Liczba skarg na banki i SKOK-i wzrosła

W trzecim kwartale 2013 roku KNF zanotowała w sumie 8336 skarg, z czego 1232 skargi dotyczyło banków a 67 SKOK-ów. Klienci obu instytucji najczęściej skarżyli się na kwestie związane z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek, działalność związaną z obsługą rachunków i na jakość obsługi klienta. Poniżej zestawienie skarg na banki i kasy dla 3 kwartału 2013 roku z uwzględnieniem innych kluczowych danych.

Instytucje Liczba skarg Liczba klientów/ROR
(w mln)
Wartość depozytów
(w mld zł)
Suma bilansowa
(w mld zł)
Banki 1232 37,5 860 1345
Kasy 67 2,7 17 18

Ponad połowa (1531) zebranych w minionym kwartale zastrzeżeń odnosiła się do działalności ubezpieczycieli. Skargi dotyczyły przede wszystkim wysokości wypłacanych odszkodowań, opieszałości przy ich wypłacie, a także przypadków odmowy takich wypłat. W przypadku sektora kapitałowego do KNF wpłynęło 79 skarg a na działalność OFE 8.

A tak wyglądała sytuacja w poprzednim kwartale.