Inwestycje alternatywne – pieniądze dzięki pasji

Inwestycje alternatywne

Pochodną oszczędzania jest inwestowanie. Sposobów na pomnażanie pieniędzy jest wiele, choć mogą się one bardzo od siebie różnić. Sześć miesięcy temu opublikowałem krótki tekst poświęcony inwestowaniu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Artykuł miał charakter zajawki i miał na celu zaintrygować czytelnika tą formą inwestowania. Podobnie chciałbym uczynić z tematem, które zajmuje mnie od kilku lat, a mianowicie inwestycjami alternatywnymi.

Inwestycje alternatywne polegają na inwestowaniu środków w inne niż tradycyjne formy inwestycji takie jak akcje, udziały, obligacje, depozyty bankowe czy gotówka. Są one typowane przez wielu komentatorów finansowych jako warte rozważenia w okresie niepewnej sytuacji rynkowej. Chociaż nie można całkowicie zrezygnować z zapewniających płynność produktów finansowych, dobrze jest zdywersyfikować portfel inwestycji włączając do niego rozwiązania pozafinansowe.

Inwestycje alternatywne charakteryzuje:

Inwestycje alternatywne można podzielić na takie, gdzie aktywo nabywane jest głównie ze względu na oczekiwanie wzrostu jego wartości w przyszłości, a więc inwestor w momencie zakupu planuje sprzedaż w korzystnym momencie rynkowym po wyższej cenie.

Drugi rodzaj to tak zwane inwestycje w pasje, gdzie zwrot z inwestycji, choć ważny, nie jest czynnikiem decydującym przy podejmowaniu decyzji o zakupie. W tej grupie mieszczą się na przykład inwestycje w:

Dla ludzkiej psychiki inwestowanie realizowane w ramach naszej pasji to rozwiązanie idealne. Interesujemy się np. kolekcjonowaniem łyżeczek do soli i stajemy się w tej dziedzinie ekspertami. Z fazy ilościowej dorastamy do jakościowej sprzedając mniej udane przedmioty. W ten sposób nabywamy doświadczenie i wyczucie rynku. Poza tym nawiązujemy nowe kontakty, które przyspieszają proces finalizacji transakcji. Wiemy też, gdzie kupić i gdzie sprzedać I co z tego, że wymaga to czasu i cierpliwości skoro lubimy to robić?

Dla zainteresowanych zgłębieniem tematu inwestycji alternatywnych:

•    “Profit Journal” nr 1/2012 i 4/2012 http://profitjournal.pl/ [15.05.2014]
•    „Rzeczpospolita”, Moje pieniądze, Moja kolekcja, http://www.rp.pl/temat/706706.html [15.05.2014]
•    Pruchnicka-Grabias I. (red), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008. 
•    Adamska A., Fierla A. (red.) Inwestowanie: instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
•    Bankier, Inwestowanie alternatywne, http://www.bankier.pl/inwestowanie-alternatywne/ [15.05.2014]

I na koniec jeszcze inspirująca infografika: