KNF: SKOK-i bez prezesów

Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła 7 prezesów SKOK, czego powodem miał być brak "rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą". Komunikat brzmi niewątpliwie enigmatycznie, szczególnie jeśli przejrzy się listę niezatwierdzonych prezesów. I tak KNF jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

  1. Mariusza Gazdy na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Wołominie,
  2. Jacka Gębali na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Jaworzno
  3. Bogumiła Krzyszczaka na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego,
  4. Jana Kubika na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Jowisz,
  5. Ryszarda Prusa na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej,
  6. Pana Andrzeja Sosnowskiego na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,
  7. Pana Leszka Wójcika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Kujawiaka.

No proszę, jak widać odmowa dotyczy m.in. dwóch największych SKOK-ów, w tym Kasy Stefczyka oraz SKOK-u w Wołominie. Prezesami obaj panowie byli od początku ich powstania. Mamy też przed oczami jej doskonałe wyniki finansowe, ale i aresztowanie wiceprezes SKOK Wołomin pani Joanny P., która została objęta zarzutami dotyczącymi wyłudzania kredytów.

 Ponadto w komunikacie KNF napisano: "Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasami przez te osoby. Prezesi ponoszą odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kas oraz nieprawidłowości w ich działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesów na kasy, w tym ocenę ich zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości." Niestety, ogólny komunikat bez konkretnych zarzutów może trochę niepokoić i choć depozyty wszystkich SKOK-ów gwarantuje BFG to brakuje większej transparentności... co sprawia, że decyzja może zostać potraktowana jako polityczna. Rzecznik prasowy Kasy Krajowej SKOK odnosi się do decyzji KNF słowami: "Rzekome zastrzeżenia do Prezesów SKOK, o których informuje KNF, oparte są na przesłankach czysto uznaniowych. Tego typu decyzje Komisji, to spełnianie się jednego z punktów scenariusza, który Kasa Krajowa przewidywała przed kilku laty a który dotyczy wyeliminowania ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jego założycieli, którzy z powodzeniem przez ponad 20 lat rozwijali Kasy."

PS. Z komunikatu KNF wynika również jedna ciekawostka, a mianowicie, że mamy obecnie 52 kasy. Jak wiemy SKOK „Wspólnota” złożyła wniosek o upadłość a SKOK im. Św. Jana z Kęt został przejęty przez Alior Bank. Trzecia tajemnicza kasa kredytowa, która zniknęła ze statystyk to SKOK „Dziedzice”, który został przejęty przez SKOK „Szopienice”.