KNF: Zarząd komisaryczny w SKOK ARKA

Dnia 28 sierpnia 2015 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała jednogłośnie o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej "ARKA". Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie SKOK-u i KNF:

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Arka poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego".

Pojawiły się również zapewnienia, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na sposób działania Kasy:

Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Arka. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Arka z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Arka. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie".

KNF nie po raz pierwszy ustanawia zarząd komisaryczny w SKOK-ach. Dla przypomnienia, chodzi już o dziewięć kas, z czego cztery już nie istnieją:

  1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (przejęciem zainteresowani są PKO SA oraz PKO BP),
  2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa św. Jana z Kęt w Rumi (kasa przejęta przez Alior Bank),
  3. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wesoła w Mysłowicach (kasa przejęta przez PKO BP),
  4. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wspólnota w Gdańsku (kasa upadła),
  5. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Wołominie (kasa upadła),
  6. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Jowisz w Czeladzi (Kasa Jowisz),
  7. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni,
  8. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach,
  9. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Kujawiak.

Czy klienci kasy mają się czego obawiać? Warto pamiętać, że wszystkie depozyty są obecnie gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), co oznacza, że w przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są depozyty do kwoty 100 tys. euro, a więc w przybliżeniu 420 tys. zł. Gorzej mają natomiast pożyczkobiorcy, ponieważ w przypadku ew. upadku kasy mogą mieć zerwaną umowę pożyczki w trybie natychmiastowym.

SKOK Arka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej to średniej wielkości kasa mająca swoje oddziały w 15 miastach. Często pojawiała się w rankingu najlepszych lokat stefczykradzi.pl. Oprocentowanie lokat w kasie nie zmieniło się od czerwca i nadal obowiązuje kilka atrakcyjnie oprocentowanych lokat: