SKOK Wspólnota: wniosek o ogłoszenie upadłości

Dzisiaj, czyli 18 lipca, został złożony wniosek do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku o ogłoszenie upadłości SKOK „Wspólnota”. Oznacza to m.in. że dziś kasa zawiesiła swoją działalność i wszystkie 84 placówki są nieczynne. Komisja Nadzoru Finansowego tłumaczy to następująco:

Konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z sytuacji ekonomiczno–finansowej zastanej w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności z braku perspektyw ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz z zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego wieloletnich, niekorzystnych dla SKOK „Wspólnota” umów powierzających istotne obszary działalności SKOK „Wspólnota” podmiotom zewnętrznym. Umowy były zawarte w sposób, który w praktyce istotnie ograniczał możliwość zmiany umów działaniami SKOK „Wspólnota”, zaś na zmianę lub przedterminowe rozwiązanie umów zarządca komisaryczny nie uzyskał zgody pozostałych stron umów.

Przypadek ten jest precedensowy w całej historii funkcjonowania kas w III RP. Konsekwencje upadku kasy na inne podmioty w sektorze mogą być poważne, choć decyzja wydaje się być słuszna i może oczyścić rynek z podmiotów nieefektywnie zarządzanych. Warto przy tym zauważyć, że SKOK Wspólnota to jedna z największych kas w Polsce i do dziś posiadała 84 placówki w województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i małopolskim. Kasa mogła się pochwalić ponad 108 tysiącami członków. Poza oczyszczeniem możemy się spodziewać niewielkiego odbicia oprocentowania depozytów w pozostałych kasach oraz artykułów o takim mniej więcej wydźwięku. Upadłość to w końcu dobra okazja, aby każda z kas podkreśliła swoją niezależność podmiotową i pochwaliła wynikami finansowymi. 

Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny przygotowuje się do wypłacenia gwarantowanych środków dla każdego członka kasy do kwoty 100 tys. euro. Przy czym gwarantowane są środki pieniężne:

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem mają być realizowane wypłaty środków gwarantowanych i terminie ma zostać wkrótce podany do wiadomości przez Zarząd BFG. Do tego momentu depozytariusze muszą się uzbroić w cierpliwość. W każdym razie Ci, którzy posiadają depozyty do wysokości 100 tysięcy euro (414.790,00 zł) w ciągu 20 roboczych dni powinni otrzymać swoje pieniądze. Wartość depozytów na koniec I kwartału 2014 w Kasie Wspólnota wynosiła 875 mln zł.

Co ciekawe, strona internetowa Kasy Wspólnota wciąż jeszcze funkcjonuje w niezmienionej formie.