Opłata roczna na rzecz BFG na 2014

W dniu 22 listopada 2013 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej na 2014 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki.

Według uchwały wysokość opłaty dla SKOK-ów to 0,085% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na dzień 31 grudnia 2013. SKOK-i mają czas na opłacenie składki do 14 marca 2014 roku. Maksymalna stawka jaka mogła być narzucona na SKOK-i wynosiła 0,2% wartości ich aktywów i zobowiązań pozabilansowych.

Faktyczna ochrona depozytów członków kas kredytowych do kwoty 100 tys. EUR będzie obowiązywała od 29 listopada 2013 roku. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa członków SKOK-ów oraz zapewnienia większej stabilności całemu systemowi finansowemu.