NBP: Zwyczaje płatnicze Polaków (cz. 1)

W maju 2013 roku Narodowy Bank Polski opublikował obszerny raport poświęcony "Zwyczajom płatniczym Polaków". Badanie było wykonane na próbie 1000 osób, przy czym ich wybór był losowy, ale wielowarstwowy. Najciekawsze wnioski zostały przedstawione poniżej. Zapraszam do lektury!

Jak wynika z badania 77% dorosłych Polaków posiadało konto osobiste/ROR w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Trzy najczęstsze powody nieposiadania konta osobistego w banku lub SKOK w 2012 r. to brak takiej potrzeby (50%), preferencja trzymania pieniędzy w gotówce (25%) oraz brak pieniędzy lub brak oszczędności (23%).

Zdecydowana większość respondentów posiadających konto, bo 90%, posiada jedno konto osobiste. Dwa konta ma 8%, natomiast trzy lub więcej kont posiada 2% respondentów posiadających konta. Grupa Polaków aktywnie korzystająca z usług kilku banków jest zatem bardzo niewielka i zależy w dużym stopniu od wieku respondenta i jego wykształcenia, a w tylko w niewielkim stopniu od miejsca zamieszkania.

Polacy posiadający konto osobiste najczęściej podejmowali gotówkę z bankomatów (71%) i z kas oddziałów bankowych/SKOK. Natomiast wśród osób nieposiadających konta osobistego najpopularniejsze jest wypłacanie gotówki na poczcie lub otrzymywanie jej od listonosza (60%).

Polacy przeciętnie trzymają w domu i w portfelu 320 zł. Najwięcej gotówki w portfelu i w domu posiadają Polacy w wieku 35-44 lat (426 zł), najmniej natomiast mają osoby dorosłe do 24 roku życia - 247 zł.

Zdecydowana większość (86%) badanych, którzy posiadają konto w banku lub SKOK posiada kartę płatniczą dowolnego typu. Wśród osób posiadających konto osobiste kartę kredytową ma 22% osób. Najczęściej kartę kredytową mają osoby z wyższym wykształceniem i należące do najbogatszych gospodarstw domowych.

Prawie 60% Polaków twierdzi, że gotówką płaci się raczej lub zdecydowanie szybciej. Dla około 26% płatność kartą i gotówką trwa tyle samo. Tylko 13% osób powiedziało, że płatność kartą jest szybsza.

Część druga najciekawszych danych pochodzących z raportu NBP już wkrótce.