Fundusz pomocowy BFG

Analizując raporty roczne Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z ostatnich 5 lat można na szybko obliczyć, że średni przyrost funduszy pomocowych tej instytucji wynosił około 750 mln zł rocznie. Na koniec 2012 roku BFG posiadało środki w wysokości 6,86 mld zł, co oznaczało, że zabezpieczenie środkami systemu bankowego wynosiło zaledwie 1,83%. Dodam, że wskaźnik ten obniżył się z poziomu 2,72% w 2007, co wynikało bezpośrednio z podwyższenia gwarancji depozytów z 22,5 tys. euro do 100 tys. euro.

Wskaźnik zabezpieczenia środkami systemu bankowego i kas można uznać za niewystarczający i konieczne wydaje się zwiększenie składki na rzecz BFG opłacanej zarówno przez SKOK-i oraz banki tak, aby w przypadku większej zawieruchy na rynkach finansowych podatnicy nie ponosili finansowej odpowiedzialności za błędy polityki poszczególnych kas czy banków. Zasadne minimum to wskaźnik na poziomie 10% i więcej. Składki płacone przez banki i od niedawna kasy są niejako ubezpieczeniem na rzecz swoich deponentów i składka mogłaby być większa niż symboliczne 0,085% aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych instytucji. Przypomnę, że zysk netto sektora bankowego wyniósł ponad 16,2 mld zł w 2012, 15,5 mld zł w 2013, a w tym roku wynik finansowy może być jeszcze lepszy. Dla porównania, wpłata całego sektora bankowego na rzecz funduszu pomocowego BFG wyniosła 829 mln zł w 2012, czyli niespełna 5% zysku netto.

Wysokość funduszu gwarancyjnego, którego można obecnie szacować na kwotę 8,5 mld zł nie wystarczyłby nawet na ratowanie kas realizujących programy naprawcze. Podczas gdy wartość depozytów we wszystkich SKOK-ach na koniec marca 2014 wynosiła 17,6 mld zł, to w kasach realizujących proces naprawczy znajdowało się 14,5 mld zł. Upadek Kasy Wspólnota, jednej z pięciu największych kas kredytowych w Polsce oznacza, że BFG będzie musiało wypłacić około 875 mln zł, czyli więcej niż w całej historii funkcjonowania funduszu. W latach 1995–2012 BFG dokonał wypłaty środków gwarantowanych 318,8 tys. deponentom 5 upadłych banków komercyjnych i 89 banków spółdzielczych na kwotę 814,4 mln zł! Trzeba jednak pamiętać, że gwarancje bankowe były wówczas dużo niższe i wynosiły w 100% do kwoty 1000 euro i 90% kwoty do 22,5 tys. euro. Obecnie BFG gwarantuje depozyty do kwoty 100 tys. euro w 100%, co wiąże się z dużo większymi obciążeniami dla BFG.