10 lat Polski w Unii Europejskiej: Oszczędności i długi

Wczoraj minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z nami członkami Unii 1 maja 2004 roku pozostało dziewięć innych państw w tym Cypr, Słowacja, Węgry i Czechy. Jaki jest bilans zysków i strat tej dekady? Trudno ocenić, ponieważ zmiennych, które należałoby wziąć pod uwagę jest bardzo wiele. Z uwagi jednak na tematykę bloga podam tu dane dotyczące wysokości oszczędności Polaków oraz zadłużenia w ramach banków i SKOK.

Tabela 1. Wysokość oszczędności oraz pożyczek i kredytów gospodarstw domowych w bankach i SKOK (w mld PLN) w roku 2004 i 2014

  Depozyty Pożyczki i kredyty Oszczędności netto
2004
219 104 115
2014 569 566 3

Źródło: NBP, Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html

Z danych wynika, że wysokość oszczędności Polaków ulokowanych w bankach oraz kasach spółdzielczych wzrosła dwukrotnie podczas gdy wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów wzrosło pięciokrotnie. Skok zadłużenia gospodarstw domowych spowodował, że wartość oszczędności netto spadła ze 115 mld do zaledwie 3 mld zł przez okres 10 lat. Przyznam, że jest to zjawisko niepokojące szczególnie jak popatrzy się również na wzrost zadłużenia publicznego i wysokość długu, jaki zaciągają kolejne rządy w naszym imieniu. W końcu w podatkach będą one musiały być kiedyś ściągnięte.

 Tabela 2. Wartość długu publicznego (w PLN) Polski w 2004 i 2014

  Dług publiczny (jawny)
Dług na mieszkańca
2004
415 mld 10,9 tys.
2014 979 mld 26,3 tys.

Źródło: J. Batóg, Badanie długookresowego zadłużenia publicznego Polski, http://usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=24898; DlugPubliczny.org.pl, http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl/metoda-liczenia

I na koniec infografika poświęcona sile nabywczej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Pozostawiam to bez komentarza.

Więcej ciekawszych porównań można znaleźć w tym artykule.