%. Wartość depozytów, jaką dysponowały spółdzielcze kasy to 17,023 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym z kwietniem bieżącego roku (16,929 mld zł). Podobny procentowy spadek miał miejsce w bankach, gdzie wartość depozytów obniżyła się o 0,14% z 540,543 mld do 539,771 mld zł. Na dane z października musimy jeszcze poczekać, choć najciekawsze mogą się okazać dopiero dane z grudnia bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania (>5%) to liderami wciąż pozostają głównie średnie i duże kasy, takie jak Kasa Polska, SKOK Wołomin czy SKOK Arka. Niestety, drastyczną obniżkę oprocentowania zaoferował SKOK w Wołominie (nawet o 0,7%), co spowodowało, że SKOK ten, który był dotychczasowym liderem spadł na dalsze miejsca dając się wyprzedzić m.in. przez Kasę Polską. W przypadku lokat na okres 1–3 miesięcy wygląda to tak:

 1. Kasa Polska: Lokata Jesienna 3m, oprocentowanie stałe 5,5%
 2. SKOK Arka: Lokata dyskontowa "Pieniądze na start" 3m, oprocentowanie stałe 5,5% (kwota maksymalna to 30 tys. zł)
 3. Kasa Polska: Lokata terminowa 3m, oprocentowanie zmienne 5,3%
 4. SKOK w Wołominie: Lokata Pewna z ROR 3m, oprocentowanie zmienne 5,3%
 5. SKOK w Wołominie: Lokata Pewna Stała 3m, oprocentowanie stałe 5,1%

Na okres 4–6 miesięcy najlepsze oferty mają Kasa Polska oraz SKOK Wołomin:

 1. Kasa Polska: Lokata Jesienna 6m, oprocentowanie stałe 6%
 2. Kasa Polska: Lokata terminowa 6m, oprocentowanie zmienne 5,9%
 3. SKOK w Wołominie: Lokata Pewna z ROR 6m, oprocentowanie zmienne 5,6%
 4. SKOK w Wołominie: Lokata Pewna Stała 4m, oprocentowanie stałe 5,2%
 5. SKOK w Wołominie: Lokata Pewna Stała 6m, oprocentowanie stałe 5%

Również w przypadku lokat na dłuższy termin 7–12 miesięcy bezapelacyjnym liderem jest Kasa Polska:

 1. Kasa Polska: Lokata terminowa 12m, oprocentowanie zmienne 6,7%
 2. Kasa Polska: Lokata terminowa 9m, oprocentowanie zmienne 6,5%
 3. SKOK w Wołominie: Lokata rentierska 12m, oprocentowanie zmienne 6,2%
 4. SKOK w Wołominie: Lokata Pewna z ROR 12m, oprocentowanie zmienne 5,8%
 5. SKOK w Dąbrowie Górniczej: Lokata terminowa 12m, oprocentowanie zmienne 5,5%

Lokatę oprocentowaną powyżej 5% ma obecnie również SKOK Kujawiak (5,05%).

W przypadku długoterminowych lokat (powyżej 12 miesięcy) robi się w rankingu dość tłocznie i bardziej różnorodnie. Wciąż dominuje Kasa Polska oraz SKOK Wołomin, ale pojawiają się również SKOK Beskidy, SKOK Wybrzeże, Kasa Centrum, SKOK Nike czy SKOK Mysłowice. Pełny ranking dostępny jest tutaj.