SKOK Wołomin – opinie za i przeciw

We wrześniu SKOK w Wołominie obchodzi 14 urodziny swojego istnienia. To niewątpliwie świetna okazja ku temu, aby dokonać krytyczną ocenę jego działalności ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb deponentów. W ramach wstępu wypada przytoczyć słowa, które można znaleźć na stronie opisywanej kasy:

Przez lata zdobywała ona zaufanie swoich klientów – dziś ufa jej ponad 75 tys. stałych członków, których obsługuje 350 pracowników w 102 oddziałach w kraju. Obecnie plasuje się na drugim miejscu wśród ponad 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kraju, a także w pierwszej setce największych instytucji finansowych w Polsce (według ranking tygodnika „Polityka”).

SKOK Wołomin, Kolejny Jubileusz SKOK w Wołominie [odczyt: 10.09.2013]

SKOK Wołomin to niewątpliwie kasa z ambicjami, której skala rozwoju w ciągu krótkiego okresu czasu pozytywnie zaskakuje. Swoją działalność rozpoczęła 1 września 1999 roku posiadając tylko jeden Punkt Kasowy w Wołominie zatrudniający dwie osoby. Później otwierano kolejne kasy w najbliższej okolicy, aż w końcu obrano strategię ekspansji ogólnopolskiej – obecnie placówki kasy znajdują się na terenie 10 województw. Będąc członkiem tej kasy od ponad dwóch lat podzielę się z Wami moimi wrażeniami z punktu widzenia deponenta.

Mocne strony

 1. Kasa jest niewątpliwie wieloletnim liderem jeśli chodzi o wysokość odsetek od depozytów, jakie oferuje swoim członkom. I to wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla deponentów. Dzięki strategii wysoko oprocentowanych lokat i rachunków kasa posiada jeden z największych przeciętnych depozytów w tej branży – na każdego członka przypada depozyt wysokości około 20 tys. zł.
 2. Dostęp do eSKOK (bankowość elektroniczna), choć płatny 4,5 zł miesięcznie umożliwia darmowe przelewy, które standardowo kosztują w zależności od kwoty przelewu 2,5–6 zł.
 3. Możliwość przystąpienia do SKOK-u drogą korespondencyjną. Wymagany kontakt z centralą.
 4. Relatywnie wysoko oprocentowany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (2–4,8%)
 5. Bogaty wybór stosunkowo dobrze oprocentowanych lokat terminowych/rentierskich, choć przeważają te ze zmiennym oprocentowaniem. Należy jednak zauważyć, że mimo zapisu o zmienności oprocentowania zarząd praktycznie nie podejmuje decyzji o jej obniżeniu nawet w sytuacji, gdy spadek stóp procentowych jest znaczny.
 6. Możliwość założenia lokaty poprzez pocztę e-mail oraz telefon – wówczas otrzymujemy umowę lokaty pocztą, a jedną kopię podpisujemy i wysyłamy do centrali SKOK. Dodam tylko, że nie jesteśmy ścigani w sytuacji, gdy o wysłaniu umowy zapomnimy.
 7. W dniu zakończenia lokaty oddział, w którym podpisaliśmy umowę członkowską dzwoni do nas, aby poinformować nas o statusie lokaty. I tylko tyle; bez nachalnego marketingu.
 8. Często wyższe oprocentowanie depozytów, dla osób posiadających więcej udziałów kasy. Przydałoby się również taki system wprowadzić dla osób z dłuższym stażem w kasie.
 9. Dobry kontakt mailowy z centralą kasy – wątpliwości były rozwiewane w ciągu 24h roboczych a przy wątkach wymagających szerszego objaśnienia otrzymuje się telefon zwrotny.

Słabe strony

 1. Brak możliwości aktywacji usługi eSKOK korespondencyjnie.
 2. Brak możliwości założenia/zerwania lokaty przez system eSKOK. Jest to niezrozumiałe tym bardziej, że platforma ta umożliwia tego typu rozwiązanie a decyzja o uaktywnieniu tej możliwości zależy wyłącznie od decyzji zarządu SKOK w Wołominie. Nawet w regulaminie rachunków lokat terminowych obowiązującego od 2009 roku widnieją stosowne zapisy nt. wykorzystania usługi eSKOK przy zakładaniu lokat.
 3. Relatywnie wysoki koszt wpisowego do kasy – 30 zł.
 4. Mało estetyczna strona internetowa z ograniczoną funkcjonalnością – brak możliwości subskrypcji kanału RSS zawierającego aktualności a w szczególności zaś nowości i zmiany w depozytach. Istnieje co prawda możliwość zapisania się na newsletter na stronie SKOK Wołomin, to jednak ten sposób komunikacji nie jest wykorzystywany. Szkoda.

Na zakończenie wypada mi tylko podziękować za dotychczasową współpracę oraz życzyć, aby słabe strony zostały jak najszybciej zniwelowane.