KNF: Zarząd komisaryczny w SKOK Wesoła

KNF

Komisja Nadzoru Finansów wprowadziła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. SKOK Wesoła to czwarta już kasa, w której odwołano dotychczasowy zarząd. Do tej pory na taki krok zdecydowano się jeszcze w kasach:

Dla przypomnienia w bardzo trudnej sytuacji (ujemny współczynnik wypłacalności) znajduje się w sumie 19 kas, które stanowią 23% aktywów całego sektora SKOK. SKOK Wesoła to średniej wielkości kasa kredytowa. Na koniec 2012 roku wartość aktywów wynosiła 428 mln zł a strata netto ok. 22 mln zł.

Czy klienci kasy mają się czego obawiać? Nie. Warto bowiem pamiętać, że wszystkie depozyty są obecnie gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), co oznacza, że w przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są depozyty do kwoty 100 tys. euro, a więc w przybliżeniu 420 tys. zł. Gorzej mają natomiast pożyczkobiorcy, ponieważ w przypadku ew. upadku kasy mogą mieć zerwaną umowę pożyczki w trybie natychmiastowym.