Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Zawieszenie działalności SKOK Wołomin - co to oznacza?

Dziś, tj. 11 grudnia 2014, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. W komunikacie KNF podała:

Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF.

SKOK Wołomin według stanu na dzień 10 grudnia 2014 r. utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej (dalej „Kasa Krajowa”) w wysokości 300,9 mln zł.

Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy – zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin. (...)

W obecnej sytuacji KNF oczekuje, w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin. Kolejne posiedzenie KNF w tej sprawie z udziałem Kasy Krajowej przewidziane zostało na dzień 12 grudnia 2014 r.

Co to oznacza dla deponentów? Według danych z połowy roku chodzi o około 80 tysięcy członków, którzy zgromadzili tam ponad 2,5 miliarda złotych. Właściwie można oczekiwać tylko jednego scenariusza, a mianowicie ogłoszenia upadłości kasy w najbliższych dniach. Decyzja KK SKOK może być według mnie tylko jedna: odmowa wsparcia finansowego SKOK-owi w Wołominie. Decyzja według KNF powinna zapaść do 13 grudnia. Po tym dniu najprawdopodobniej zostanie ogłoszona upadłość kasy w Wołominie. Wszystkie lokaty, które były dotychczas w rankingu stefczykradzi.pl zostają wycofane z publikacji.

Dodam, że zawieszenie kasy oznacza według ustawy o skok, że Kasa:

1)    nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o skok, w tym w szczególności:

a)    nie przyjmuje nowych członków,
b)    nie przyjmuje i nie gromadzi depozytów swoich członków,
c)    nie udziela swoim członkom pożyczek i kredytów,
d)    nie przeprowadza na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
e)    nie pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r, o pośrednictwie ubezpieczeniowym 9dz.U. nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
f)    nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o skok,
g)    nie dokonuje zwrotu wpłat na udziały wniesione przez członków ani zwrotu wpłat wniesionych na poczet wkładu członkowskiego,

2)    prowadzi działalność w zakresie windykacji należności,
3)    realizuje polecenia przelewu wystawione przez członków SKOK w Wołominie wyłącznie na rachunki organów podatkowych,
4)    przyjmuje spłaty z tytułu udzielonych do dnia zawieszenia działalności pożyczek i kredytów.

Na stronie SKOK w Wołominie Zarządca Komisaryczny w SKOK w Wołominie Waldemar Stawski podaje ponadto w komunikacie, że:

1.    w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. Placówki Kasy nie będą czynne dla Członków Kasy,
2.    w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. polecenia przelewu na rachunki organów podatkowych oraz spłaty z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych przez Kasę, Członkowie Kasy będą mogli realizować za pośrednictwem innych instytucji finansowych,
3.    o dalszych działaniach Członkowie Kasy będą na bieżąco informowani w kolejnych komunikatach.

Również bankowość elektroniczna e-SKOK jest dla członków SKOK w Wołominie niedostępna. Deponenci kasy muszą się więc uzbroić w cierpliwość i przygotować na bardzo prawdopodobną upadłość kasy. Proszę pamiętać, że depozyty (kapitał + naliczone odsetki do dnia ogłoszenia upadłości) we wszystkich SKOK-ach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100 tys. euro. W chwili ogłoszenia przez kasę upadłości BFG ma obowiązek w przeciągu 20 dni roboczych wypłacić członkom zdeponowane w kasie pieniądze. Może to mieć miejsce na przykład za pośrednictwem placówek PKO BP, jak miało to miejsce w przypadku wypłat depozytów członkom SKOK "Wspólnota".


AKTUALIZACJA:
Rzecznik prasowy Andrzej Dunajski KS SKOK powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że "Kasa Krajowa nie sfinansuje roszczeń członków SKOK Wołomin. Zabrania nam tego prawo - podkreślił Andrzej Dunajski. Tak zwany kredyt płynnościowy może być bowiem udzielony tylko wtedy, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK". Więcej w tym komunikacie KK SKOK.

AKTUALIZACJA (12.12.2014): Wniosek o upadłość SKOK Wołomin został złożony przez KNF do Sądu. Więcej tutaj.

Komentarze   

#17 Paweł 2014-12-11 22:24
Cytuję Sebastian:
Cytuję aga:
co ze srodkami powyzej kwoty bfg. jak je odzyskac ?

W teorii uzyskanie środków powyżej 100 tys. euro jest możliwe z masy upadłościowej podmiotu, jednak w praktyce wygląda to tak, że pierwszeństwo w odzyskaniu wierzytelności ma np. BFG.

Być może jednak Kasa Krajowa SKOK wykona podobny ruch co w przypadku Kasy "Wspólnota": http://stefczykradzi.pl/194-bfg-kasa-krajowa-skok (przy założeniu, że wołomińska kasa upadnie).


To możliwe, ale trudne.

1. Całościowo kwota może być wyższa, niż ta we Wspólnocie.

2. Krajowa SKOK miała zwykle wiele pretensji do ludzi z Wołomina.

3. Przyczyny kłopotów są wybitnie kryminalne, a kredyty nie tylko udzielane nierozważnie, lecz przestępcze.
Cytować
#16 skokowiec 2014-12-11 21:24
@Leo - nie dziwie sie teraz jak komisarz namawiał niedawno do zakładania depozytów ze kasa ma płynność
Cytować
#15 Sebastian 2014-12-11 21:08
Cytuję aga:
co ze srodkami powyzej kwoty bfg. jak je odzyskac ?

W teorii uzyskanie środków powyżej 100 tys. euro jest możliwe z masy upadłościowej podmiotu, jednak w praktyce wygląda to tak, że pierwszeństwo w odzyskaniu wierzytelności ma np. BFG.

Być może jednak Kasa Krajowa SKOK wykona podobny ruch co w przypadku Kasy "Wspólnota": http://stefczykradzi.pl/194-bfg-kasa-krajowa-skok (przy założeniu, że wołomińska kasa upadnie).
Cytować
#14 aga 2014-12-11 20:56
co ze srodkami powyzej kwoty bfg. jak je odzyskac ?
Cytować
#13 Leo 2014-12-11 20:16
Z tego co udało mi się dzisiaj dowiedzieć, to niestety sytuacja wygląda źle - w SKOK-u Wołomin jest bardzo duża liczba pożyczek przeterminowany ch na spore kwoty (po kilka milionów złotych), w sumie to kwota w okolicach 2mld zł, większość tych kredytów przeterminowana jest dopiero od niedawna, często od 2-4 miesięcy. Wygląda to tak, jakby sprawdzały się informacje o kredytach branych na słupy - kolejne pożyczki były spłacane funduszami zdobywanymi z następnych kredytów, w pewnym momencie musiało się to gwałtownie załamać, zgadza się to mniej więcej z terminami ostatnich aresztowań. Do tej pory nie wychodziło to w raportach finansowych SKOK-u, bo kredyty były spłacane i do tego był spory dopływ kapitału z depozytów, SKOK mógł więc wykazywać zysk przez ostatnie lata, co mogło uśpić czujność organów nadzorczych. Przyrost przeterminowany ch pożyczek w drugiej połowie tego roku jest gigantyczny (ponad 10-krotny wzrost w ciągu roku!), jeśli faktycznie to są wszystko lipne kredyty bez szans na spłatę i bez właściwego zabezpieczenia, to SKOK ma olbrzymią dziurę, nie ma żadnych szans na to, żeby KSKOK miała fundusze na ratowanie SKOK-u.
Cytować
#12 Sebastian 2014-12-11 19:44
@skokowiec: O ile zdecydują się je otworzyć. Wciąż przecież działalność kasy może być zawieszona.

Cytuję Paweł:
Tylko jak utrzymać w ryzach dyscypliny klientów po informacji o utracie płynności i 80% przeterminowanych kredytów.


Otóż to. Moim skromnym zdaniem już jest pozamiatane.
Cytować
#11 Paweł 2014-12-11 19:31
@Sebastian: Przeanalizowałe m uwagę z wypowiedzi 4

Istnieje zatem cień szansy, że KNF chce wywrzeć presję na Krajową SKOK, aby ta pomogła jednak finansowo Wołominowi. Gra na ugięcie się nielubianego partnera. W razie niepowodzenia operacji i nieprzejednanej postawy Krajowej SKOK, być może mniej kosztowne będzie dofinansowanie płynności z BFG jak sugerujesz, niż wypłata ogromnych kwot wszystkim wierzycielom.

Tylko jak utrzymać w ryzach dyscypliny klientów po informacji o utracie płynności i 80% przeterminowany ch kredytów.
Cytować
#10 skokowiec 2014-12-11 19:25
Sam w poniedziałek albo jutro pojadę do odziału skok wołomin aby zobaczyć widowisko i zrelacjonuje to widowisko wpisem jakie są opinie klientów
Cytować
#9 skokowiec 2014-12-11 19:21
@Sebastian - ma racje bedzie Awantura ludzie bedą sie kłócic - ja myśle ze to celowe chcą z klientów zrobić baranów - KNF i BFG razem z Komisarzem bedą mieli w poniedziałek UBAW
Cytować
#8 Sebastian 2014-12-11 19:09
@Paweł: Zauważ, że również w przypadku SKOK "Wspólnota" zarządca komisaryczny nie przedstawił żadnego planu naprawczego.

Nie wyobrażam sobie otwarcia placówek w poniedziałek. Obawiam się, że może być nerwowo a sytuacja może być niezwykle stresująca dla pracowników. Nie chodzi tu tylko o widmo utraty pracy, ale również zachowanie klientów, którzy mogą nie rozumieć o co właściwie chodzi...
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!