Największe SKOK-i w Polsce – zestawienie

Każda Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Polsce jest zobligowana do publikowania zaudytowanych sprawozdań finansowych (m.in. bilans oraz rachunek zysków i start) w Monitorze Spółdzielczym B. Dotyczy to również banków spółdzielczych i innych organizacji spółdzielczych. Dostęp do tych dzienników jest publiczny, jednak w praktyce mocno ograniczony, bo odpłatny. Roczna prenumerata Monitora Spółdzielczego B w wersji elektronicznej to wydatek bagatela 1800 zł (patrz poniżej)!


Na szczęście wiele bibliotek uczelnianych umożliwia swoim czytelnikom nieodpłatny dostęp (poprzez np. bazy EMIS Intelligence czy Inforlex) do dzienników urzędowych, w których odszukać można sprawozdania poszczególnych kas kredytowych. Jest to jednak zadanie żmudne i czasochłonne. Poza tym nie wszystkie podmioty trzymają się terminów ustawowych i publikują swoje sprawozdania o czasie, czyli do 15 lipca następnego roku.

W Polsce istnieje obecnie 54 kas oszczędnościowo-kredytowych. Ich liczba powoli, choć systematycznie spada z powodu konsolidacji na tym rynku. Łączenie się kas ma na celu między innymi utrzymanie się na rynku słabszych podmiotów oraz poprawę konkurencyjności. W bieżącym roku doszło również do upadku czwartej pod kątem wielkości kasy kredytowej w Polsce, czyli SKOK-u Wspólnota.

Największe SKOK-i w Polsce wg danych z 2013 roku wg aktywów:

Pozycja Kasa Aktywa (w tys.) depozyty (w tys.) zysk netto (w tys.)
1 SKOK im. Franciszka Stefczyka 7 727 656 6 921 245 10 229
2 SKOK w Wołominie 2 828 414 2 501 986 83 047
3 SKOK im. Chmielewskiego 1 321 007 1 188 072 23 655
4 SKOK Wesoła (2012) 814 652 742 516 -21 665
5 SKOK Wspólnota (2012) 793 390 947 352 13 909
5 SKOK Kujawiak 238 264 204 551 10 296
6 Twoja SKOK 225 396 bd 13 352
7 SKOK Centrum 176 878 bd 12 004
8 SKOK Nike 171 645 157 919 2 038
9 SKOK im. Mikołaja Kopernika 165 093 bd 914
10 SKOK im. E. Kwiatkowskiego 123 722 109 675 883
11 Zachodniopomorska SKOK 108 485 bd 3 409
12 SKOK im. Św. Jana z Kęt (2012) 76 812 78 877 -8 887