Bank przejmuje SKOK

Po ogłoszeniu upadłości przez SKOK Wspólnota zgęstniała atmosfera wokół pozostałych kas mających ustanowiony zarząd komisaryczny. Jedną z tych kas był SKOK św. Jana z Kęt, który 18 lipca wydał komunikat, że w stosunku do kasy "nie będzie realizowany proces zmierzający do zawieszenia jej działalności i ogłoszenia upadłości". Jednocześnie ogłoszono, że KNF nie zgodził się na przejęcie kasy przez inny SKOK, ponieważ żadna "nie posiada zdolności uczestniczenia w restrukturyzacji Kasy św. Jana z Kęt". Komunikat ten był jednoznacznie negatywny, ponieważ bez dopływu nowego kapitału Kasa musiałaby prędzej czy później ogłosić upadłość, a przejęcie przez inną kasę było scenariuszem najbardziej prawdopodobnym.

Po miesiącu okazało się jednak, że Kasę św. Jana z Kęt z siedzibą w Rumii przejmie bank (por. pismo poniżej). I tak z dniem 18 sierpnia 2014 r. zarząd majątkiem SKOK obejmie Alior Bank SA, który jako jedyny bank zgłosił ofertę przejęcia zagrożonej kasy. Natomiast z dniem 1 września 2014 r. SKOK im. św. Jana z Kęt zostanie w pełni przejęty. Do tego dnia SKOK im. św. Jana z Kęt ma prowadzić działalność bez zmian i w pełnym dotychczasowym wymiarze. Jak będzie wyglądała przyszłość kasy po tym terminie trudno ocenić, jednak proces docierania i zmian może być długotrwały.

Wartość aktywów przejmowanej SKOK im. św. Jana z Kęt wynosi jedynie 0,22% wartości aktywów Alior Banku. To niedużo, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że SKOK św. Jana z Kęt należy do dziesiątki największych SKOK-ów w Polsce a Alior Bank SA to bank komercyjny relatywnie mały.

Przejęcie SKOK-u przez bank to niewątpliwie precedens, który może zostać wykorzystany w stosunku do kas dobrze prosperujących, takich jak np. SKOK Wołomin. Kapitały banków są na tyle duże, że przejęcie wszystkich kas nie stanowiłoby żadnego problemu finansowego. A tym sposobem pozbyto by się konkurencji. Trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, jednak w naszym kraju wszystko jest możliwe.

 

Wartość aktywa przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22 proc. wartości aktywów Alior Banku.

Czytaj więcej na:
http://biznes.trojmiasto.pl/Alior-Bank-przejmuje-SKOK-im-sw-Jana-z-Ket-n82506.html#tri
Wartość aktywa przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22 proc. wartości aktywów Alior Banku.

Czytaj więcej na:
http://biznes.trojmiasto.pl/Alior-Bank-przejmuje-SKOK-im-sw-Jana-z-Ket-n82506.html#tri
Wartość aktywa przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22 proc. wartości aktywów Alior Banku.

Czytaj więcej na:
http://biznes.trojmiasto.pl/Alior-Bank-przejmuje-SKOK-im-sw-Jana-z-Ket-n82506.html#tri
Wartość aktywa przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22 proc. wartości aktywów Alior Banku.

Czytaj więcej na:
http://biznes.trojmiasto.pl/Alior-Bank-przejmuje-SKOK-im-sw-Jana-z-Ket-n82506.html#tri
Wartość aktywa przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22 proc. wartości aktywów Alior Banku.

Czytaj więcej na:
http://biznes.trojmiasto.pl/Alior-Bank-przejmuje-SKOK-im-sw-Jana-z-Ket-n82506.html#tri