Kasa Stefczyka i SKOK Wołomin chwalą się wynikami

W mediach coraz ciszej na temat ogłoszenia przez Kasę Wspólnota upadłości, aczkolwiek wciąż pojawiają się echa tego wydarzenia m.in. za sprawą komunikatu BFG na temat dokładnej kwoty, do której środki są gwarantowane (414790,00 zł) oraz informacji, że pieniądze mogą być podejmowane od 28 lipca w 1131 placówkach PKO BP w całej Polsce. Z informacji, które napływają można wywnioskować, że proces wypłat przebiega sprawnie, za co należy pochwalić Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Tymczasem dwa największe SKOK-i w Polsce pochwaliły się na oficjalnych stronach internetowych wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2014 roku. Wyniki są zadowalające, choć lepiej wypada SKOK Wołomin, a więc druga co do wielkości kasa w Polsce (por. tabela).

  31.12.2013 30.06.2014
Suma bilansowa 2 828 413 508,00 zł 3 088 536 678,00 zł
Depozyty ogółem 2 501 986 068,00 zł 2 719 763 663,00 zł
Kredyty i pożyczki ogółem 2 141 654 328,00 zł 2 429 335 036,00 zł
Wynik finansowy netto 83 047 447,00 zł 32 561 262,00 zł
Kapitały własne 201 353 418,00 zł 236 248 740,00 zł
Współczynnik wypłacalności 5,44% 7,99%

Natomiast w komunikacie Kasy Stefczyka napisano: "Według danych sprawozdawczych, na koniec czerwca 2014 roku, Kasa Stefczyka osiągnęła zysk przekraczający 15 milionów złotych. To istotna poprawa w odniesieniu nie tylko do maja, który Kasa zakończyła wynikiem ok. 9,9 miliona, ale również w stosunku do pierwszego kwartału, kiedy zysk przekroczył 4,1 miliona. Aktywa Kasy przekraczają 7 miliardów złotych, zaś jej współczynnik wypłacalności stale utrzymuje się powyżej norm ustawowych.

Dodatnie wyniki finansowe cieszą, podobnie jak rosnący współczynnik wypłacalności. Dobra kondycja obu kas jest kluczowa, ponieważ są one odpowiedzialne za około 55% aktywów całego sektora SKOK. Warto również nadmienić, że to iż kasa wykazuje zysk, choć jest organizacją non-profit nie jest niczym nagannym. Zysk nie może być przeznaczony na dywidendą, jak jest to w przypadku banków czy organizacji komercyjnych, może być natomiast przenoszony w ramach rezerw na następne lata i później wykorzystany na cele statutowe.