PKO BP przejmuje SKOK Wesoła

Z dniem 19 czerwca 2015 r. zarząd majątkiem SKOK Wesoła obejmuje zarząd PKO Banku Polskiego. Poinformowała o tym wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która wydała zgodę na przejęcie SKOK "Wesoła" w Mysłowicach przez PKO Bank Polski. Przypomnę, że to już trzecia kasa kredytowa, która znajdzie się w rękach banków. W 2014 roku najpierw SKOK im. św. Jana z Kęt z siedzibą w Rumii został przejęty przez Alior Bank SA a później Bank Pekao przejęła Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik).

W komunikacie KNF podano:

"Sytuacja PKO Banku Polskiego pozwala na przejęcie SKOK Wesoła w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy."

Komisja poinformowała również, że proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Nie podano jednak o jaką kwotę darowizny chodzi.

Decyzja KNF oznacza, że 1 sierpnia 2015 roku SKOK Wesoła zostanie przejęty przez PKO Bank Polski i do tego dnia, kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. Oznacza to też, że z rynku zniknie kolejny duży SKOK, a sektor SKOK skurczy się do 50 podmiotów. Obawiam się, że "prezentów" dla banków może być więcej – w końcu to Bankowy Fundusz Gwarancyjny finansowo angażuje się w proces restrukturyzacji kasy. Pod młotek może wkrótce pójść również SKOK Kujawiak, do którego kilka dni temu KNF wprowadziło zarząd komisaryczny.

Przejmowany SKOK "Wesoła" posiada obecnie 69 placówek i 63 tysiące członków. Według danych finansowych na dzień 30 kwietnia 2015 r. wartość depozytów w kasie wyniosła 624,6 mln zł a aktywa SKOK Wesoła nie wystarczają na pokrycie jej zobowiązań – niedobór aktywów na zaspokojenie zobowiązań SKOK Wesoła wyniósł 282,8 mln zł.

Natomiast PKO BP to największy bank uniwersalny w Polsce, który kontrolowany jest przez Skarb Państwa (31,39% udziałów). Z danych Banku wynika, że obecnie ma blisko 1200 własnych oddziałów (a także 1210 agencji), ponad 2500 własnych bankomatów i prowadzi ponad 6 mln rachunków. Bank zatrudnia ponad 25 tysięcy pracowników. Wartość aktywów PKO BP wynosi 243,8 mld zł. Natomiast wartość aktywów przejmowanej SKOK Wesoła wynosi 0,15% wartości aktywów PKO Banku Polskiego.