Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

GUS: Wyniki finansowe SKOK w 2012 r.

Dzisiaj na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pojawiły się wstępne wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2012 roku. Nie ma w nich nic, co znacznie odbiegałoby od wyników opublikowanych przez KNF. W końcu grudnia 2012 r. działalność operacyjną prowadziło 55 SKOK-ów, co oznacza spadek o 4 kasy w porównaniu z rokiem 2011. Sieć dystrybucji zwiększyła się o natomiast o 40 oddziałów i punktów kasowych.

Przeciętnie na jedną kasę przypadało 36 placówek obsługi klienta. W porównaniu z 2011 r. zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 5,1%. Liczba członków kas w okresie od końca 2011 r. do końca 2012 r. zwiększyła się o 11,9%. Średnio jedna kasa zrzeszała 47 tys. członków (39 tys. na koniec 2011 r.).

Wyszczególnienie 2011 2012
Liczba SKOK 59 55
Liczba oddziałów i punktów kasowych 1925 1965
Przeciętne zatrudnienie 8242 7824
Członkowie ogółem 2315324 2590712
Liczba rachunków członków prowadzących działalność gospodarczą 18095 19551
Liczba zawartych umów depozytowych ogółem 1060459 995920
Liczba zawartych umów pożyczkowych ogółem 1466988 1321050
Zysk/strata netto (w tys. zł) 83821 -56754

Wartość majątku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wyrażona sumą bilansową zwiększyła się w ciągu roku z 15598,2 mln zł do 16805,3 mln zł, z tego aktywa trwałe stanowiły 59,3% całego majątku, aktywa obrotowe 40,7%. Według stanu na koniec 2012 r. wartość depozytów przyjętych przez kasy zwiększyła się o 7,0% w stosunku do 2011 r. W strukturze wartości depozytów dominujący udział (96,6%) miały depozyty przyjęte na okres nie przekraczający dwunastu miesięcy. Wartość tych depozytów wzrosła o 7,7% w porównaniu z końcem 2011 r., a wartość depozytów przyjętych na okres powyżej roku spadła o 9,2%.

Wyszczególnienie 2011 2012
w tys. zł
Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII) 14700602 15731291
depozyty do 12 miesięcy włącznie 14108172 15193563
depozyty powyżej 12 miesięcy 592430 537728

Komentarze   

#5 Tomasz 2013-11-16 14:28
Jeśli chodzi o banki komercyjne to świadomie wpompowano publiczne pieniądze by je naprawić bo były przeznaczone do prywatyzacji.Co do banków spółdzielczych to podobnie połączono je w różne grupy i dano 10 lat na odbudowę kapitału.Jeśli majątek firmy nie wystarcza na zaspokojenie jej zobowiązań to taka firma powinna być postawiona w stan upadłości.Przyn ajmniej 8-10 Kasach ten warunek występuje.To są Kasy z ujemnymi funduszami własnymi.
Cytować
#4 Sebastian 2013-11-16 13:49
Jacy znowu bankruci? Owszem, postępowanie naprawcze związane jest z podwyższonym ryzykiem działania poszczególnych kas, ale do ewentualnego upadku i likwidacji bardzo daleka droga.

Przypomnę, że tylko w latach 1991−1997 postępowaniami naprawczymi objęto 46 banków komercyjnych oraz 993 banki spółdzielcze (sic!)
Cytować
#3 Tomasz 2013-11-16 13:33
Nie ma równiż nikogo ze SKOK Poznaniak,SKOK Zachodnio-Pomor ska,Rzeszowska SKOK.Tam są sami bankruci.
Cytować
#2 Sebastian 2013-11-16 12:14
Cóż, 80% kas jest objętych programem naprawczym. Ale co ciekawe we władzach nie ma na przykład nikogo ze SKOK-u Wołomin. Dla zainteresowanyc h podaję skład Kasy Krajowej:

Zarząd Kasy:

Rafał Matusiak - prezes
Janusz Ossowski - oddelegowany do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu członek Rady Nadzorczej
Zygfryd Schoenhoff - oddelegowany do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej
Grzegorz Bierecki (Kasa Stefczyka) – przewodniczący
Adam Jedliński (Kasa Stefczyka) – sekretarz
Jan Chmielewski (Kasa Wspólnota) – skarbnik
Janusz Ossowski (Kasa Wspólnota) – członek
Adam Byzdra (SKOK "Wesoła") – członek
Zygfryd Schoenhoff (Kasa Wybrzeże) – członek
Andrzej Gałązkiewicz (SKOK Kozienice) – członek

Komisja Funduszu Stabilizacyjneg o Kasy Krajowej

Bogumił Krzyszczak (SKOK im. Z.Chmielewskieg o) - przewodniczący
Ireneusz Więckowski (SKOK Piast) - wiceprzewodniczący
Jarosław Kazimierski (Wielkopolska SKOK) - sekretarz
Krzysztof Kwiatek (SKOK Ślask) - członek
Marek Bąk (Twoja SKOK) - członek
Jan Kubik (SKOK Jowisz) - członek
Joachim Nowak (SKOK Centrum) - członek

Aktualny skład zawsze można podejrzeć na stronie: http://www.skok.pl/kasa-krajowa/wladze-kskok
Cytować
#1 Tomasz 2013-11-15 20:33
Jak to jest że władzach Kasy Krajowej,Komisj i Stabilizacyjnej i Radzie Nadzorczej zasiadaja ludzie z Kas które mają programy naprawcze.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!