Maraton obniżek w SKOK w Wołominie

Logotyp SKOK w Wołominie

Minęło raptem 12 dni odkąd SKOK w Wołominie uraczył swoich członków obniżką oprocentowania większości depozytów. Niestety, jutro mają wejść dalsze niekorzystne dla oszczędzających zmiany i mają objąć wszystkie lokaty będące w ofercie SKOK Wołomin, a mianowicie:

Szkoda szczególnie lokaty systematycznego oszczędzania, która przypomnijmy w ofercie SKOK Wołomin nie zmieniła się od 02.01.2007. Jej oprocentowanie wynosiło 5,9–6%. Od 14 stycznia zastąpiła ją lokata, której nazwa w całości brzmi "lokata systematycznego oszczędzania 2014". Poniżej szczegóły tejże lokaty.

„SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 2014"
1. Ważność lokaty Od 14.01.2014 r.
2. Oprocentowanie - lokata o zmiennym oprocentowaniu, nieodnawialna
- zgodnie z cennikiem rachunków terminowych, zróżnicowane w zależności od ilości posiadanych udziałów

  1 udział minimum 11 udziałów
  12 miesięcy 5,30 % 5,40 %
  24 miesiące 5,30 % 5,40 %
  36 miesięcy 5,30 % 5,40 %
 
3. Opłata za prowadzenie Brak
4. Okres trwania od 12 do 36 miesięcy
5. Kwota minimalna Minimalna wpłata na lokatę – 50,00 zł
6. Kwota maksymalna  Maksymalna wpłata – brak
7. Zamknięcie lokaty a. po upływie okresu umownego przeksięgowuje się na ROR.
b. przed upływem okresu umownego posiadaczowi przysługują odsetki, naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie, według stopy procentowej dla wkładu podjętego przed terminem w wysokości 10% odsetek naliczonych do dnia podjęcia lokaty, pomniejszone o należny podatek.

Poza spadkiem oprocentowania o 0,6% zmieniła się również minimalna wpłata na lokatę – nastąpił jej wzrost z 20 do 50 zł. Natomiast dobra wiadomość to ta, że osoby, które założyły lokatę systematycznego oszczędzania przed 14 stycznia 2014 nie będą mieli obniżonego oprocentowania, czyli cieszyć się będą stosunkowo wysokim oprocentowaniem 5,9 do nawet 6% (jeżeli mają więcej udziałów). Kolejna porcja wiadomości w następnym poście jutro!