SKOK Wołomin: Świetne wyniki finansowe za 2013

SKOK Wołomin

Dziś Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie pochwaliła się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. W komunikacie czytamy: "Na koniec 2013 roku wynik finansowy netto wyniósł 83 mln zł. Jest on ponad dwukrotnie większy niż w roku 2012, kiedy odnotowano 30 mln zł zysku. Ponadto Kasa zwiększyła do 9,22% wskaźnik adekwatności kapitałowej, co oznacza, że osiągnął on poziom wymagany dla banków". Poza tym aktywa Kasy na dzień 31 grudnia 2013 wynosiły 2,8 mld zł, co oznacza 49% wzrost w stosunku do roku 2012.

Trzeba przyznać, że wzrost tej kasy jest imponujący. Tym bardziej, że jest on organiczny, a więc wypracowany samodzielnie i realizowany bez przejęć innych kas. Dobre wyniki cieszą, ponieważ jako organizacja non-profit powinna zaoferować jeszcze lepsze warunki depozytowe i kredytowe swoim członkom, których na koniec 2013 było 79 tys. (15% w stosunku do 2012). Jak będzie w praktyce zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że ambicje prezesa Mariusza Gazdy, aby ze SKOK-u Wołomin zrobić bank zelżą a sprawa tymczasowego aresztowania wiceprezesa tej kasy zostanie wyjaśniona a zabezpieczenia przed wyłudzaniem kredytów ulepszone. Więcej na ten temat tej sprawy, która ciągnie się od maja 2013 roku można przeczytać tu.