Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Raport KNF: Wyniki finansowe SKOK za 2013

Dziś pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK na zakończenie roku 2013. Dane, które płyną z raportu są mieszane, co nie może dziwić skoro do jednego worka włożona kasy o bardzo dobrej sytuacji finansowej, a także te, których kondycja jest krytyczna. Do pierwszej grupy zaliczono 18 kas (59% aktywów sektora) — tylko w tych współczynnik wypłacalności wynosi ponad 5%. W sytuacji krytycznej (ujemny współczynnik wypłacalności) znajduje się natomiast 19 kas odpowiedzialnych za 23% aktywów. Pozostałych 18 kas również nie spełnia wymogu wypłacalności i znajduje się gdzieś pomiędzy (0–5%). Natomiast bieżącą sytuację kas w zakresie płynności można uznać za zadowalającą.

Główne wielkości charakteryzujące sektor skok pod koniec 2013 (źródło: KNF)

Wyszczególnienie 2012 2013 Zmiana w okresie roku zmiana %
Liczba członków 2587049 2654141 67092 0,0259
Liczba oddziałów i filii 2050 1928 -122 -0,06
Liczba zadeklarowanych udziałów 4636369 39953420 35317051 7,6174
Liczba zadeklarowanych udziałów przypadająca na jednego członka 1,79 15,05 13,26 7,4078
Wpłacony fundusz udziałowy (tys. zł) 129529 204054 74525 0,5754
Liczba zatrudnionych 6156 5205 -951 -0,1544
Liczba członków na pracownika 420 510 90 0,214
Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) 104996 149598 44602 0,4248
Depozyty (tys. zł) 15730689 17629041 1898352 0,1207
Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) 10288265 10698324 410059 0,0399
Aktywa (tys. zł) 16811955 19138199 2326244 0,1384

Jak wynika z powyżej tabeli, SKOK-i poprawiły wyniki w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosła nieznacznie liczba członków kas o 67 tys. osób, wysokość depozytów wyniosła 17,6 mld zł zaś aktywa wzrosły o prawie 14% do 19,1 mld zł. Spadła natomiast liczba oddziałów oraz liczba zatrudnionych, za co odpowiada Kasa Stefczyka, która sprzedała swoje oddziały, które działają obecnie na zasadzie franczyzy.

Tak wyglądał rachunek zysków i strat (w PLN) sektora SKOK:

Wyszczególnienie 2012 2013
Przychody 4776400 3920112
Wynik finansowy brutto 66411 303148
Liczba zadeklarowanych udziałów -50409 251537

Przychody kas spadły w wyniku obniżenia przychodów z tytułu odsetek. Bardzo poprawił się natomiast wynik finansowy netto, który wyniósł ponad 250 mln zł. Jednak jak napisano w raporcie: "Największy wpływ na wyniki kas miały jednorazowe transakcje zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstw w zamian za akcje i udziały – w sumie 282 mln zł oraz otrzymane bezzwrotne wsparcie ze strony Kasy Krajowej w wysokości ok. 44 mln zł. Transakcje zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie generowały bezpośrednich przepływów gotówkowych. Gdyby nie jednorazowe transakcje, kasy wykazałyby stratę za rok 2013 w wysokości 75 mln zł, która byłaby wyższa niż wykazana za rok 2012."

Do pobrania:

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2013 r.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!