Rekordowa liczba skarg na banki komercyjne

Dziś wreszcie na stronie KNF pojawiły się dane dotyczące złożonych skarg przez klientów instytucji finansowych za rok 2013. Okazuje się, że w całym poprzednim roku KNF zanotowała w sumie 10696 skarg, z czego 5050 skarg dotyczyło banków a 208 SKOK-ów. Klienci obu instytucji najczęściej skarżyli się na kwestie związane z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek, działalność związaną z obsługą rachunków i na jakość obsługi klienta. Poniżej zestawienie skarg na banki i kasy dla roku 2013 roku z uwzględnieniem innych kluczowych danych.

Instytucje Liczba skarg Liczba klientów/ROR
(w mln)
Wartość depozytów
(w mld zł)
Suma bilansowa
(w mld zł)
Banki 5050 37,5 860 1345
Kasy 208 2,7 17,5 19

Niestety, rok 2013 był pod kątem liczby złożonych skarg na banki komercyjne rekordowy (wzrost o 16% w stosunku do roku 2012). Biorąc pod uwagę 4Q skarg na banki komercyjne było 1233, podczas gdy na banki spółdzielcze 14 a na SKOK-i 31.

A tak wyglądała sytuacja w poprzednim kwartale.