Wieści ze SKOK-u Św. Jana

Do tej pory Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zarządy komisaryczne do trzech kas spółdzielczych. Pierwszą z nich jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa św. Jana z Kęt w Rumi, gdzie zarządcą komisarycznym z ramienia KNF pozostała Teresa Stankiewicz-Haupa. Jak wynika z jej wypowiedzi udzielonej Gazecie Wyborczej SKOK ten potrzebuje około 14 mln zł, aby osiągnąć stosunek kapitałów do aktywów na poziomie 1%. Plan restrukturyzacji nie jest jednak jeszcze gotowy mimo, że od 26 lipca minęło już sporo czasu.

Kasa św. Jana z Kęt jest kasą średniej wielkości, posiada 21 oddziałów oraz zatrudnia 120 osób a wartość depozytów mieście się w granicach 70 mln zł. SKOK działa normalnie, jednak pojawia się pytanie czy w perspektywie 1–2 lat nie zostanie wchłonięty przez inny SKOK, a tym samym utraci swoją niezależność. Obecnie oprocentowanie depozytów w tej kasie można uznać za przeciętne. Przykład ich najlepszej oferty depozytowej:

 Lokata terminowa Promocyjna

Okres
(miesiące)
Oprocentowanie Rodzaj oprocentowania
3 3,20% - 3,60% stałe
6 3,30% - 3,70% stałe
9 3,30% - 3,70% stałe
12 3,30% - 3,70% stałe

Możliwość podwyższenia oprocentowania o:

Co ciekawe zarząd komisaryczny nie podjął decyzji o tym, aby premiować tych, którzy zdecydują się zakupić dodatkowe udziały w Kasie, aby w ten sposób podnieść kapitał własny. Pozostaje nam czekać na to, że plan sanacji kasy będzie wkrótce sporządzony.

Kasie Św. Jana najbardziej ciążą gigantyczne odpisy z tytułu przeterminowanych pożyczek i kredytów. W 2012 odpisy te wyniosły 11'586'131,27 zł, co mocno obciążyło wynik finansowy netto kasy, który wyniósł -8'877'175,88 zł.